Matrisen under til venstre viser oldemor Anna Sofia Gramén og hennes foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. I den etterfølgende lenken presenteres flere forfedre. Se presentasjonen

 

Anna Sofia Gramén aka Sofie A. Hansen »

 

Dette er historien om vår oldemor, Sofia A. Hansen, vår morfars mor som innvandret til Kristiania fra Värmland 10. august 1884. Hennes døpenavn var Anna Sofia Gramén. Den unge svenske jenta fikk arbeid som koldjomfru på Grand Hotel, og i Kristiania møtte og giftet hun seg med turneren, restauratøren og avholdsmannen Karl Gunerius Hansen, "Mjælkehansen".

 

Det viser seg at flere av hennes forfedre har hatt stor innflytelse på nordisk og europeisk historie. De utgjør tjenere og arbeidere, militære og geistlige, bønder og borgere, aristokrater og fyrster, fattige og rike, helter og syndebukker, og katastrofene har alltid vært tilbakevendende. Noen har død av sykdom, andre i strid, flere har blitt henrettet, og mange har selv drept og myrdet. De fleste har germansk avstamning, men det finnes også de med slavisk, latinsk og arabisk. Anene fører oss til blant annet til den industrielle revolusjon, Køge bukt 4. oktober 1710, Sturemordene 24. mai 1567, reformasjonen, Stockholms blodbad 7.-10. november 1520, Det Hellige Land, Det østromerske riket, Gardarike, vikingtidens endelikt ved Stamford bridge 25. september 1066 og slaget ved Tours 10. oktober 732 hvor muslimsk ekspansjon ble stoppet og grunnlaget for et kristent Europa lagt.

 

Anna Sofia ble født i Säffle i Värmland 15. juni 1867 som ett av feltjegeren og regimentsskomakeren Nils August Carlsson og hustruen Josephina Fredrika Kock sine åtte barn. Faren Nils var sønn av bondedatteren og tjenestejenta Kajsa Nilsdotter og ett av fire uekte barn som barnefaren, adelsmannen og løytnanten Carl Gustav Löwenhjelm, godseieren på Ström säteri betalte for og fostret opp. Moren Josephina var datter av bruksinspektøren på Säffle gård Emanuel Christian Kock og adelskvinnen Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna. Emanuel var igjen sønn av bruksregnskapsfører Nils-Christian Kock og brukseierdatteren Margareta Elisabeth Poignant. Eleonora var datter av adelsmannen, marineoffiseren og godseieren på Säffle herregård Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna, født Gramén og friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin.

 

Den assimilerte nordmannen Sofie A. og vår oldefar Karl Gunerius fikk seks barn; Gunnar, født 1897 og som døde kun 14 år gammel, Solveig Opsahl, født 12. juni 1900, Hjørdis Johannesen, født 9. august 1902, vår morfar Asbjørn Oscar Rüno Hansen, født 17. november 1904, Aslaug "Mossa" Ranfeldt, født 6. januar 1907 og Sigurd Gramén, født 26. januar 1910. Da Karls mor Josephine, "Hansa i Vika" døde, overtok Karl og Sofie vertshuset "Den grønne Jæger" i Sjøgaden 14 som lå i Pipervika, der rådhusplassen ligger i dag. Anna Sofia døde 23. august 1950, og er gravlagt på Vår Frelsers Gravlund.

 

(Geir Winnæss - Desember 2011)

 

En kongelig kjærlighetshistorie og formoder 4. kvartal 2013 - Hoffdame, entreprenør og brukspatron grevinne Ebba Brahe »

Anna Sofias 6x tippoldemor (mmmmmmmmm), grevinne Ebba Brahe var en svensk godseier, entreprenør og brukspatron. Hun ble født i Lerjeholm 16. mars 1596 som datter av greve Magnus Brahe og hustruen friherrinne (baronesse) Brita Stensdotter Leijonhufvud, og døde i Stockholm 5. januar 1674. Ebba Brahe tilbrakte store deler av ungdomstiden som hoffdame ved Stockholms slott. Der innledet hun et kjærlighetsforhold til prinsen som i 1611 ble Gustaf II Adolf. De ville gifte seg, men ekteskapet ble stoppet av enkedronningen fordi Ebba ikke var av kongelig slekt. I stedet giftet hun seg i 1618 med Anna Sofias forfader feltmarskalk, riksråd og stattholder greve Jakob De la Gardie. De fikk 14 barn sammen. Da Ebba Brahe ble enke i 1652 overtok hun administrasjonen av familiens gods, herunder flere jernverk og bergverk. Hun var nøye med at jernet hun leverte var av høyeste kvalitet, og dette gikk under navnet «grevinnans järn». Samme år grunnla hun byen Jakobstad i Finland, som ble oppkalt etter hennes avdøde ektemann.


Formoder grevinne Ebba Brahe (wikipedia.se)

Den femten år gamle Ebba Brahe ble etter sin mors bortfall hoffdame hos Karl IXs dronning, Kristina av Holstein. Det var ikke uvanlig at døtre av høyadelen tilbrakte en tid ved hoffet. Dette var en parallell til unge adelsmenns oppfostring og utdanning i det militære, og gav mulighet til å knytte nettverk, lære etikette og tilegne seg kunnskap, herunder om ledelse av hus og hjem. Hennes ankomst falt sammen med krigen mot Danmark. Kongen var fraværende og etter hans død med en umyndig ung konge var det enkedronningen som i praksis var familiens overhode. Med en dansk hær på offensiven og en svak svensk adel ble det viktig for dronningen og regjeringen å søke stabilitet og allianser med sterke makter i Europa.

I denne situasjonen skulle Ebba Brahe forårsake en del ståhei og spille en større rolle enn noen kunne forestille seg. Det skyldes det kjærlighetsforholdet som innledes mellom henne og den unge kongen Gustaf II Adolf. Det er ikke kjent når de to unge forelsket seg, men brev viser at de i 1612 var et par. Han var da atten og hun seksten. For enkedronningen var dette alt annet enn ønskelig, og kjærlighetsaffæren skulle bli et politisk problem for henne.


Ungdomskjæresten kong Gustaf II Adolf
(wikipedia.se)

I mars 1613 skrev Gustaf til Ebba og ønsket nyheter om et møte hun hadde hatt med sin far greve Magnus Brahe. Han kunne nesten ikke holde ut før han fikk vite hva greven hadde sagt. Det er åpenbart at det allerede på dette tidspunktet pågikk diskusjoner om de to unges fremtid. Gustaf Adolf viste at hans mor lot harde ord falle. «Jag ber, ha tålamod med mamma för min skull», skrev han. Ebba på sin side skrev til Gustaf og beklaget seg over at mange motarbeidet deres kjærlighet. En rekke personer forsøkte åpenbart å skape usikkerhet hos henne om kongens hensikter, og daglig utøve påtrykk. De lykkes delvis, for en uke etter sitt første skriv, sender Gustaf et nytt, hvor han ber henne forholde seg til det han har sagt og lovet. «Lyssna inte på dem som forsöker vända dig ifrån mig», skriver han, «utan stå fast precis som du har lovat».

Paret har en hard motstander i enkedronningen som var politisk aktiv allerede mens kongen levde, og som tidligere har blitt beskyldt for å være hardhendt med annerledes tenkende. Hennes handlinger må ses i sammenheng med at hun vil sikre sin sønns og families stilling. Borgerkrigen med mannens nevø Sigismund av Polen kun et tiår tidligere hadde hun og Karl IX gått seirende ut, men sårene var ennå ikke leget. Det danske angrept truet ikke bare landet, men også det regjerende fyrstehuset, og det var Kristinas oppgave å agere. Siden et ekteskap mellom den unge grevinnen og kungen ikke var en umulighet, måtte hun møte det kompromissløst. For det var unge tyske fyrstinner og ikke svenske grevinner hun ønsket at Gustaf skulle ekte.

Kjærlighetsaffæren varte i nærmere tre år, og ble en kamp mellom mor og sønn som moren gikk seirende ut av. På senvåren 1615 ber kongen Ebbas fetter, Anna Sofias forfader friherre Lars Sparre som var postillon d'amour mellom kjærlighetsparet om å kjøpe et smykke med diamanter og be henne om et brev. Et annet brev er trolig også fra våren 1615. I dette som han sender sammen med en bukett forglemmegei fordi han ikke har fått sagt god natt til henne. Han ber henne om å ikke se ned på den enkle blomstergaven og det skitne og grove papiret han har satt sin grove håndskrift på, men vektlegge tanken. Det siste som fremgår er at han alltid skal være hos henne, selv når de ikke kan være sammen, og forsikrer at han vil være hennes trofaste og tjenestevillige venn frem til sin død.


Ektefellen, forfader, riksmarsk og feltmarskalk
greve Jakob De la Gardie
(wikipedia.se)

På Kymenegård i Finland satt Gustaf II Adolf etter hjemkomsten fra Pleskov og Narva den 16. januar 1616 og diktet en sang om sin hjertesorg. På midtsommerdagen 1618 feiret Ebba Brahe og Jakob De la Gardie bryllup i Stockholm. En måned senere forlot kongen Stockholm, og tok sjøveien til Kalmar. Herfra reiste han videre til Tyskland. Fjorten dager senere var han tilbake fra en reise som settes i samband med hans giftermål med prinsesse Maria Eleonora av Brandenburg to år senere.

Kilder: wikipedia.no, Kilder: wikipedia.no, wikipedia.se, populärhistoria.se og Berättelser ur svenska historien om Gustaf II Adolf (1885-1886).  

(Geir Winnæss - September 2013)

Militær forfader 4. kvartal 2013 - Feltmarskalk, riksråd og stattholder friherre Pontus De la Gardie »


Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmmmmmff), friherre Ponce «Pontus» De la Gardie var en fransk og senere dansk og svensk militær som ble født i 1520 i Caunes-Minervois i Languedoc, Frankrike. Han druknet i grenseelven Narova 5. november 1585. Foreldrene var kjøpmannen Jacques Scoperier som var herre til eiendommene Roussol og La Gardie og hans hustru Catherine de Sainte Colombe. Pontus het opprinnelig Ponce d'Escouperie, men fant opp en adelstittel basert på farens eiendom La Gardie. Han startet sin militære karriere i Frankrike, og kom senere i dansk tjeneste. Under den nordiske sjuårskrigen ble han tatt til fange av svenskene ved Varberg i 1565 og gikk over til den svenske hæren. Fem år senere ble han friherre og gift med kongsdatteren Sofia Gyllenhielm, kong Johan IIIs uekte datter.


Forfader friherre Pontus De la Gardie (wikipedia.se)

Det var vanlig at eldste sønn arvet alt. Som tredje sønn til den rike kjøpmannen Jacques Scoperier ble han satt i klosterskole og senere tatt opp som munk i benediktinerklosteret i Montolieu. Han var av natur ikke egnet for klosterlivet, og som tenåring startet han på militær utdanning. Han deltok i sitt første felttog i Piemonte under ledelse av marskalk Brissac, og deretter i en rekke av de europeiske statenes indre stridigheter. Under den skotske borgerkrigen, ble han i 1559 sendt av Henrik II til landet for å støtte Maria av Guise og katolikkene. Dette lykkes ikke, og Skottland ble ved freden i Château-Cambresis i 1560 erklært protestantisk. Pontus dro deretter til Danmark med sina franske og skotske leieknekter, og tilbød den nytiltrådte Fredrik II sine tjenester.

Under den nordiske sjuårskrigen fikk De la Gardie i oppdrag å forsvare danske Varberg festning. Men det viste seg ikke mulig å stå imot de svenske angrepene, og han ble tatt til fange. Festningen var på dette tidspunktet ikke laget for å motstå kanoner, og det hele sluttet med at festningen overgav seg 28. august 1565. Dermed var hans danske periode over. Han ble imidlertid tilbudt og aksepterte å gå over til den svenske hæren som militær leder. Det er mulig at alternativet var å bli henrettet.

På grunn av sitt intellekt, mot og dyktighet fikk han stor anseelse hos Erik IV som likte franskmannen. Kongens sekretær Jöran Persson advarte imidlertid mot yrkessoldaten, og mente at det beste ville være å returnere ham til Frankrike. Det viste seg snart at rådgiveren fikk rett. De la Gardie sluttet seg til hertugene, og ble en av arkitektene bak Eriks avgang. Den skruppelløse leiesoldaten ble deretter en av kong Johan III sine yndlinger, og ble belønnet med len og utmerkelser. I 1571 ble han opphøyet til friherre med Ekholmen som stamgods. Han ble benyttet til flere viktige oppdrag til hansabyene, Frankrike og Spania i 1571, den tysk-romerske keiseren i 1576, Nederlandene, Napoli og til pave Gregorius XIII. Han forhandlet med paven om vilkårene for den svenske kirkens gjenforening med den katolske.

Den 14. januar 1580 giftet han seg med kongens uekte datter Sofia Gyllenhielm. Bryllupet fant sted i Vadstena, og jesuittordenens høysekretær Antonio Possevino var tilstede under vielsen. Kong Johan III flørtet som kjent med katolisismen som hans far Gustav Vasa hadde forlatt og reformert landet.  Mange mente at ulykken som fant sted under seremonien, en lekter brøt sammen og en person ble drept, var en straff fra Gud som man antok sympatiserte med protestantene.

I 1574 hadde Pontus De la Gardie i en kort periode, men uten særlige fremganger ført kommandoen over de svenske styrkene i Finland. Da krig med Russland brøt ut, utnevnte kongen han til feltoberst og sendte ham velutrustet til Finland. Han inntok Keksholm den 5. november 1580, og førte deretter sine svenske tropper over isen på Finskebukten fra Viborg til Ingermanland hvor han inntok Wesenberg og Tolsburg i Livland (Estland) i 1581. I mars returnerte han til Finland, var innom Sverige før han i august igjen ankom Livland og angrep Ingermanland. Den 6. september ble Narva stormet. Etter stund var Ivangorod, Jama og Koporje og hela Ingermanland i svenskenes hender, og russerne stengt ute fra Østersjøen. Disse militære bragdene fylte russerne med slik redsel at de anså han som ondskapen og bad Gud om å bli skånet for ham i sine bønner.


Pontus De la Gardies hustru kongsdatteren Sofia Gyllenhielm
(wikipedia.se)

I 1582 ble Pontus De la Gardie feltmarskalk og øverstkommanderende. Han så selv på sine militære erobringer som usikre og anbefalte kongen om å akseptere de gode fredsvilkårene russerne tilbød. Johan III ville ikke høre på De la Gardies råd, og forberedte seg å videreføre krigen med stor kraft.  En våpentilstand ble imidlertid inngått i 1583, og etter nye samtaler ble den forlenget. De la Gardie deltok som svensk stattholder i Livland og Ingermanland i forhandlingene. I 1585 ble han utnevnt til riksråd, men da han den 5. november 1585 begav seg fra stedet hvor forhandlingene med russerne hadde funnet sted og ble rodd over elven Narova mot Narva kantret båten. Pontus De la Gardie som var svekket etter å ha vært syk omkom sammen med atten andre. Han ligger i en sarkofag i Tallins domkirke, Toomkirik. Han og hustruen hadde de tre barna Brita, Johan og Jakob. Dessverre døde Sofia døde i barsel da hun fødte vår forfader Jakob i 1583.

Kilder: wikipedia.se, adelsvapen.com og Svenskt biografiskt handlelexicon. Les mer

(Geir Winnæss - September 2013)

Sveriges første grever og friherrer »

Grevetittelen er den høyeste adelige verdigheten for ikke-kongelige i Sverige. Til tross for at Sverige i ualminnelige tider har hatt en adel, var det først i forbindelse med kroningen av Gustav Vasas eldste sønn Erik XIV i 1561 at de tre første grevene og ni første friherrene (baronene) ble utnevnt.


Krone for svensk greve/grevinne
(wikipedia.se)

To av de tre grevene var Anna Sofias forfedre marsken Svante Stensson Sture og rikshovmesteren Per Joakimsson Brahe. Den tredje var Anna Sofia sin slektning riksrådet Gustav Johansson (Tre Rosor) som var sønn av Anna Sofias formoder Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna) i hennes 2. ekteskap. Han var dermed halvbror til Svante Stensson Sture. Greve Svante Sture ble henrettet av Erik XIV sammen med sønnene Nils og Erik under de såkalte Sturemordene 24. mai 1567.


Krone for svensk friherre/friherrinne
(wikipedia.se)

Tre av de ni friherrene var Anna Sofias forfedre Gustav Olofsson (Stenbock), Sten Eriksson (Leijonhufvud (Lewenhaupt)) og Gabriel Kristiernsson Oxenstierna. De seks andre var Anna Sofias slektninger Erik Gustafsson (Stenbock), Birger Nilsson (Grip), Lars Ivarsson Fleming, brødrene Karl og Jöran Holgersson Gera og Klas Kristersson Horn. Friherre Sten Eriksson (Leijonhufvud) ble opphøyet til greve på sitt dødsleie etter å ha blitt dødlig såret av en av kongens drabanter under arrestasjonen av Erik XIV.


Krone for svensk ubetitlet adel
(wikipedia.se)

Kilde: wikipedia.se og Svenska adelns historia av Bo Eriksson.

(Geir Winnæss – September 2013)

 

 

Forfedre »

I fjerde kvartal 2013 presenterer vi hoffdame Ebba Magnusdotter Brahe (1596-1674), Anna Sofias 6x tippoldemor (mmmmmmmmm) som var brukspatron, entreprenør og grevinne. Hun var forlovet med og elsket av prinsen, men enkedronning Kristina forhindret ekteskapet med den kommende kong Gustaf II Adolf. Les mer

 

I første kvartal 2014 presenterer vi Sveriges første greve, Per Joakimsson Brahe d.ä. (1520-1590), Anna Sofias 8x tippoldefar (mmmmmmmmmff) som var kammerherre, riksråd, stattholder på Stockholm slott og feltherre. Les mer

 

-----

 

I tredje kvartal 2013 presenterte vi forretningsmannen og industrilederen Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-98), Anna Sofias tippoldefar (ffmf) som var svensk brukspatron, direktør, musikkhistoriker, topograf og genealog. Les mer

 

(Geir Winnæss - September 2013)

 

 

Militære forfedre »

 

 

I fjerde kvartal 2013 presenterer vi feltmarskalk friherre Pontus De la Gardie (1520-85), Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmmmmmff) som ble svensk riksråd og stattholder i Estland. Les mer

 

I første kvartal 2014 presenterer vi obersten vid örlogsflottan Nils Graméen (1720-85), Anna Sofias tippoldefar (mmff) som ble utnevnt til ridder av Svärdsorden (RSO) i 1761. Les mer 
 

-----

 

I tredje kvartal 2013 presenterte vi general og greve Per Larsson Sparre (1628-1692), Anna Sofias 5x tippoldefar (mmmmmmmf) som blant annet var fransk greve, svensk friherre, riksråd, landshøvding, guvernør, ambassadør, fredsdelegat og fredsmegler, og som holdt høyadelens tale mot Karl IXs planer om reduksjon under riksdagen i 1680. Les mer

 

(Geir Winnæss - September 2013)

 

 

Fyrstelige forfedre »

 

I fjerde kvartal 2013 presenterer vi Fredrik 1. av Danmark og Norge (1471-1533), Anna Sofias 10x tippoldefar (mffmffmfmfmmf) som tilhørte fyrstehuset Oldenborg. Den glückburgske linjen av slekten er i dag i monarker i Danmark og Norge. Les mer

 

I første kvartal 2014 presenterer vi Gustav I Eriksson Vasa (1496-1560), Anna Sofias 9x tippoldefar (mmmmmmmmfmff) som var svensk konge. Les mer


-----

 

I tredje kvartal 2013 presenterte vi Johan III Vasa (1537-1597), Anna Sofias 8x tippoldefar (mmmmmmmmfmf), Gustav Vasa sin sønn og svensk konge. Han er den siste av våre forfedre som har vært konge. Les mer

 

(Geir Winnæss - September 2013)

 

 

Lyseblått blod »

 

Konge Fredrik I (1471-1533), Anna Sofia sin 10x tippoldefar (mffmffmfmfmmf) var nest eldste sønn av kong Kristian I og Dorothea av Brandenburg. Han var konge av Danmark og Norge fra 1523 til 1533. Frederik vokste opp i hertugdømmene Schlesvig og Holstein.

 

Christian I sin enke Dorothea fikk i 1490 til en deling av hertugdømmet Holstein mellom sønnene Hans og Frederik, slik at Hans fikk Segeberg-delen og Frederik Gottorp-delen. For ikke å bryte en gammel avtale om at hertugdømmene skulle forbli udelt, het det seg at Hans og Frederik skulle styre dem sammen. Fra 1490 til 1523 regjerte hertug Frederik på Gottorp og brakte både fred og stigende velstand til hertugdømmet. Da Christian IIs trone begynte å vakle, inngikk Frederik en allianse med utilfredse medlemmer av den danske adelen.

 

Den 8. mars 1523 erklærte hertug Frederik sin nevø, kong Christian II krig og allerede 18 dager senere ble han hyllet som konge på landstinget i Viborg. Da Christian II forlot Danmark den 13. april underskrev Frederik sin håndfesting med adelen og lot seg hylle som Frederik I av Danmark og Norge.

 

Valgspråk: "NIHIL SINE NUMINE"
(Intet uden den gudommelige vilje).

 

Fredrik I er gravlagt i Slesvig domkirke.Kong Fredrik I (wikipedia.no)

Kong Fredrik I av Danmark og Norge & frille Hillike Hansdatter Degener

Kongsdatter Geseke Fredriksdatter & herredsfogd Hans d.y. Knudsen

Marika (Maria) Splenters & krigsöverste Hermann "Lange Harmen" Hoyer

Stallar Caspar Hoyer & Anna Maria Wulff

Magdalena Hoyer & handelsmann Thomas tor Schmede

Bruksforvalter Herman tor Schmede & Catharina Klein

Christina Catharina Hermansdotter Tersmeden & brukspatron Per Jacob Christiansson Robsahm

Bruksinspektør Herman Jacob Robsamhm & Catharina Ling

Brukspatron Jacob Robsahm & Anna Kristina "Stina" Risell

Anna Christina Robsahm & bruksforvalter Christian Rutger Koch

Bruksregnskapsfører Nils Christian Koch & Margareta Elisabet Poignant

Bruksforvalter Emanuel Christian Koch & Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna

Josephina Maria Fredrika Koch & feltjeger Nils August Carlsson

Anna Sofia Gramén (oldemor)

Den daværende hertug Fredrik sitt farskap til Geseke Fredriksdatter er omdiskutert i genealogiske miljøer både i Danmark og Sverige.

Kilde: wikipedia.no. Les mer

(Geir Winnæss - September 2013)

 

Säffle herrgård »

 

Anna Sofias mormor frøken Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna, oldemor friherrinne Eleonora Christina von Rajalin og tippoldemor friherrinne Maria Beata Uggla vokste alle opp på Säffle herrgård.

 

(Foto: Barbro Gramén)

 

Hovedbygningen består fremdeles, og er i dag gymnas. Tettstedet Säffle ble bygget opp på markene til gården. Skorsteinene er laget av kanonrør.

 

Siden Eiendom inneholder informasjon om noen av forfedrenes gårder og bruk.

 

(Geir Winnæss - Februar 2012)

 


Våpenskjold »

 

Siden Våpenskjold gir en så langt oversikt over de nærmeste forfedrenes våpen. Et eksempel er våpenskjoldet til slekten til Anna Sofias oldemor (mmm), friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin.

 

Våpenskjold for friherreslekten von Rajalin, nr 317. Anna Sofias 3x tippoldefar (mmmfff), landshøvding og viseadmiral Johan von Rajalin (KmSO) som levde fra 1715 til 1786. Han ble opphøyet til friherre (baron) 15. oktober 1771.

 

Kilde: adelsvapen.com. Les mer

 

Viseadmiral, friherre Johan von Rajalin
(Gustaf Lundberg. marinmuseum.se) 

 

(Geir Winnæss - November 2012)

 

 

Anna Sofias slektstre/forfedre »

 

Sidene Morssiden og Farssiden gir raske presentasjoner av Anna Sofias røtter og ca. 2000 forfedre. Herunder er det lenker til detaljinformasjon om en rekke av dem. Det er utarbeidet 84 sider med røtter og informasjon om hver fire generasjoner. Sidene er ennå ikke lagt ut da formatet er under vurdering. Listen over forfedre er imidlertid ikke uttømt, og søk avdekker mulighet til å gå enda lenger tilbake i tid enn det som allerede er presentert.

 

(Geir Winnæss - Februar 2013)

 


Slektskrøniken 2013 »


Det er også i 2013 utarbeidet en slektskrønike. Da 2012-utgaven ble trykket i et begrenset opplag, vil årets utgave inneholde samtlige av fjorårets artikler. Krøniken vil koste kr. 370,-, og vil foreligge ferdig trykket 20.desember.

Årets utgave inneholder mye ny informasjon. Videre er eksisterende slektslinjer utviklet. I sommer var det et gjennombrudd i Koch-linjen. Det avdekket at blant annet kong Fredrik I av Danmark og Norge er en av Anna Sofias forfedre. Hans far Christian I var  konge av Danmark, Norge og Sverige. Tilsvarende som for kong Johan III av Sverige er Anna Sofia etterkommer av en av kongens uekte døtre.

Det ble utarbeidet og inntatt i slektskrøniken en artikkel etter årets reise i slektens fotspor, hvor blant annet gravstenen til överste vid örlogsflottan Nils Gramén ble funnet støttet opp mot gjerdet rundt Nättraby kirkegård.

 

I en kontroversiell artikkel påstås det at Anna Sofia og hennes forfader, Magnus Lagabøte av Norge avstammer fra emiren av Mosul, kalifen av Bagdad og Muhammeds yngste onkel Abbas ibn Abd al-Muttalib.

 

(Geir Winnæss - Desember 2013)

 

Musikk »

Ebba Brahes polska er en tradisjonell svensk folkemelodi fra Dalsland. Det antas at den ble spilt på slottet Tre Kronor på begynnelsen av 1600-tallet, og at prinsen, den senere kong Gustav II Adolf danset til denne med sin forlovede og livs kjærlighet, den unge grevinnen og hoffrøkenen Ebba Brahe.

Polska är en pardans i tretakt som har dansats och utvecklats sedan slutet av 1400-talet och som dansas än i dag. Polskan kom till Sverige vid mitten av 1600-talet som en europeisk modedans. Den äldre europeiska pardansen var en svit i flera delar. Först en fördans som gick långsamt i tvåtakt eller fyrtakt där man promenerade och gjorde figuréer. Samma melodi spelades sedan i tretakt och denna del kallades proportion. Slutligen talar man om en efterdans, Serra, i tretakt där man "sprang av sig dansen" genom en omdansning på fläck. Enligt en uppsats av Eva Hov om en notsamling efter en kantor i Stora Tuna, verksam på 1690-talet, var det vanligt att bara den första tvåtaktsdelen av musiken blev nedtecknad eftersom musikerna förväntades kunna konsten att skapa en efterdans genom att utgå från en fördans i tvåtakt och omforma den till en efterdans i tretakt. Denna praxis bidrog naturligtvis till att olika musiker spelade tretaktsdelen på olika sätt.

Under tidens lopp förändrade sig dansen och lokala varianter uppstod, som alltid. I vissa områden försvann någon av delarna, eller så blandade man ihop dem med varandra. I Norge bröts tvådelningen sönder. Fördansen i tvåtakt blev till gangar, som dock även innehåller element från efterdansen. Efterdansen i tretakt blev till springar (springleik, pols), som har tagit delar från fördansen. I Danmark finns den endast kvar på Fanø, och spelas med fördansmusik, men med ett tredelat omdansningssteg. I den svensktalande delen av Finland lever polskesviten kvar med menuett som fördans och polska som efterdans, fast i en del områden är det tvärtom!

Ebba Brahes polska spilles på klassisk gitar av FredFredrik. Hør polskan

Kilder: wikipedia.se og youtube.com.

(Geir Winnæss - September 2013)

 

Tidligere forsider »

 

• 1. kvartal 2012. Les

• 2. kvartal 2012. Les

• 3. kvartal 2012. Les

• 4. kvartal 2012. Les

• 1. kvartal 2013. Les

• 2. kvartal 2013. Les

• 3. kvartal 2013. Les

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med de fem eldste barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis. Sigurd var ennå ikke født.

Hvem var vår oldemor Sofie A. Hansen?

4. Kvartal 2013