Bildet under til venstre viser Anna Sofia sin mann, oldefar Karl Gunerius Hansen utenfor restauranten og herberget sitt "Den grønne Jæger" i Sjøgaten 14 sammen med barna Gunnar og Solveig i 1904.

  

 

Anna Sofias norske svigerforeldre »

(Utdrag fra familien Scharnhorst Hesstvedts slektskrønike fra 1980-tallet)

 

Vår bestefar Garbrand Hansen er født på småbruket "Fuglesangbråtan" i Sør-Odal den 4. februar 1830, og døde i Kristiania 25. februar 1880. Han var den eldste av en stor barneflokk, og familien sa senere at han stammet fra "en geitebukk fra Odalen". Grunnen var at oldefar ved siden av å drive sitt småbruk, om vinteren laget tulluper, kjørestøvler, sengefeller og votter av geiteskinn. Ettersom barneflokken vokste på det lille småbruket, var det nødvendig at eldstemann søkte seg arbeid utenfor hjemmet.

 

 

Den gang var det to muligheter for arbeidssøkende fra landet, enten utvandre til Amerika eller søke arbeid i Christiania, hvor det var stor byggevirksomhet. Slottet, Universitetet og husene på nordsiden av Lindstows monumentalgate Karl Johan var nettopp bygget, men nye bydeler stod for tur. Vår bestefar som kjørte varer til Christiania, begynte med transport av byggematerialer som kom inn til Piperviken. Bestefar kjøpte det lille huset Søgaden 14 som gikk helt ned til den sumpige stranden. Her åpnet han "Den grønne Jæger", og som krovert betalte han i 1862 kr. 200,- i "Herbergebevilgning". Den første bygningen ble bygget mellom 1811 og 1836. Den var kun på en etasje, og ble senere påbygget. Stranden lå meget nærmere huset, det lå noen små trebrygger som i det vesentlige ble brukt av fiskerne i Vika og jakteskipperne når de gikk i land.

 

Om vinteren var skøytebanen under Akershus samlingssted for alle samfunnsklasser. Det var datidens sportssted, som Nordmarka er for Oslo i dag. All sprek ungdom tilbrakte sin fritid i Piperviken. Midt på banen stod det en musikkpaviljong hvor brigademusikken spilte om formiddagen, om aftenen var det som regel et stort hornorkester. På festdager var det pyntet med flagg og guirlander, og det var plassert fyrfat rundt på banen. Kurtisen blomstret, man beveget seg parvis hånd i hånd i takt med musikken, ja mangt et bekjentskap med etterfølgende ekteskap ble innledet på isen under festningen.

 

 

Den gang lå seilskipene opplagt til kjølhaling om vinteren, men i den tilfrosne fjorden helt til Drøbak kunne det ligge noen kornbåter fra Estland og noen kullbåter fra England som ikke var kommet seg ut i tide før isen frøs dem inne. De sprekeste skøyteløperne tok seg en tur på den speilblanke fjorden forbi alle konene som solgte kaffe og appelsiner, forbi alle pikene, og helt ut til Drøbak. Men det var også spreke skøyteløpere på banen, og de ble behørig beundret for sine piruetter og skreddersprang. Det var særlig odølingene som gjorde seg bemerket på isen, det ble sagt at de hadde laget seg skøyter av utslitte ljåer. Men vår bestefar, selv om han var odøling god nok, hadde bare sans for å arbeide seg frem her i livet. Han hadde tatt seg jobb med å kjøre bort snøen på banen, men han tok seg tid til å hjelpe en fallende pige på benene, igjen og igjen. Slik ble han kjent med vår bestemor, høyaktige jomfru Josephine Cathrine Bentzen, født 5. september 1840 i Fredrikshald.

 

Det viste seg snart at bestefars valg av livsledsagerske var meget heldig. I perioden som fulgte ble stall og vognremisser i bakgården mot Strandgaten ominnredet til værelser for "korte og lange reisende". Der kunne sjøfolk, håndverkere og soldater fra festningen ta inn, circusartister bodde også der. Bestemor foretok innkjøp av matvarer til bevertning i "Den grønne Jæger". Fisk kjøpte hun hos de ferme konene som gikk rundt og solgte fisk fra kurver de bar i åk over skuldrene, og fra de holstenske koggene kjøpte hun smør, ost, egg og pølse. Det var altså et meget blandet klientell som gjestet "Den grønne Jæger"; skøyteløpere som skulle tines opp, sjøfolk, jernbanearbeidere (norske som svenske), vognmenn og arbeider på Akers Mek. osv, ja og ikke forglemme de reisende med den nye Vestbanen.

 

 

I de lykkelige år som fulgte, ble det født tre gutter og fire piker i Søgaden 14; Betzy Marie, Oscar, Karl, Amalie, Camilla, Sigurd og Dagmar. Men i januar 1880 døde vår bestefar, antagelig av tuberkulose som var meget utbredt i denne tiden. Situasjonen må jo ha vært meget vanskelig for bestemor, men sjelden har en vanskelig oppgave blitt gitt til en som bedre kunne mestre den. "Den grønne Jæger" ble utvidet slik at hun kunne ta i mot flere "korte og lange reisende". Enkemadam Hansen var et drivandes kvinnfolk, og ble etterhvert ganske velholden. Hun ble kalt "Hansa i Vika", og ble oppsøkt av folk i nød. Trengte en jakteskipper som var innfrosset kontanter, eller trengte han penger til å kjølhale båten sin, gikk han til bestemor. Skulle en fisker ute på "Gjeita" ha nye garn, gikk veien til henne. Og kom ei jente i "uløkka", hjalp bestemor med mat og klær. Hun betød altså meget for folk i nød, hun var på sett og vis forsorgen i Vika. Men midt i denne verden av fattigdom, lettsindighet og umoral, ga hun barna en streng og spissborgerlig oppdragelse. En god utdannelse ga hun dem alle.

 

Bestemor var en samler av sølv og krystall, og var en flittig gjest på auksjoner. Da man en gang ville ha henne inn i en eller annen sekt, skal hun ha svart; "Nei, mitt rike er av denne verden". Det var utvilsomt riktig at hun samlet seg jordisk gods, men hun hadde også respekt for religionen. Imidlertid hadde nøden, umoralen og prostitusjonen i Vika overbevist henne om at fattigdommen og sulten var roten til alt vondt, det var fattigdommen det først og fremst gjaldt å gardere seg mot. Hun hadde opplevet at de illusjonsløse pikene spottet og latterliggjorde dem som med bibelen i hånd ville misjonere blant dem. Hun fant ut at det beste hun kunne gjøre for dem når det ble riktig vanskelig, var å gi dem en materiell håndsstrekning. Hun hadde derfor en enestående posisjon i Vika. Mange fikk kredit til neste lønningsdag, men nåde den som ikke passet kontoen, da var det over og ut.

 

 

Vika gjennomgikk i hennes tid en total endring. Fra å være en avkrok, sumpig og illeluktende, gjorde den nye Sjøgaden, som riktignok fulgte den gamle strandlinjen og byggingen av den nye Vestbanen, Vika om til et meget viktig gjennomgangsstrøk. De små trebryggene som fiskerne hadde brukt ble erstattet med Honnørbryggen og store stenkaier hvor alle båtene med sand fra Svelvik, gatesten fra Iddefjorden og trematerialer Gud vet hvor fra, som trengtes, kunne losses. Kristiania ekspanderte kollossalt i slutten av 1800-tallet, og bygge- og anleggsvirksomheten var stor over alt. Nye bydeler oppstod, blant annet Grünerløkken, Frogner, Majorstuen og Sagene. Sjøen gikk helt opp til der Trygdekassen ligger nu, men ble fylt igjen til det som i dag heter Tordenskjolds plass. Nye bygninger reiste seg langs den nye Sjøgaden og på Tordenskjolds plass. Bygningene langs den nye Sjøgaden lukket så og si det gamle Vika inne, som forble et isolert slumkvarter.

 

Vår bestemor bygget ikke et nytt hus med en gang. Den nye Sjøgaden ble hevet adskillige meter. Så i stedet for å gå opp noen trappetrinn til inngangsdøren som tidligere, måtte man nå gå ned tre trappetrinn. Bestemor så med glede på utviklingen, og forærte uten vederlag strandretten til Sjøgaden 14 til kommunen.

 

I sine siste leveår tok bestemor iniativet til foreningen "Forglemmigei" eller "Foreningen til fattige børns bekledning". Medlemmene ble vervet blant hennes venner leverandørene, slekt og venner. Restaurantens gjester ble også bidragsytere, også nødet og tvunget. Alle måtte delta, "kondisjonerte som prostituerte", som hun sa. På møter i hjemmene laget man barneklær av sammentiggede stoffer. Støvler var det verre med, riktignok fikk de noen av skofabrikkant Gjester i Calmeyergaten, men mange måtte de bruke kjøpe brukt for eksempel i den gamle basarhallen mellom Storgaten og Youngstorget. Inn under jul ble så alt dette fordelt. For å få tilstrekkelig mange penger i kassen, ble det årlig avholdt juletrefester, som den gang var meget populære. De ble holdt i de største festivitetslokaler, for eksempel i den gamle Krigsskole, det gamle Rådhus med flere. Inngangsbilletter ble distribuert av medlemmene, og ble foreningen kjent for å ha mye i posene, var tilstrømningen stor.

 

 

Vår bestemor i Sjøgaden 14, ble merkbart dårligere 1903-04. Selv om hun var sengeliggende, nedbrutt av gikt som det het, var hun helt åndsfrisk og dirigerte sin bedrift og sin familie fra sengen. Hun sørget for at det ble sendt mat fra kjøkkenet til de fattige i bakgatene, og sørget selv for å betale sine leverandører. Som "Sneugla" hos Olav Duun lå hun og banket med stokken sin, men i motsetning til "Sneugla" var bestemor elskelig og snill. Vi barnebarna gikk gjerne og besøkte henne. Hun døde 23. mars 1904, og ble begravet på Vår Frelsers Gravlund.

 

(Desember 2011)

 

Bildene viser fra toppen det første huset i Sjøgaten 14 fra ca 1890, og deretter et Xyliografi av AL. Søborg fra 1867 av Skøytebanen ved Akershus Festning, hvor Anna Sofias svigerforeldre møttes og ble forelsket. Det neste er et oversiktsbilde fra Piperviken fra ca 1877, hvor Sjøgaten 14 er det lave huset nummer tre fra høyre. Deretter et interiørbilde fra 1890-årene med tippoldemor enkemadam Josephine Hansen og barnebarnet Gunnar. Til slutt er det et oversiktsbilde av Piperviken fra ca 1990, hvor det nye Sjøgaten 14 er andre fra høyre.

 

Sjøgaten på lokalhistoriewiki. Les mer

Strandgaten på lokalhistoriewiki. Les mer

 

(Geir Winnæss - Februar 2012)

 

 

Anna Sofias søsken »

 

Anna Sofia Nilsdotter-Gramén ble født i Smärsbol i By i Värmland 15. juni 1867 som ett av feltjegeren Nils August Carlsson og Josephina Maria Fredrika Kock sine åtte barn. Hennes sju søsken var:

 

Beata Maria Eleonora Nilsson ble født i september 1854.

 

Christina Elisabeth Nilsdotter ble født 25. desember 1856. Hun flyttet i 1880 til Norge.

 

Jenny Lovisa Nilsdotter ble født 18. oktober 1886. Hun og hennes ektefelle, byggmester og kirkeverge August Nilsson bosatte seg i Säffle.

 

Malermester og kjøpmann Gustav Vilhelm Nilsson ble født 25. februar 1864. Han og hans ektefelle, Anna Lisa Fransson var bosatt i Karlstad.

 

Maler Karl Johan Nilsson-Gramén ble født 9. mai 1871. Han bodde en tid i Norge, men var fra 1900 bosatt i Eda sammen med sin hustru Stina Andersdotter.

 

Syerske Selma Linnea Vilhelmina Gramén ble født 4. august 1876. Hun hadde fra 1890 et opphold hos sin søster Anna Sofia i Kristiania før hun returnerte til Säffle i 1904, for senere å utvandre til Amerika i 1906.

 

Skomaker Georg Fridolf Nilsson-Gramén ble født 23. juni 1880. På 1890-talet flyttet han til Norge, men bodde i 1921 i Växjö sammen med sin hustru Selma.

 

Kilde: Claes Åkerblom.

 

(Geir Winnæss - Mars 2012)

 

 

Huset i Sjøgaden »

 

Pipervika og Sjøgaden med sett fra Festningsstranden på et fotografi fra ca. 1890. Sjøgaden 14 som Anna Sofia og hennes familie eide, og hvor de bodde, er det lave hvite huset midt i bildet. Se bildet

 

Oslo rådhus stiger opp bak husene i Sjøgaten på et et fotografi fra ca. 1935. Det nybyggde nr. 14 som Anna Sofia og hennes familie eide, og hvor de bodde er det høye og fjerde huset fra høyre huset på bildet. Se bildet

 

Oslo slik du husker det: Snur film

 

(Geir Winnæss - Juli 2014)

 

 

Gullkorn av "Hansa i Vika" »

 

"Mitt rike er av denne verden".

"Kondisjonerte som prostituerte"

 

"Hansa i Vika" var Anna Sofias svigermor.

 

(Geir Winnæss - Januar 2012)

 

 

Skøytebanen under Akershus »

 

Norges første skøyteløp ble holdt på en bane som for anledningen ble anlagt på sjøisen på østsiden av havnen i Christiania (nå Oslo), uner Akershus festning. Løpet ble holdt 1. mars 1863 med Christiania Turnforening som arrangør. Stevnet fikk 140 påmeldte, hvorav kun 70 startet, fordi det var reist tvil om isen var sikker. 10.000 tilskuere, eller en femdel av hovedstadens befolkning, så løpet. Banen var meget populær blant byens skøyteløpende befolkning, og var i flittig bruk både for lek og mosjon og for konkurranser. Værforholdene var imidlertid stadig et usikkerhetsmoment. Økende krav om isbryting og skipstrafikk i vinterhalvåret førte til at skøyteløpingen måtte flyttes til sjøisen i Frognerkilen, vest for byen, fra tidlig på 1880-tallet. Kilde: Skøytemuseet.  

 

(Desember 2011)

 

Anna Sofias svigerforeldre møtte hverandre og ble forelsket på skøytebanen under Akershus.

 

(Geir Winnæss - Januar 2012)

 

 

Navnet Graméns opprinnelse »

 

Gramén er det latinsk for gress. Gramén er fødenavnet til Anna Sofias oldefar, Fredrik Wilhelm Graméen som ble adlet von Krusenstierna i 1806.

 

(Geir Winnæss - Januar 2012)

 

 

Anna Sofias ektefelle, oldefar Karl Gunerius Hansen »

(Utdrag fra familien Scharnhorst Hesstvedts familiekrønike fra 1980-tallet)

 

Vår onkel Karl Gunerius Hansen ble født 20. november 1868. Som gutt startet han sin idrettskarriere med å ta premier i skøyteløp på isen utenfor Akershus. Senere ble han en fremragende forturner, og man kalte ham "Mjælkehansen" fordi han bare drakk melk. Han ble uttatt til å være med i turntroppen til Athen-olympiaden, men hans arbeidsgiver ga han ikke fri. "Du har en jobb å skjøtte", sa han. Men da turnerne lagene pyramide til ære for Nansen ved "Frams" ankomst, var han med, og på toppen.

 

Fotografi fra Nansens hjemkomst i 1896.

 

Etter bestemor Josephines død overtok Karl restauranten. Han var gjestfri, og fortsatte tradisjonen med samlingssted i Søgaden for familien. Da den nye kongen gjorde sitt inntog den 25. november 1905, møtte vi selvsagt mannsterke opp. Vi måtte gå inn fra baksiden i Strandgaten, for skuelystne sto som en mur foran hoveddøren. På verandaen og ved de åpne vinduene stod "tjukke slekta" i orkesterplass. Fetter Gunnar og Leiv hadde ikke en sjanse til å se noe som helst, små som de var. Det fikk forresten heller ikke de voksne, for det satte inn med et tett snøvær. Gunnar og Leiv kjedet seg overmåte, lekte litt med alle kysehattene og trakk flosshattene ned over ørene, inntil en kilevink satte en stopper for denne virksomheten. Men så trøstet de seg med et glass brus som stod oppskjenket til velvillig avbenyttelse.

 

Oldefar er nr tre fra venstre i andre rekke.

 

Man hørte båtmannspipene visle og kanonene dundret løs fra Akershus, og som bakgrunnsmusikk hørtes Christianias kirkeklokker. Det ble viftet med sildesalatfrie flagg, og kastet konfetti. Med en av serpentinerne som tante Dagmar kastet fulgte muffen hennes, den forsvant for ever. Menneskehavet nede på gaten skrek som gale, man hørte kommandorop og hestetramp. Omsider tok ståket slutt, og snømennene kom inn fra verandaen og skålte ikke "i brus", men i ekte Champagne. Gunnar og Leiv ble så inderlig trette, og måtte sove (b)rusen ut hos tante Julie i bakgården. Og så hadde Kongeriket Norge fått en ny Kongefamilie.

 

Hver 17. mai møttes familien hos tante Sofie og onkel Karl etter barnetoget, men tante Sofie var ikke blid over all konfettien vi barn fylte huset med. Onkel Karl skaffet oss en pram hos en av jakteskipperne slik at vi kunne ro ute på "Kavringen" og bade, og der lærte vi oss å svømme. Når så besøket var slutt, spurte alltid onkel Karl; "Har du nå penger til sporvogna, da?" Hvilket vi aldri hadde. Så fikk vi en av de store femøringene i kobber man hadde den gangen. Onkel Karl døde 23. april 1934.

 

Kongen ankommer landet i 1905. Se film

 

(Desember 2011)

 

 

Anna Sofias etterkommere »

(Tekst bearbeidet fra familien Scharnhorst Hesstvedts familiekrønike fra 1980-tallet)

 

Vår oldemor Anna Sofia og oldefar Karl Gunerius fikk seks barn; Gunnar, Solveig, Hjørdis, Asbjørn, Aslaug og Sigurd, hvorav fem vokste opp. De har alle gått bort.

 

Deres førstefødte Gunnar ble født 15. april 1897. Han døde dessverre av en nyresykdom kun 14 år gammel. Lenger oppe på siden er det en anekdote om Gunnar fra kong Haakon VII sin ankomst til Norge 25. november 1905.

 

Solveig Opsahl ble født 12. juni 1900. Etter handelsgymnaset var hun ett år i USA, og tok også hustellsutdanning ved den beste  skolen i Danmark. Hun giftet seg med Viggo Opsahl, og sammen kjøpte og bosatte de seg på fjellgården Omland i Drangedal i Telemark. Solveig og Viggo fikk to sønner.

 

Hjørdis Johannesen ble født 9. august 1902. Hun giftet seg med Friggs fremragende indre venstre, Trygve "Tyta" Johannesen. Hjørdis og Trygve fikk en datter og en sønn.

 

Vår morfar Asbjørn Oskar Rüno Hansen ble født 17. november 1904. I ung alder var han på utdannings- og dannelsesreise i Wien, Paris og på den franske riviera, hvor han blant annet arbeidet som vinkelner på Hotel Negresco i Nice. Den unge Asbjørn var glad i idrett, seile, kjøre bil og motorsykkel. Han var kasserer i Norsk Aeroklubb og æresmedlem Holmen idrettsforening. I mellomkrigstiden hadde han forretninger i Tyskland, men på grunn av den politiske utviklingen returnerte han til Norge. Under Vinterkrigen i Finland i 1939 deltok han i Norsk folkehjelps første utenlandsoperasjon. Han giftet seg med Signe Hoel, og de fikk tre døtre; en datter, Anne-Lise og Gro Beate.

 

Aslaug Gudrun "Mossa" Ranfelt ble født 6. januar 1907. Etter artium var hun blant annet ett år i Hamburg. Mossa giftet seg med den dyktige flyktninglosen Ragnar Garman Ranfeldt, men de ble senere skilt.

 

Sigurd W. C. Gramén ble født 26. januar 1910. Sigurd var utdannet optiker i Tyskland og drev optikerforretning i Kristiansand S. Han var først gift med Luba Hjortnes. De fikk en datter og to sønner. Sigurd giftet seg på nytt med Reidun Larvåg. De fikk to barn; en datter og Kristian Gramén. 

 

For at barna skulle begynne å skarre, som var sosialt riktig hadde oldemor og oldefar ansatt en barnepike fra Sørlandet, Lilly. Jeg kan imidlertid ikke erindre at noen av dem skarret.

 

(Geir Winnæss - Revidert juni 2013)

 

 

Oldefar Karl Gunerius søsken »

 

Betzy Marie "Maja", født 1864-09-14 var gift med stortingsrepresentant for Venstre fra 1898 til 1900, sosialpolitiker og instrumentmaker Andreas Jensen Krogh, grunnleggeren av Krogh Optikk. Les mer.

 

Restaurantør Harald Oscar Hansen, født 1866 var gift med Lilly Johanne. Harald og Lilly utvandret til Amerika.

 

Camilla Josephine "Milla", født 1873-07-03 var gift med kontorist Harald Petter Larsen.

 

Amalie Eurelie "Mally", født 1874-11-12 var gift med forretningsmannen Karl Christian Scharnhorst Hesstvedt. Se bilde

 

Kaptein i Generalstaben Sigurd Emanuel Hansen, født 1877-07-29 var gift med Sara Sørensen, men han døde dessverre av blodforgiftning kun 29 år gammel.

 

Dagmar Viktoria, født 1879-09-07 var gift med stasjonsmesteren på Asker stasjon Johan Georg Aaberg.

 

Kilde: Familien Scharnhorst Hesstvedts familiekrønike.

 

(Geir Winnæss - Mars 2012)

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Familie