Bildet under til venstre viser brudesølvet til
Anna Sofias 9x tippoldemor, grevinne Ebba Brahe, (mfmmmmmmmmmm) fra Brahekirken
på Visingsö (foto Bjørg Elin Holter, 2012).

 

I slektens fotspor »

 

- I slektens fotspor 2012

- I slektens fotspor 2013

- I slektens fotspor 2014

 

 

I slektens fotspor 2012 »

 

I sommer har min kone og jeg oppsøkt noen steder i Sverige av betydning for Anna Sofias forfedre. Disse omfatter Läckö slott, Torpa stenhus, Gränna, Visingsö med Näs slott, Visingsborg og Brahekyrkan, Brahehus, Vadstena slott, Vadstena klostermuseum, Linköping, Gripsholm slott og Västerås. Rundreisen var en oppfølging av ”slektstreffet” i Säffle som var et paradigmeskifte da det var første gang jeg forlot PC’en og internett, og fysisk oppsøkte steder hvor Anna Sofia og hennes forfedre hadde bodd og virket.


Bildet viser Läckö slott (foto Bjørg Elin Holter)

Det første stedet vi besøkte var Läckö slott som i 2001 ble kåret til Sveriges vakreste slott og som er et nydelig historisk minnesmerke. Det ble opprinnelig oppført på 1200-tallet av Anna Sofias slektning, biskop Brynolf Algotsson og var sete for biskopene i Skara. Da slottet i 1615 kom i Anna Sofias forfader, greve og feltmarskalk Jakob De la Gardie sine hender, innledet han den opprustingen av slottet som sønnen Magnus fortsatte da han arvet det i 1652. Jacob De la Gardie vil for øvrig bli presentert som militær forfader i 4. kvartal 2012. Karl XI inndro i 1681 Läckö som en del av sin reduksjon av adelens len. Etter denne inndragningen gjennomgikk slottet flere uforsiktige reparasjoner, og innholdet ble spredt for alle vinder. I 1964 ble det innledet en ny epoke med omfattende utstillingsvirksomhet. Slottsparken er siden blitt satt i stand, og i Kungshamn er det blitt anlagt en gjestehavn for fritidsbåter. På Läckö arrangeres det kunstutstillinger, og i borggården er det opera om sommeren. Parken er også åpen for publikum. Kilde: Gyldendals reiseguide for Sverige.

Slottet har også vært eid av Anna Sofias forfedre kong Gustav Vasa og Svante Sture og hennes slektninger ridder og riksråd Ture Eriksson (Bielke), friherre og riksråd Hogenskild Bielke, hertug Johan av Östergötland og greve, riksmarskalk, riksdrots og rikskansler Magnus De La Gardie. Kilde: wikipedia.se


Bildet viser slottets hageanlegg (foto Bjørg Elin Holter)

Torpa stenhus er et slott i 2,5 mil øst for Borås. Det er en av Sveriges best bevarte middelalderborger. Torpa er en såkalt enkelhusborg fra 1400-tallet med en interessant historie og er mest kjent som settegård for slekten Stenbock. Det første stenhuset ble oppført rundt 1470 av Anna Sofias forfader, riksrådet Arvid Knutsson som festning mot danskene. Omkring 1550 ble trappetornet tilført dette historisk merkelige bygg. Riddersalen har et velbevart renessanseinteriør og slottskapellet, som ble innredet på slutten av 1600-tallet, er i barokkstil.  På Torpa hämtade Gustav Vasa sin tredje hustru og Anna Sofias formoder Katarina Stenbock. Torpa, som blev den stenbockske slektens viktigaste settegård, har siden 1400-tallet aldri blitt solgt uten gått i arv på sverd- eller spinnesiden, herunder en rekke av Anna Sofias forfedre og slektninger. Kilde: wikipedia.se.


Bildet viser Torpa stenhus (foto Bjørg Elin Holter)

Visingsö er en perle av en øy i innsjøen Vättern. Vi tok fergen ”Ebba Brahe” fra fastlandshavnen i Gränna. Byen ble grunnlagt i 1652 under navnet ”Brahe-Grenna” av Anna Sofias slektning, greve og riksråd Per Brahe d.y. Den var Sveriges første og eneste føydalby, grunnlagt med grevlige snarere enn kongelige byprivilegier. Byen har en helt spesiell suvenir, den rød- og hvitstripede sukkertøystangen polkagris, og det var en rekke fabrikker og utsalg i byen. I åsen like nord for Gränna og med en vidunderlig utsikt over Vättern og Visingsö og Västergötland på den andre siden ligger ruinene Brahehus som han oppførte som lystslott i 1640-årene. Kilde: Gyldendals reiseguide for Sverige. 

På 1100- og 1200-tallet var øya sete for Sveriges første konger. Näs slott på øyas sørlige odde var en gang Sveriges sterkeste befestning. Blant borgherrene finner vi Anna Sofias forfedre kongene Sverker den äldre, Karl Sverkersson og jarlen Birger Brosa samt slektningene kong Johan Sverkersson, kong Erik Knutsson og kong Magnus Ladulås. Borgen ble ødelagt under en strid i 1318. Kilde: wikipedia.se.


Bildet viser Sverkerseken hvor Anna Sofias forfader kong Karl Sverkersson i henhold til legenden skal ha blitt drept i 1167 (foto Bjørg Elin Holter)

Visingsborg var både et grevskap og et slott på den østre stranden av Visingsö hvor Brahefamilien regjerte. Blant slottsherrene finner vi Anna Sofias slektning og greve til Visingsborg og riksdrots Per Brahe d.y., hans onkel og Anna Sofias forfader, greve til Visingsborg, riksråd, riksmarsk, riksdrots, hovrettspresident og Svea hovretts første president Magnus Brahe og Magnus far og Anna Sofias forfader, greve og riksråd Per Brahe d.ä. Kilde: wikipedia.se.


Bildet viser ruinene av Visingsborg slott (foto Bjørg Elin Holter)

Slottene var fantastiske, men Brahekyrkan på Visingsö var i seg selv verdt en reise.  I tillegg til kirkens fantastiske utsmykning var Anna Sofias formoder, grevinne Ebba Brahe sin brudekroneutstilt. Ebba Brahe var forlovet med Anna Sofias slektning, prins og senere konge Gustav II Adolf, men giftet seg med Anna Sofias forfader, friherre og feltmarskalk Jacob De la Gardie som i motsetning til Napoleon og Hitler klarte å erobre Moskva.  


Bilde viser interiør fra Brahekirken på Visingsö (foto Bjørg Elin Holter)

Etter en kort tur innom den gigantiske runesteinen Røkstenen gikk reisen videre til Vadstena med Vadstena klostermuseum og Vadstena slott. Vadstena slott ble bygget som et forsvarsverk av Anna Sofias forfader, kong Gustav Vasa på 1500-tallet. I 1555 delte Gustav Vasa ut hertugdømmer til sine fire sønner, og Anna Sofias slektning hertug Magnus ble tildelt  Östergötland, hvorpå festingen ble omdannet til et palass. Hans eldre bror, Anna Sofias forfader, hertug og senere kong Johan III planla slottets tredje etasje med rikssaler og slottskirke, og slottet ble ferdigstilt i første halvdel av 1600-tallet. Kilde: wikipedia.se.


Bildet viser Vadstena slott med fritidsbåter i vollgraven (foto Bjørg Elin Holter)

Vadstena kloster var kloster for Den hellige Frelserens orden i Vadstena. Det var et dobbeltkloster med både nonner og munker fra Birgittaordenen, og ble planlagt og tegnet av Anna Sofias formoder, heliga Birgitta, formoder i 4. kvartal 2012. Hun er Europas skytshelgen. Kilde: wikipedia.se.


Bildet viser den hellige Birgittes kiste som ble benyttet da hennes levninger ble fraktet fra Roma til Vadstena (foto Bjørg Elin Holter)

Etter Vadstena gikk ferden til Linköping og åstedet for Linköpings blodbad 20. mars 1600.

Efter slaget vid Stångebro i september 1598 hade vid fredsförhandlingarna till hertig Karl överlämnats rådsherrar som stått på kung Sigismund sida. Skärtorsdagen år 1600 avrättades fem av dem vid Linköpings blodbad, en händelse som gått till historien som en rättsskandal utan like.

- Lars Malmbjörk ur boken Linköpings blodbad 1600.

Fire av de halshugde var Anna Sofias forfedre, henholdsvis hoffmarskalk og riksråd Gustav Banér og kansler og riksråd Erik Larsson Sparre og slektningene, riksrådene Sten Banér og Ture Bielke, mens Anna Sofias slektninger, friherre og riksråd Hogenskild Bielke, friherre, stattholder og riksråd Claes Bielke, rådsherre Jöran Knutsson Posse og friherre, stattholder, feltmarskalk og riksråd Karl Stenbock ble fengslet. Kilde: wikipedia.se.

Ved byen Mariefred ligger det fantastiske Gripsholm slott. Den første borgen på stedet ble anlagt på 1370-tallet av Anna Sofias forfader, drotsen Bo Jonsson Grip som har gitt slottet sitt navn. Arbeidet på dagens bygning ble iverksatt av Anna Sofias forfader, kong Gustav Vasa i 1537. Anna Sofias slektning, kong Erik XIV satte Anna Sofias forfader og senere konge Johan III og hans hustru Katarina Jagellonica i fengsel i slottet, og deres to barn Isabella og Sigismund ble født der. Senere fengslet Johan III sin bror Erik XIV på slottet. Kilde: wikipedia.se.


Bildet viser Gripsholm slott (foto Bjørg Elin Holter)

Rundreisen ble avsluttet med et besøk ved Västerås domkirke og Sveriges første gymnas, Rudbeckianska Gymnasiet. Skolen ble grunnlagt av Anna Sofias forfader, dr. Johannes Johannis Rudbeckius som var forfader i 3. kvartal 2012. Han var svensk hoffpredikant, biskop, bibeloversetter, en av svensk 1600-talls fremste kirkemenn, akademiker, universitetsrektor og skolegründer.

Opprinnelig skulle turen ha omfattet Nya Älvsborg utenfor Göteborg, Karlskrona og Kalmar, hvor Anna Sofias forfedre har vært kommandanter og stattholdere, men været påvirket rutevalget. Det får bli et annet år.

(Geir Winnæss – August 2012)

 

I slektens fotspor 2013 »

 

Også denne sommeren har min kone og jeg fulgt i slektens fotspor og denne gangen foretatt en flott rundtur i Sør-Sverige. Vi har blant annet vært innom Tjörn og Marstrand i Bohuslän, Varberg, Halmstad og Laholm i Halland, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad og Smygehamn i Skåne, Karlskrona og Brömsebro i Blekinge og Kalmar, Borgholm, Eketorps borg, Ölands södra udde og Vaxjö i Småland. Tidligere i år har vi vært på dagstur til Uddevalla og Göteborg, og i august var vi i Wien, hvor vi blant annet besøkte armemuseet og skattekammeret til den tyske orden. 


Monumentet på Brömsebro (foto Bjørg Elin Holter)

Årsaken til at vi besøkte Uddevalla er at flere av Anna Sofias forfedre fra slektene Holst og Koch levde og virket i den en gang blomstrende handelsbyen. En annen grunn er at oldemors forfader friherre Per Larsson Sparre 28. august 1677 under den skånske krigen var artillerisjef i den svenske hærstyrken som var ledet av sin og Anna Sofias slektning rikskansleren greve Magnus De la Gardie møtte den dansk-norske hæren under ledelse av stattholderen i Norge Ulrik Fredrik Gyldenløve i det som kalles Slaget ved Uddevalla. På grunn av dårlige etterretninger om den dansk-norske fremrykningen ble svenskene overrumplet da de skulle bringe styrken frem i stilling ved Göta elv, og klarte med nød og neppe trekke ut å gå i forsvarsstilling ved Kuröds bru. Göteborg ble valgt fordi to av Anna Sofias forfedre, oberstene Gustaf Gadde og Nils Mannersköld har spilt viktige roller i forsvaret av byen under henholdsvis Den store nordiske krigen og Hannibalfeiden. Gustaf Gadde var kommandant på Nya Älvsborg festning og sloss mot Tordenskjold på begynnelsen av 1700-tallet, mens Nils Mannersköld var kommandant i Göteborg og stod mot det dansk-norske angrepet og forsøket på erobre Göteborg i 1644. I Göteborg var jeg innom bymuseet med sitt vikingskip og bibliotek hvor jeg fant opplysninger om og fikk tilsendt et bilde av et portrett av oberst Gustaf Gadde.

Den første destinasjonen på sommerturen var øya Tjörn, berømt for seilbåtproduksjon, på den fantastiske svenske vestkysten. På øya var oldemors forfader Michaël Christiani Koch kontraktsprost og prest i Stenkyrka. Han var innblandet i en skandale som omfattet fortielse av mord og heleri av kongens spaserstokk. Den ulykkelige prosten oppnådde å bli utvist fra sin plass i riksdagen, mens hans hustru og oldemors formoder Ingeborg Holst og deres sønn Hans ble bøtelagt for heleri. 

"Under en stormig höstnatt wid pass 1720 strandade wid Herrön i Klöfwedals socken ett skepp, som till en del war lastadt med åtskilliga konung Fredrik I:s tillhörigheter, dem han låtit hämta ifrån Hessen, och hwaribland det dyrbaraste war en liten wagga af guld, besatt med ädla stenar, den en Tysk furstinna ernat såsom, present sända drottning Ulrica Eleonora. Wid fartygets strandning mördade Tjörboarne besättningen och utplundrade lasten. Fartyget sjönk, så att ingen sedan fick weta hwart det tagit wägen. Dåwarande prosten på ön, Michael Koch, war äfwen medwetande om brottet, men förteg det, troligen af fruktan. Sjelf hade han erhållit utaf en fiskare en skönt arbetad spatserkäpp, hwilken tillhört den röfwade lasten. Denna käpp begagnade Koch sig af i Stockholm, då han kom dit upp såsom herredagsman. Händelsewis fick konung Fredrik en gång se käppen och igenkände den såsom sin, samt styrkte sin rätt dertill genom att wisa en för presten okänd gömma i densamma, hwaruti låg instucken en dukatrulle. Koch måste nu bekänna förhållandet med skeppets plundring, men undslapp med att blifwa förwisad riksdagen. Af hans berättelse inhämtades widare, att ofwannämnda guldwagga, hwilken lär warit en toilettsmöbel, fanns hos en bonde på gården Stordal. Till följe deraf sändes till Tjörn en truppafdelning för att arrestera wederbörande och framförallt att skaffa reda."

Källa: berättelse av Axel Emanuel Holmberg.

Med livet i behold forlot vi de blodtørstige tjörboerne og reiste videre til Marstrand med Karlstens festning som Peter Wessel Tordenskjold og "Tordenskjolds soldater" erobret med krigslist den 17. juli 1719. Nå var ingen av Anna Sofias forfedre innblandet i denne svenske militære misæren, men tre av Anna Sofias forfedre kjempet mot Tordenskjold i Den store nordiske krigen. Oberst Gustaf Gadde, kommandanten på Nye Älvsborg festning møtte Tordenskjold to ganger ved innseilingen til Göteborg, kommandørkaptein og senere admiral Gustaf Wilhelm von Gertten som skipssjef på linjeskipet Nordstjärnan i Slaget ved Femern (Slaget på Kolberger Heide) og kommandørkaptein og senere viseadmiral Tomas von Rajalin som skipssjef på linjeskipet Verden møtte ham i Slaget ved Rügen. Göteborg er også byen forfader Peter Hollander Ridder seilte ut fra da han med skipet Kalmars Nyckel reiste til Nord-Amerika for å være guvernør i Nye Sverige i perioden 1640 til 43. Han brakte med seg en prest, og sammen etablerte de det første luthersk-evangeliske kirkesamfunnet i det som senere ble USA. Man kan således si at Anna Sofias forfader brakte reformasjonen til Amerika. I den sammenheng må det påpekes at det var oldemors forfader Gustaf Vasa som reformerte Sverige og kong Fredrik I som la grunnlaget for reformasjonen av Danmark og Norge.


Varberg festning i aftensol (foto Bjørg Elin Holter)

Vi satt deretter kursen mot Varberg og Varberg festning hvor mange av våre forfedre har vært høvedsmenn og som har spilt en avgjørende rolle for hver enkelt av oss sin eksistens. Under den nordiske sjuårskrigen fikk Anna Sofias forfader Pontus De la Gardie i oppdrag å forsvare danske Varberg festning. Men det viste seg ikke mulig å stå imot de svenske angrepene, og han ble tatt til fange. Dermed var De la Gardies danske periode over. Han ble imidlertid tilbudt og aksepterte å gå over til den svenske hæren som militær leder. Det er mulig at alternativet var å bli henrettet. Hadde han det, hadde Anna Sofia ikke vært født. Anna Sofias forfedre Trotte Pedersen (Eka) og Axel Pedersen Tott var begge høvedsmenn på festningen, Peder "Lille Per" Svenske stupte ved Svartrå i forbindelse med beleiringen av Varberg, mens Sigurd Havtoresson var tilstede på Varberg da kong Magnus gjorde Håkon VI Magnusson til norsk konge.

Etter Varberg gikk ferden til Halmstad. Byen har et moderne bibliotek med inspirerende arkitektur. Vi var der i anledning at Anna Sofias forfader rittmester Olof Stake stupte ved Halmstads port under hennes forfader kong Gustaf Vasas frigjøringskrig. Biblioteket har en egen avdeling for slektsforskning samt reoler med lokalhistorie. Her fantes også informasjon om oldemors forfader lensmannen Peder Porse som skal ha vært en av adelsmennene som deltok i attentatet og knivmordet på danskekongen Erik Klipping.


Kopi av danskekongen Harald Blåtanns trelleborg i Trelleborg (wikipedia.se)

På veien til Malmö, hvor vi ønsket å se Malmöhus, kjørte vi innom Hallands eldste og minste by, pittoreske Laholm samt universitetsbyen Lund hvor studentforeningenes bannere hang utenfor deres samfunn. I Skåne var vi for øvrig kort innom Trelleborg, Ystad og Smygehamn. I Trelleborg har de bygget en kopi av oldemors forfader kong Harald Blåtanns trelleborg. Anna Sofia er etterkommer av både Haralds sønn kong Svein Tjugaskjæg og døtrene Gunhild og Tyra Haraldsdatter. Tyra er formoder til Anna Sofias forfader kong Harold Godwinson som tapte og falt i slaget ved Hastings i 1066. Da hadde Harold tidligere samme år nedkjempet en annen av oldemors forfedre, kong Harald Hardråde . Olav Tryggvassons ekteskap med Tyra kostet kongen livet i Slaget ved Svolder. Datteren Gunhild ble formoder til den danske Hvideslekten. Smygehamn er Sveriges sørligste tettsted (og punkt?) med åpent hav mot Tyskland så langt du kan se. Dessverre hadde vi ikke tid til å reise innom Österlen.

På vei til Karlskrona som var hovedmålet for årets rundreise, kjørte vi innom Brömsebro og Nättraby kyrka, hvor en rekke av oldemors forfedre ble gravlagt i såkalte gravkor. Länstyrelsen i Blekinge har skrevet følgende om gravkorene som stod på kirkegården:

När det, i mitten av 1700-talet, inte längre var tillåtet att begravas inne i kyrkan började gravkor uppföras utanför kyrkans murar. Det har troligen funnits tolv gravkor under sju tak på Nättraby kyrkogård. Tre av dessa var fristående medan de andra var uppförda intill kyrkan. De var byggda för Rayalins familj, överste F. Fust, översten Grameen, grevinnan Horn, ekipagemästaren, kapten Fischerström, löjtnant J. Sjögren, löjtnant Svante Hjelm, landshövdingen, baron Raab, löjtnant Solberg, överstelöjtnant Hjelm, inspektor Calysendorff och den sista för Kock, Kullenberg och Billing. Att begrava i gravkor förbjöds i Nättraby år 1850 eftersom de underhölls dåligt och att stanken från dem trängde in i kyrkan. Det beslutades att de gravkor som inte underhölls skulle rivas. På 1860-talet fanns endast tre av de tolv gravkoren kvar. Idag finns inga bevarade.

Det Rayalinska gravkoret, som stod kvar längst, låg längst norr ut på kyrkogården, inkilad i kyrkogårdsmuren. Gravkoret, från 1700-talet, var uppfört av gråsten, hade gulputsade väggar, vitputsade hörn och ett plåttäckt brädtak. En trappa av granit ledde upp till ingången. Invändigt var väggarna slätputsade. Golvet bestod av kullersten, fram till 1926 då ett golv av cementtegel lades däröver. På fasaden satt två minnestavlor av rödaktigt natursten, med inskriptionen; 

Thomas von Raialin, vice amiral, född 1673, död 1741 på den örlogsflotta han förde, grundelig kunskap widsträckt erfarenhet, oförfäradt mod, redligt nit, nyttiga tienster förvärvade honom öfverhetens nåd, medborgares förtroende, fäderneslandet bevarar hans dygd uti tacksamt minne. På den andra stod det; Här hwilar iohan von Raialin, friherre, vice amiral, landshöfding öfvercommendant, commendeur af kong. Mai:ts svärds orden, hans fars kunskaper ock förtienster blefvo genom dess egne mera kände, sine barn uppfostrade han at tiena konung ock fösterland, måtte ingen af dess efterkommande läggas i denna grift utan at hafva lefvat som han.Steinplatene over Välborne Överste Graméen (foto Bjørg Elin Holter)

Vi var så heldige å oppdage steinplaten til oldemors forfader Nils Grameen som stod støttet opp mot steinmuren som gikk rundt kirkegården. Med unntak av de nesten usynlige ordene Välborne Överste Graméen var teksten forsvunnet. Hvorfor forfader Nils Graméen ble omtalt som velbyrdig som er en betegnelse på adelsmenn er uklart. Like uklart som at han lyktes å bli gift med en adelskvinne. Det er ikke kjent hvem som var Nils sine besteforeldre, men faren Petter var underoffiser (arklimästare) i den svenske flåten. Hans to sønner ble adoptert og adlet von Krusenstjerna. Deretter gikk ferden til Karlskrona, hvor vi blant annet besøkte det svenske marinemuseet og Amiralskyrkan, hvor gravskjoldet til Anna Sofias formoder viseadmiral og ridder Tomas von Rajalin hang på veggen. Marinmuseet på sin side hadde blant annet en modell som viste Sjøslaget ved Rügen, hvor den så langt ikke adlede Tomas Rajalin og den da adlede Peter Wessel Tordenskjold deltok.


Viseadmiral Tomas von Rajalins gravskjold i Amiralskyrkan (foto Bjørg Elin Holter)

Høydepunktene i Kalmar var Kalmar slott og Kalmar museum. På Kalmar slott har oldemors forfader kong Johan III regjert og en rekke av hennes forfedre har innehatt viktige funksjoner i Varberg. Disse omfatter stattholderne admiral Knut Bengtsson Hård af Torestorp, Peder Jönsson Ulfsax till Hårlinge, Karl Eriksson Gyllenstierna og Henrik von Falkenberg, landshøvding i Kalmar Conrad Falkenberg av Trystorp, høvedsmennene på Kalmar slott Lars Bröms og Peder Turesson (Bielke), slottsfogden riksrådet Arvid Knutsson Drake af Intorp og slottsloven Ture Arvidsson Trolle af Bergkvara. I tillegg ble oldemors forfader Axel Pedersen Tott slått til ridder på slottet.


Kong Johan IIIs innholdsrike bord på Kalmar slott (foto Bjørg Elin Holter)

På Öland var vi innom Borgholm, herunder Borgholms slottsruin, hvor den senere kong Karl X Gustav slo i hjel tiden med landbruk etter at dronning Kristina hadde avvist hans «kjærlighet» og den svenske kongefamiliens sommerslott Solliden er lokalisert. Vi var også innom Eketorps borg og Ölands södra udde. Eketorps borg ble forlatt på 600-tallet, men tatt i bruk igjen på 1100-tallet under stridighetene mellom Erik-ætten og Sværker-ætten. I Slaget vid Ölands södra udde gikk Anna Sofias forfader admiral og admiralsråd friherre Klas Uggla ned med regalskipet Svärdet 1. juni 1676. En rekke svenske marinefartøy blitt oppkalt etter ham.


Bergkvara slottsruin (foto Bjørg Elin Holter)

Ved Bergkvarasjön nær Växjö ligger Bergkvara slottsruin. Fra Bergkvara slott bestyrte oldemors forfader lagmannen og riksrådet Arvid Trolle, Sveriges største jordeier et godsimperium som omfattet 1000 gårder på slutten av 1400-tallet. I 1487 arvet han i tillegg over 475 gårder i Skåne. Under vårt besøk i Växjö ble vi for øvrig stoppet på gaten og intervjuet av Smålandsposten som ønsket å vite hva vi gjorde i byen.


Forsteinede haitenner fra Den tyske ordens skattekammer (foto Geir Winnæss)

Under vårt ferieopphold i Wien fant vi tid til noen slektsforskningsrelaterte aktiviteter. Blant annet besøkte vi Armemuseet som hadde en samling av malerier som viste keiserrikets kamp mot svenskene. Slektninger av Anna Sofia har vært landmestere for den livlandske delen av Den tyske orden, og mange av hennes tyskættede forfedre bosatte seg i de baltiske provinsene under beskyttelse av denne. Det var for øvrig Den tyske orden som fordrev oldemors forfedre Sven Sture og sjørøver og lederen for vitaliebrødrene Arnd Stuke fra Visby og Gotland.

Kilder: wikipedia.se, wikipedia.no, snl.no, adelsvapen.com, lansstyrelsen.se og Gyldendals reiseguide for Sverige.

(Geir Winnæss - Oktober 2013)

 

 

I slektens fotspor 2014 »

 

«Moin moin».

I sommer har Bjørg Elin og jeg jaktet på noen av Anna Sofias forfedre i Tyskland. Det omfattet en rundtur som gikk innom  Slesvig, Flensburg, Oldenswort, Hamburg, Ballenstedt, Quedlinburg, Hettstedt, Lutherstadt Eisleben, Mansfeld, Großörner, Oberrißdorf, Ellrich, Walkenried, Heldrungen og Rothenburg an der Saale. Sammen med min fetter, Anna Sofias etterkommer, Jan-Owe Gulbrandsen og hans Åsne har vi arrangert slektsstevne i Götaland. Turen er omtalt i en egen artikkel. I tillegg har min mor, Anna Sofias barnebarn, Gro Winnæss og jeg besøkt hennes to fettere og barnebarn av Anna Sofia, Fritjof og Gunnar Opsahl i Drangedal for første gang på over 50 år. De hadde blant annet flere fotografier som vil bli inntatt på hjemmesiden.


Artikkelforfatteren med en bratwürst foran Hamburg rådhus (foto Bjørg Elin Holter)

Fra dekket på Color Fantasy kunne jeg ved innseilingen til Kiel observere Bük-odden på styrbord side. På en sandbanke i nærheten av denne satte Anna Sofias forfader, kommandør Gustav Wilhelm von Gertten (von Krusenstjerna- og von Rajalin-grenene) sitt hardt skadde linjeskip, HMS Nordstjärnan på 72 kanoner på grunn. Den svenske eskadren hadde 13. april 1715 blitt slått av en dansk-norsk i det som senere har blitt hetende Sjøslaget ved Femern. Denne aprilfredagen ble en stor dag for den unge fregattsjefen Peter Wessel, men resulterte i fem år i dansk krigsfangenskap for Anna Sofias forfader. I løpet av turen skal vil oppsøke forfader von Gertten sine aner i Hamburg.


Bük (foto Bjørg Elin Holter)

Etter ankomst Kiel gikk ferden videre til Slesvig. Noen få kilometer sør for Slesvig lå Hedeby. Byen var Nord-Europas største by, handelssenter og slavemarked i vikingtiden. Stedet er i dag museum, og sydet av alternativideologi. Det er litt merkelig, siden livet i Hedeby sannsynligvis var state of the art i sin tid. Hedeby ble lagt i ruiner av Anna Sofias forfader kong Harald Hardråde (Löwenhjelm- og von Rajalin-grenene) i 1050. Borgerne flyttet da byen til dagens Slesvig. Anna Sofias forfader kong Harald Blåtann lot kirken etablere seg i Hedeby, og ble som første kristne danske konge døpt av biskop Poppo som hadde sitt bispesete i der. I tillegg til å være den første kristne byen, var den også det første stedet hvor mynter ble preget i Norden. Rundt byen går en forsvarsvoll som senere ble forbundet med Dannevirke. Forsvarsvollen Dannevirke ble bygget for å hindre at den danske halvøya ble invadert fra kontinentet.


Bygninger i Hedeby (foto Bjørg Elin Holter)

Etter en utmerket lunsj i gamlebyen i Slesvig gikk ferden videre til den gamle sjøfarts- og handelsbyen Flensburg, hvor flere av Anna Sofias forfedre (Koch-grenen) var handelsmenn på 1500- og 1600-tallet. Fokus for besøket var familien Tor Smede (Thor Schmede) som i løpet av 100 år bygget opp og tapte et stort handelshus. Anna Sofias forfader Thomas Thor Schmede d.e. kom til Flensburg fra Stade i 1529. I løpet av kort tid bygde han opp et av de største handelshusene. Virksomheten strakte seg fra Strasbourg til Sverige og fra Holland til Danmark og Norge. Handelshuset Tor Smede var den viktigste leverandøren av tekstiler og alt som hørte til bekledning til konger, hertuger og de fornemme familiene i Slesvig-Holstein. Thomas var gift med kjøpmannsdatteren Drude Jepsen. Anna Sofias formoder ledet etter mannens død handelshuset hjulpet av svigersønnen Harder Vake. Sønnen Reinhold ble i samsvar med tradisjonen i patrisierfamilien utdannet i Strasbourg og Wittenberg, hvor han blant annet skal ha hørt Luther tale. I 1562 overtok han og fetteren og svogeren Harder Vake handelshuset. Reinhold Thor Schmede som var gift med rådmannsdatteren Gesa Lange fra Flensburg bygget handelshuset ytterligere opp. Sønnen Thomas d.y. var 20 år da Reinhold døde i 1584. Det er grunn til å tro at Harder Vake drev handelshuset mens Thomas utdannet seg. Den 16. mai 1591 giftet den rike handels- og rådmannen seg med stallardatteren Magdalena Hoyer. Kun 11 år senere gikk imidlertid handelshuset konkurs. Årsaken sies å være konfliktene mellom Sverige og Danmark, kongens fordelsbehandling av handelsmennene i København samt ufreden med Tyskland. Flere handelshus i Flensburg skal ha fått problemer på denne tiden.   


Orgelet i St. Nikolaikirche i Flensburg (foto Bjørg Elin Holter)

På vei til Hamburg var vi innom Oldenswort, nord for Tönning. Her ligger herresetet Hoyerswort, det flotteste rennesansebygget i Slesvig-Holstein. Stedet som i dag museum, kafe, vin- og keramikkutsalg og ferieleiligheter ble oppført av Anna Sofias forfader, kongens berømte stallar Caspar Hoyer i 1580. Caspar Hoyer var oldebarn av kong Fredrik I sin uekte datter Geseke, og far til Magdalene. Etter konkursen i 1602 mistet ektemannen Thomas Tor Smede d.y. sine borgerrettigheter i Flensburg, og flyttet derfor til en landeiendom i Koldenbüttel. Magdalena og Thomas sin sønn Hermann emigrerte til Sverige og var bruksforvalter ved Öllösa bruk og Nisshyttans masugn. Han er Anna Sofias forfader samt stamfar til adels- og friherreslektene Tersmeden. Caspar Hoyer var gift med Anna Wullf, datteren til borgermester Conradt Wulff i Kiel. Anna og Caspar hadde sju døtre og seks sønner.


Dagens eier gestalter Caspar Hoyer utenfor Hoyerswort (foto Bjørg Elin Holter)

I Hamburg hadde politikerslekten von Spreckelsen en sentral rolle i det 16. og 17. århundre. Hele tre medlemmer, herav to av Anna Sofias forfedre (von Krusenstjerna- og von Rajalin-grenene) har vært borgermestere i Hamburg og sju har vært senatorer. I tillegg har flere andre familiemedlemmer hatt høye verv i byens ledelse. Anna Sofias forfader Johann von Spreckelsen var borgermester fra 1512 til 1517. Han er blant annet kjent for i 1505 å ha innstiftet en familiefest, «Familien von Spreckelsens pinsehøytid» for sine sju barn og deres etterkommere. Hele familien ble i pinsen samlet i Johanns hus i Rödingsmarkt. Tradisjonen skal ha blitt holdt i hevd i 120 år. Familien har gjenopptatt tradisjonen, og familiefesten arrangeres den dag i dag, dog mer uformelt. Hamburg er en fri- og hansaby, og borgermesteren er de facto bystatens statsoverhode. Anna Sofias forfader, Johanns sønn Peter von Spreckelsen, født ca. 1494 og borgermester i Hamburg fra 1538 til sin død i 1553, var gift med blant andre Anna Sofias formoder Adelheid. Hun var igjen datter av borgermester i Hamburg, Bartholt vam Rhyne. Peter og Adelheids sønn Peter utvandret til Reval (Tallin), hvor hans sønn Peter hadde datteren Lucia von Spreckelsen. Lucia giftet seg med kaptein Hans von Gertten, og ble bestemor til admiral Gustav Wilhelm von Gertten, kommandøren som satte linjeskipet sitt på grunn i 1714. Hans von Gerttens far Berend von Gertten var for øvrig borgermester både i Dorpat (Tartu) og Reval. På en privat visning i borgermesteren sitt konferanserom, fikk jeg muligheten til å avfotografere våpenskjoldene og navnene til de Anna Sofias forfedre som har vært borgermestre i fri- og hansabyen.


Våpenskjold for slekten von Spreckelsen (skisse wikipedia.fr)

Etter Hamburg var Lutherstadt Eisleben og området rundt byen neste mål. På veien til Anna Sofias forfedres (von Krusenstjerna-grenen) presteembeter var vi innom blant annet Quedlinburg og Ballenstadt i Harz. I 973, året etter han tapte krigen mot keiser Otto den store av det tysk-romerske riket, deltok Anna Sofias forfader kong Harald Blåtann av Danmark Hardråde (Löwenhjelm- og von Rajalin-grenene) som vasall på riksdagen i Quedlinburg. Oldemors forfedre fra fyrstehuset Askanien var grever av Ballenstedt, og slektens grunnlegger var grev Esiko av Ballenstedt Hardråde (von Rajalin-grenen).


Quedlinburg slott (foto Bjørg Elin Holter)

Anna Sofias forfader Johann Krause var ble født i Eisleben som sønn av borgeren Nicolaus Krause i Mansfeld og hans hustru Anna Reifenstein. Ved sin død i 1558 var han hoffpredikant for grev Hans von Mansfeld og lutheransk prest i Sta. Mariakirken i Rothenburg an der Saale. I henhold til familieoverleveringer skal Johann ha blitt ordinert av Martin Luther. Det er litt uklart hvilke embeter han har innehatt, men før 1525 skal han ha vært skolemester i Hettstedt. Samme år var han imidlertid prest i St. Johanneskirken i Ellrich. Han omtales som en konvertert munk, og muligens den tidligere kassereren i klosteret Walkenried som prediket den evangeliske lære allerede i 1525, det vil si åtte år etter at Luther slo opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg. Det er grunn til å tro at Johann Krause i nærmere 30 år, før han tiltrådte i Rothenburg var prest i St. Andreaskirken i Großörner. Han er også kjent som forfatter av «Beschreibung der merkwürdigen Schlacht am Welfesholze» i 1555. I 1549 giftet han seg med Barbara Stellwagen, datteren til Jacob Stellwagen som hadde vært diakon og muligens også prest i St. Jakobskirken i Hettstedt. Jacob Stellwagen var den første evangeliske presten i St. Wigbertkirken i Heldrungen, hvor han tjente i perioden 1533 til 1556. I 1554 skal han ha underskrevet et dokument sammen med den lutherske teologen Erasmus Sarcerius. Navnet Stellwagen forekommer også blant Luthers slektninger. Sønnen til Johann Krause og Barbara Stellwagen, Johann Crusius, et navn også Johann Krause omtales under i sin tid i Ellrich, var i løpet av sin karriere prest i St. Valentinkirken i Rießdorf ufn Berge (Oberrißdorf), hvor han forrettet i 1580, diakon i St. Nicolaikirken i Eisleben, lutheransk pastor ved Katharinenstift og hoffpredikant i St. Nicolaikirken i Eisleben.


Torget i Lutherstadt Eisleben med Lutherstatuen, rådhuset til venstre og St. Nicolaikirken i bakgrunnen (foto Bjørg Elin Holter)

Hjemreisen fra Kiel gikk med Color Magic. To av Anna Sofias forfedre, Conradt og Nicolaus Wullf (Koch-grenen) har vært borgermestre i den gamle Hansabyen. Conradt Wullf var Herre til Südensee gods og Süderstapel, magister og borgermester i Kiel samt gift med Tale Harge. Borgeren Conradt Wulff og daværende borgermester i Kiel mottok begge brev fra Martin Luther hvor han gjorde oppmerksom på at presten i Kiel, Wilhelm Prawest satte ut løgner om ham. Faren Nicolaus Wulff, herre til Süderstapel var også borgermester i Kiel og hadde en kone ved navn Tale. Hans far Hartwich Wulff var ridder, og hørte til en gammel holsteinsk adelsslekt.

«Auf widersehen».

Kilder: wikipedia.no, wikipedia.dk, wikipedia.se, wikipedia.de, wikipedia.fr, Tor Smeden - Eine Flensburger Grosskauffamilie des 16. Jahrhunderts av Alfred Meyse, Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte E.V. Nr 4, 1939, Anbytarforum, adelsvapen.com, lexikus.de, von-mering.de, stadtellrich.de, johanniskirche-ellrich.de, stadt-heldrungen.de, gw.geneanet.org og leon.amaroq.se.

(Geir Winnæss – August 2014)

 

 

 

Slektstreff »

 

- Slektstreff 2012

- Slektstreff 2014

 

 

Slektstreff 2012 »

 

I helgen 4.-5. august ble det arrangert et slektstreff og en ekskursjon i Säffle og i trakten rundt. Barbro Gramén hadde tatt turen fra Stockholm, og Gro, Svein og Geir Winnæss kom fra Oslo. Firmenningene Barbro og Gro er barnebarn av søsknene Georg Fridolf og Anna Sofia Gramén. Dette var var første gang de to møttes. Svein er Gros ektefelle, og Geir deres eldste sønn.

Vi møttes lørdag formiddag utenfor Säffle hembygdsgård. Etter en kort tur innom nærliggende Säffle herregård, hvor flere forfedre fra slektene Uggla (F69), von Rajalin (F317) og von Krusenstierna (A460) har bodd, ble det gjennomført en planleggingslunsj. På denne ble det vist fotoalbum, utvekslet slektsinformasjon og besluttet et program for besøket.

Bildet viser fra venstre tremenningene Barbro og Gro utenfor Säffle herregård (foto Svein Winnæss)

Ekskursjonen omfattet også et besøk på Ströms säteri, hvor slekten Löwenhielm (A1791) holdt hus. Her ble vi svært godt mottatt av Nora Holstad og Thorbjørn Naug, herregårdens norske eiere.

 

Bildet viser Ström med fra venstre Barbro Gramén, Nora Holstad, Svein Winnæss og Gro Winnæss (foto Geir Winnæss)

Deretter ble besøket fulgt opp med besøk av kirkene i Gillberga og Kila. I Kila kyrka henger gravskjoldet til Gudmund Löwenhielm.

 

 

Bildet viser kong Gustaf V og dronning Viktoria sine navnetrekk utenfor
Kila kyrka (foto Geir Winnæss)

 

Vi besøkte også von Echstedtska gården som i dag er museum. På hjemmesiden presenteres den slik: ”Gården är kanske den märkligaste av Värmlands ännu bevarade äldre gårdar. Den byggdes mellan 1762-1764 och har på utsidan en nästan karolinsk prägel; den strama låga manbyggnaden och de två par flyglarna. Men i det inre blommar rokokon. Du ser det i möblerna men kanske främst i de vackra väggmålningarna. Redan i förstugan hälsas besökaren av ett par grenadjärer från Adolf Fredriks tid och i salen finns målningar med bibliska motiv. Till och med hemlighuset har burleska dekorationer utan motsvarighet i landet”. Les mer. Den norske kunstneren Ove Harder Finseth hadde ved besøket en stor utstilling av sine fantastiske korsetter.

For kjennere av tekstilkunst, var det Harder som designet kronprinsesse Mette Marits brudekjole.

 

 

Bildet viser von Echstedtska gården
(foto Gro Winnæss)

 

Etter en avsluttende oppsummering med prosjekter og utviklingsplaner for hjemmesiden www.aner.priv.no reiste vi hjem til Stockholm og Oslo.

 

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til Barbro Gramén for utmerket guiding. Årets slektstreff var så vellykket at det neppe blir det siste.

 

(Geir Winnæss – August 2012)

 

 

Slektstreff 2014 »

 

I langhelgen 1.-5. august 2014 ble det arrangert slektstreff og en reise til Lidköping, Skara, Ulricehamn, Vadstena og Örebro. Fredag 1. august kjørte min hustru Bjørg Elin Holter og jeg til Skjeberg hvor min fetter og Anna-Sofias oldebarn Jan-Owe Gulbrandsen og hans hustru Åsne har hytte. Her hadde vi en hyggelig kveld, og la de siste detaljplanene for en reise i slektens fotspor. På turen ned passerte vi Sarpsborg, hvor Anna Sofias forfader, lendmann og baron Erling Alvsson styrte Borgarsyssel frem til sin død i 1283. Borg er imidlertid ikke det eneste stedet hvor det finnes spor etter Anna Sofias forfedre i Østfold-området, hvilket jeg vil komme tilbake til eksempler på.


Torpa Stenhus (torpastenhus.se)

Vår første mål i Sverige var Läckö slott på Kalandsö nært  Lindköping. Anna Sofias slektning, biskop i Skara Brynulf Algotsson var byggherren til borgen Lekkia i 1298. Biskop Brynulf var for øvrig bror til Anna Sofias forfader, lagmannen og ridderen Folke Algotsson som i 1288 røvet sin villige brud Ingrid Svantepolksdotter fra Vreta kloster. Folke ble erklært fredløs av Anna Sofias forfader, kong Magnus Ladulås, og søkte tilflukt med Ingrid ved hoffet til Anna Sofias slektning, kong Eirik II Magnusson av Norge. Anna Sofias formoder Ingrid Svantepolksdotter returnerte da mannen døde 12 år senere til Sverige, og ble abbedisse i Vreta kloster. Guiden fortalte for øvrig om tornen fra Kristus tornekrone som han påstod Brynulf på en eller annen måte hadde fått tak i. Jeg kan imidlertid komplettere ham. Tornen var en gave fra Anna Sofias forfader, kong Håkon V Magnusson som takk for den bistand biskop Brynulf ved en rekke anledninger hadde gitt til Norge. Tornens ferd fra Bysants via Paris og Lödösa til Skara fortjener sin egen historie. Dessverre forsvant tornen i forbindelse med reformasjonen.


Grønnsakshaven på Läckö slott
(foto Bjørg Elin Holter)

Borgen på Läckö ble ansett å være en av Sveriges fremste da den etter riksdagen i Västerås i 1527 ble inndratt til kronen og overlatt til Anna Sofias forfader, kong Gustav I Vasa. Kongen gav den videre i forlening til Anna Sofias slektning, riksrådet Ture Eriksson Bielke. Deretter ble borgen forvaltet av Anna Sofias slektning, Birger Nilsson (Grip). I 1543 og frem til sin død i 1567 hadde greve Svante Sture den i len. I 1566 ble deler av borgen brent av danskene, og i et brev fra Anna Sofias forfader, kong Johann III i 1570 beskrives slottsdelen å være forfallen. Den neste som får borgen som friherreskap i 1570 er Anna Sofias slektning, friherre Hogenskild Bielke, gift med Anna Sofias slektning Anna Svantesdotter Sture. I år 1600 ble Läckö slottslen gitt til Anna Sofias slektning hertug Johan av Östergötland, og i 1615 ble det gitt videre til Anna Sofias forfader, riksmarskalk og feltmarskalk, greve av Läckö Jakob De la Gardie Läckö som grevskap. Hans sønn, riksmarskalk, riksdrots, rikskansler, dikter og Anna Sofias slektning, greve Magnus Gabriel De la Gardie var den som bygde slottet slik det står i dag. Renessansemennesket, skjønnhetsidealet og dronning Kristinas yndling opplevde imidlertid at hans eiendomsimperium, herunder Läckö ble inndratt til kronen i forbindelse med reduksjonen i 1681. Den melankolske greven diktet etter dette flere salmer.

Etter store opplevelser på Läckö slott, herunder et besøk i slottets imponerende grønnsakshave var vi innom Stola herregård, hvor flere av Anna Sofias forfedre og slektninger har bodd. Den første fra Ekebladslekten som kom til Stola, var Anna Sofias forfader, slottsloven på Läckö og regimentsrådet i Västergötland herr Anders Hansson, som gjennom ekteskap med Anna Sofias formoder, fru Agneta Nilsdotter, datter til herredshøvdingen og riksrådet Nils Claesson-Halfmåne, till Stola ble eier av gården i første halvdel på 1500-tallet. Deres sønn herredshøvding i Närke, fogd i Vartofta og Kåkinds herred og slottsloven, rittmester Johan Andersson var den siste av Anna forfedre som eide herregården.

Søndagen satte vi kurs sør-østover mot Torpa Stenhus. Halvveis, og etter et kraftig skybrudd tok vi en 500 meters avstikker til Gudhem, hvor vi besøkte klosterruinene og Gudhems kirke. Gudhems kloster er for øvrig det klosteret hvor den fiktive Cecilia satt som fange i henhold til bøkene og filmene om Arn (Magnusson). Arns og Cecilias son Magnus Måneskjöld har et virkelig forbilde. Han het Magnus Minnisköld, er Anna Sofias forfader, og var sønn til Anna Sofias forfader Bengt Snivil. Morens navn er ukjent. Hans sønn Birger Magnusson er Anna Sofias forfader Birger jarl.


Gudhems klosterruiner
(foto Bjørg Elin Holter)

Et av slektstreffets/turens høydepunkt var Torpa Stenhus, hvor vi ble spesielt ønsket velkommen av guiden som etterkommere av stenhusets første eiere og slektninger av dagens innehaver. Torpa Stenhus er en såkalt enkelthusborg fra 1400-tallet som har vært setegård for slekten Stenbock. Eiendommen har gått i arv på manns- eller kvinnesiden siden 1400-tallet. Stenhuset ligger i dag langt inne i de svenske skoger, men i middelalderen lå det langs pilegrimsveien mellom Santiago de Compostela og Nidaros. Det første stenhuset ble oppført som forsvarsborg mot danskene ca. 1470 av Anna Sofias forfader, riksråd, herredshøvding, væpner, slottsfogd i Kalmar, høvedsmann og lagmann Arvid Knutsson (sparre över stjärna). Han var gift med Anna Sofias formoder, fru Anna Gustafsdotter (Stenbock). Rundt 1550 ble trappetårnet oppført, i tillegg til at en del om- og tilbygginger fant sted i løpet av 1500- og 1600-tallet.  Riddersalen har et velbevart renessanseinteriør. Slottskapellet som ble innredet på slutten av 1600-tallet er i barokkstil. Den neste eieren var Arvid og Annas sønn og Anna Sofias forfader, væpneren og herredshøvdingen Olof Arvidsson (Stenbock). Han var gift med Anna Sofias formoder, fru Karin Haraldsdotter (Lake). Deres sønn igjen, Anna Sofias forfader, riksråd, riksmarsk og lagmann i Västergötland, friherre Gustaf Olofsson (Stenbock) till Torpa var gift med fru Brita Eriksdotter Leijonhufvud. De var foreldre til Anna Sofias forfader Gustav I Vasas tredje hustru Katarina Stenbock. Brita var for øvrig søster til Anna Sofias formoder, dronning Margareta Leijonhufvud, Gustav Vasas andre hustru. Margareta og Gustav Vasa var foreldre til Anna Sofias forfader, kong Johann III Vasa. Etter Gustaf og Brita arvet sønnen og Anna Sofias slektning, riksråd, feltmarskalk og kammerherre, friherre Erik Gustafsson Stenbock. Han var for øvrig broren til Anna Sofias formoder, friherrinne Beata Stenbock, som var gift med Anna Sofias forfader, greve Per Brahe d.e. av Visingsö.


Torpa Stenhus (wikipedia.se)

Torpa er videre et av Sveriges spøkelseshus med fire ulike manifestasjoner, henholdsvis den gråe fruen, den innmurede piken, Torpas hvite hester og dødgraveren. Det har blitt svært populært med spøkelseshistorier knyttet til slott og herregårder. Det spesielle med Torpa Stenhus er at historiene har gått i flere hundre år, og ikke er et nytt markedsføringstiltak. Den grå fruen skal i henhold til historien være datteren til en av stenhuset mektige herrer. Slottsherren skal ha halshugget en dansk fange som datteren skal ha fattet interesse for. Datteren blir så nedbrutt av sorg at hun blir syk og dør. Den innmurede piken er en datter som skal ha blitt muret inne levende i en nisje i slottet på ordre fra sin far da de fryktet at hun var smittet av pesten. Guiden redegjorde for at et slikt handling kunne ha funnet sted da hun etter middelalderens logikk og juss ikke ble myrdet, men døde en naturlig død. Jentas søster var så fortvilet på sin søsters vegne, at da hun etter fem dager ikke lengre kunne høre klynking kastet hun en forbannelse over veggen slik at ingen skulle kunne ødelegge den uten å bli rammet. Torpas hvite hester skal i henhold til myten oppleves av eieren til stenhuset når han eller henne ligger for døden. En staslig vogn, trukket av fire hvite hester, kjørt av en kusk i slektens farger er kun synlig for slottsfruen eller -herren. Hva dødgraveren innebærer er ukjent. Det dukket uansett ingen spøkelser opp under vårt besøk, tror vi. 


Innehavere av Torpa Stenhus
(foto Bjørg Elin Holter)

På veien til Vadstena var vi innom Gränna for å hamstre polkagriser. Byen Gränna inngikk sammen med Visingsö i grevskapet Anna Sofias forfedre fra slekten Brahe. Det ble dessverre ikke tid til Visingsö midt i Vättern, med ruinene av kongeborgen Nes, hvor flere av Anna Sofias forfedre har hersket. Der er også ruinene av Visingsborgs slott hvor Anna Sofias forfedre fra slekten Brahe hersket samt slektens fantastiske kirke med brudekronen og -sølvet til formoder, hoffdame og gründer, grevinne Ebba Brahe. Hun var krigerkongen Gustav II Adolfs forlovede, men ikke god nok for kongens mor, og ble i stedet gift med kongens militære læremester, greve Jacob De La Gardie.


Visingsö (visingso.net)

I Vadstena besøkte vi Vadstena slott, Vadstena klostermuseum og Vadstena klosterkyrka. Vi deltok først på en guidet tur på slottet. Guiden hadde for anledningen tatt rollen som Anna Sofias slektning, prinsesse Cecilia Vasa. Prinsessen stod for en av sin tids største skandaler, omtalt som Vadstenabulleret. I forbindelse med hennes søster, Katarinas bryllup ble brudgommens yngre bror tatt på fersken i Cecilias soverom med buksene på knærne. Gustav Vasa skal i sinne ha revet hårtuster av pikens hode, og den amorøse sniken, Johan av Lothringen skal etter sigende ha blitt kastrert og tilbrakt resten av sitt liv i kloster. Den på giftemarkedet verdifulle Vasa-prinsessen måtte i stedet ta til takke med en fattig markgreve. Vadstena kloster ble bygget som lystslott for folkungeætten før det ble tatt i bruk som nonnekloster. Sveriges eldste og største profane tegelsteinsbygning  huser i dag Vadstena klostermuseum. Her kan man se den Heliga Birgittas kiste samt et relikvie, en splint fra hennes hofte.


Heliga Birgittas kiste og relikvie (foto Bjørg Elin Holter)

Byggingen av Vadstena klosterkyrka startet rundt 1369. Kirken ble innviet i nærvær av kong Erik av Pommern, rikets stormenn og biskopen i Linköping i 1430. Den er bygget i blå kalkstein etter detaljerte anvisninger av Anna Sofias formoder, den hellige Birgittes uten å være enkel og ydmyk. Opprinnelig var veggene hvitkalkede, og kirken hadde ulike lektere i tillegg til et 60-talls altere. Inne i kirken finnes det en rekke skulpturer og kunstskatter, for eksempel Birgittaalterskapet og ett av Sveriges vakreste triumfkrusifix. Ett av kirkens absolutt største klenodier er Birgittas relikveskrin. Det er et treskrin med forgylte beslag. Skrinet er laget i klostret og inneholder 23 skjelettdeler og to hodeskaller. De er fra Birgitta og hennes datter Katarina. En rekke rike og berømte mennesker er begravet i kirken. De fleste er adelsmenn, borgere og prester. I tillegg til dronning Katarina, kong Karl Knutsson (Bonde) sin andre hustru og dronning Filippa, prinsesse av England, gift med kong Erik av Pommern, ligger Anna Sofias formoder dronning Birgitta (Birgitta Turesdotter (Bielke)), kong Karl Knutsson (Bonde) sin første hustru og slektning, hertug Magnus, kong Gustav Vasas sønn begravet der. En rekke andre av Anna Sofias forfedre og slektninger har funnet sin siste hvile i klosterkirken. Disse omfatter forfedrene (1) Jöns Get og Katarina Esbjörnsdotter (to hjorthorn), (3) Kort Nipritz, (5) Anund Jonsson, (6) Bo Jonsson (Grip), Knut Bosson (Grip) og Ermegard Bülow, (8) Tord Röriksson (Bonde), (10) Ture Stensson (Bielke) og Birgitta Abrahamsdotter (Tjurhuvud),  (22) Algot Magnusson (Sture) og Märta Bosdotter (Natt och Dag), (25)  Sten Turesson (Bielke) og Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta), (28) Arend Stüke, (30) Tomas von Vitzen, (36) Ide Königsmark, (39) Peter Ulfsson (Roos af Ervalla) og Gertrud Amundsdotter (Bolt), (44) Bengt Gylta, (50) Ivar Nilsson, (158) Gustaf Olofsson (Stenbock) og Brita Eriksdotter (Lejonhufvud),  (169) dronning Birgitta (Birgitta Turesdotter (Bielke), (295) Sten Bengtsson (Bielke) og Katarina Holmgersdotter (Ulfsätten), (304) Sigge Guttormsson (Örnfot) og Kristina Birgersdotter (Folkunga), Birger jarls datter og  (313) Alv Haraldsson (Bolt) samt og slektningene (5) Agneta Nipritz, (17) Katarina Knutsson (Bonde), (21) Erik Trolle, (28) Albrekt Stüke, (45) Birgitta Ulfsdotter (Roos af Ervalla), (52) Ingegerd Nilsdotter (Bielke), Peter Ragnvaldsson og Katarina Håkansdotter (stjärnbåt), (158) Jochim Brahe og Casimir Gyllenstierna, (168) Birger Ulvsson (Ulvåsaätten) og Cecilia Ulvsdotter (Ulvåsaätten), (283) Ingeborg Turesdotter (Bielke) og Katarina Glysingsdotter, (284) Katarina Algotsdotter (Sture), (290) Bengta Bosdotter (Natt och Dag), (295) Katarina Stensdotter (Bielke) og Erik Stensson (Bielke), (310) Tord Petersson (Bonde) og (311) Katarina Stensdotter (Natt och Dag) og Märta Magnusdotter (Örnefot). Numrene angir hvor de ligger i henhold til kirkens angivelse av gravene i kirkegulvet.


Örebro slott (wikipedia.se)

Örebro slott ligger flott på en øy i Svartån. Slottet har siden 1764 huset landshøvdingen i Örebro len. Resten av bygningen er museum, byens turistinformasjon og selskapslokaler. Slottet ble opprinnelig oppført som forsvarsborg. Under hertug Karls tid ble borgen bygget om til et renessanseslott. Det hadde det allerede tapt sin rolle som forsvarsanlegg. I 1364 erobret Anna Sofias slektning, hertug Albrecht av Mecklenburg borgen. I februar 1502, etter sju måneders beleiring inntok Anna Sofias forfader Svante Nilsson Sture den. På begynnelsen av 1500-talet ble Anna Sofias forfader Sten Sture d.y. slottsherre. I tillegg har Anna Sofias forfedre Algot Magnusson (Sture), Gustaf Olofsson (Stenbock), Åke Hansson (Tott) vært slottsfogder og høvedsmenn slottet. I 1520 gjenerobret Anna Sofias slektning danskekongen Kristian II under kampen mot den svenske høyadelen borgen. Året etter beleiret Anna Sofias forfader Gustav Vasa Örebrohus på sin vei mot kongemakten, og lyktes etter ni måneder å innta den. Fra 1525 var Anna Sofias forfader Lars Siggesson (Sparre) stattholder og lensherre på Ørebrohus. I 1568 stod de siste stridene ved Örebro slott da hertugene Johan, Anna Sofias forfader og Karl, Anna Sofias slektning gjorde opprør mot broren, kong Erik XIV, Anna Sofias slektning.


Örebros helt Engelbrekt Engelbrektsson som ble myrdet av Anna Sofias forfader Måns Bengtsson (Natt och Dag) (fotoakuten.se)

På turen tilbake til Skjeberg, og nord for Sarpsborg ligger Folkenborg, hvor Anna Sofias forfader, birkebeinerkongen Håkon Håkonsson ble født samt Varteig, hvor hans mor, baglerkvinnen Inga kom fra. Anna Sofias formoder Inga fra Varteig bar jernbyrd for å bevise sønnens kongsarv. Skirennet «Ingalåmi» er oppkalt etter henne, mens «Birkebeinern» har hentet sin inspirasjon fra fluktturen de to birkebeinerne Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka hadde med 1 ½ år gamle Håkon over fjellet fra Lillehammer til Østerdalen. Videre er Anna Sofias formoder kong Sigurd Jorsalfares datter, prinsesse Kristin Sigurdsdatter som var gift med Anna Sofias forfader, jarlen og riksstyrer Erling Skakke født i Eidsberg.  

Kilde: wikipedia.se, wikipedia.no, katolsk.no, lacko.se, gudhem.se, torpastenhus.se, birgitta.vadstena.se og boken Vadstena klosterkyrka III Gravminnen av Robert Bennett, 1985.

(Geir Winnæss – August 2014)

 

Rökstenen »

 

Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar och även försedd med världens längsta runinskrift, totalt cirka 760 tecken. Rökstenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken, Ödeshögs kommun, Östergötland. Stenen sägs ibland vara startpunkten i den svenska litteraturens historia, det äldsta bevarade litterära verket. Stenen är ett block av ljusgrå finkornig granit, cirka 382 cm hög (varav 125 cm under marken), 138 cm bred samt mellan 19 och 43 cm tjock. Stenblocket har förmodligen hämtats i närheten.

 

 

Runesteinen har følgende tekst:

Till minne av Vämod står dessa runor

Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen

Jag säger de unga det, vilka de två stridsbytena var som tolv gånger blev tagna som krigsbyte båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det andra vem som för nio släktled sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld

Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnas hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingar

Det säger jag som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.

Nu för de unga säger fullständigt envar (?)... eftersporde (?).

Jag säger de unga det, vem av Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer

Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det. Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit. Jag säger de unga: Tor Sibbe viets väktare avlade nittioårig (en son)

Fotografiene er tatt av Bjørg Elin Holter.
Kilde: wikipedia.se. Les mer

(Geir Winnæss - 2012)

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Annet