Bildet under til venstre viser Sjøgaden i Kristiania rundt år 1900. Nummer 14 med restauranten og herberget "Den grønne Jæger" er det femte og rødbrune huset med balkonger.  

  

 

aner.priv.no »

 

Dette er en privat hjemmeside som er dedikert til vår oldemor Anna Sofia Gramén, eller Sofia A. Hansen som ble hennes navn som assimilert nordmann. Intensjonen med siden er å presentere hennes slektstre og forfedre, og derved også våre forfedre, og plassere dem inn i sin samtid.

 

Det som legges ut på siden er ikke vitenskap, men kun presentasjon av informasjon fra ulike kilder. Min slektssurfing på nettet startet i 2011, inspirert av og tok utgangspunkt i slektsforskningen til mine slektninger Claes Åkerblom og Barbro Gramén, og jeg vil takke dem begge for min nye og inspirerende hobby. Jeg har hatt stor glede av mine slektninger i familien Scharnhorst Hesstvedt sin slektskrønike fra 1980-tallet, og tekster fra krøniken finnes på siden Familie.

 

Jeg har utarbeidet et slektstre/-røtter som jeg fremdeles arbeider med, og som det er min intensjon å legge ut på hjemmesiden. Sidene Farssiden og Morssiden gir et inntrykk av omfanget på slektstreet/-røttene.

 

Hjemmesiden benytter en del plass på krigshistorie. Det skyldes både at mange av våre forfedre var militære og at jeg selv har valgt en slik yrkeskarriere. Paradokset er at mange av våre forfedre var svenske militære som har kjempet mot Danmark-Norge og helter i norsk historie som Peter Wessel Tordenskjold, Cornelius Cruys og Iver Huitfeldt.

 

Dersom noen skulle finne informasjon på hjemmesiden støtende, ukorrekt eller uetisk, for eksempel at det kan stilles spørsmål om eiendomsretten, ber jeg om å bli kontaktet på den angitte mailadressen, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

 

Avslutningsvis vil jeg takke for at du har tatt deg tid til å besøke hjemmesiden. Den ble startet i desember 2011, og er fortsatt under konstruksjon.

 

Hilsen

 

Geir Winnæss

Redaktør

 

(Geir Winnæss - Desember 2011)

 

 

Om redaktøren »


Geir Winnæss er en norsk offiser født 20. januar 1959 som eldste sønn til Gro Beate Rüno Hansen (Anna Sofia sin sønnedatter) og Svein Thoralf Winnæss. Han er gift med Bjørg Elin Holter fra Holter gård i Holter i Nannestad. Kommandørkaptein Geir Winnæss er utdannet ved Befalsskolen for Kystartilleriet, Sjøkrigsskolen, Sjøforsvarets skolesenter KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets stabsskole, Forsvarets stabsskole og Norges Handelshøyskole. Han har siden 2011 arbeidet i Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet.


Geir Winnæss (Oljemaleri av Annette Hurum 2013)

Geir Winnæss har tidligere vært batterisjef og nestkommanderende ved Rødbergodden fort, nestkommanderende ved Breiviknes fort, fortssjef ved Mørvika fort, fortssjef ved Nes fort, gruppefortssjef ved Kystartillerigruppe Vestfjord, leder for Seksjon for personellpolitikk i Sjøforsvarsstaben og leder for Seksjon for Bygg, anlegg og miljø i Sjøforsvarsstaben, studieveileder ved Sjøforsvarets stabsskole, assisterende hovedlærer ved Forsvarets stabsskole, operasjonsplanlegger i HQ LANDCENT og JHQ Centre i Heidelberg og HQ Kosovo Force i Pristina, landplanlegger i HQ Joint Force Command Balkan i Napoli, senior stabsoffiser i Militærmisjonen i Brussel og militærrådgiver i den norske EU-delegasjonen i Brussel, liaisonoffiser i NATOs liaisonelement til EUs militære stab i Brussel og senior liaisonoffiser i Politidirektoratet.

Han ledet Prosjekt Personell 2000 og informasjonskampanjen "Tøffe tak", var medlem av Forsvarets trygghetsutvalg og det regjeringsnedsatte Utvalget for velferd i Forsvaret. I tjenesten ved HQ KFOR var han ansvarlig for å utvikle og sette ut et konsept og program for omskoleringen av 3000 mann fra den tidligere geriljaen i Kosovo (UCK/KLA) til Kosovo Protection Corps (KPC), senere omtalt som fase 1. Ved HQ JFC Balkan deltok han i planleggingen av en fredsoperasjon i forbindelse med borgerkrigen i FYROM og ledelse av NATO-operasjoner i Bosnia Hercegovina. I sin forrige stilling som Forsvarets liaison i Politidirektoratet var han sentral i Forsvarets bistand til politiet ved tildelingen av Nobels fredspris til USAs president Barrack Obama i 2009 og i forbindelse med terrorhendelsene 22. juli 2011. For sin tjeneste i politiet er han tildelt Politimedaljen m/laurbærgren.

(Geir Winnæss - Oktober 2012)

 

 

 

 

Begreper »

Slekt betegner felles opprinnelse. Slekt er på hjemmesiden personer med tilknytning til oldemor Anna Sofias aner.

 

Familie betegner en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv fra felles aner, ekteskap eller adopsjon. Familie er på hjemmesiden Anna Sofias ektefelle, barn, svigerforeldre, svogere, svigerinner, nevøer, nieser og søsken og deres nærmeste.

 

Forfedre er enkeltindivider som i rett linje kan føres bakover i et individs opphav, for eksempel foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre osv.

 

(Geir Winnæss - Januar 2012)

 

Validitet og relabilitet »

 

Kan vi stole på at det som presenteres på hjemmesiden stemmer? Jeg har fått dette spørsmålet fra flere, og har også stilt det selv. Spørsmålet kan avgrenses til om slektsforholdene kan dokumenteres gjennom pålitelige kilder. I de tilfellene hvor kildegrunnlaget har vært svakt, har jeg valgt å avslutte slektslinjen.

Det er imidlertid et faktum at vår oldemor Anna Sofia ble født 15. juni 1867 som ett av Josephina Fredrika Kock og feltjegeren Nils August Carlsson sine åtte barn. Hennes mor Josephina Fredrika var datter av bruksinspektøren på Säffle herregård Emanuel Christian Koch og fru Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna. Emanuel var igjen sønn av bruksregnskapsfører Nils-Christian Koch og Margareta Elisabeth Poignant, mens Eleonora Wilhelmina var datter av major i örlogsflottan Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna, født Graméen og friherrinne Eleonora Christina von Rajalin.

Den første virkelige utfordringen er hvem som er oldemors farfar. Slektsforskningen til vår slektning Claes Åkerblom viser at faren Nils August var sønn av tjenestejenta Kajsa Nilsdotter og ett av fire uekte barn som barnefaren løytnant Carl Gustav Löwenhjelm, brukseieren på Ströms säteri, aksepterte som sine, betalte for og fostret opp. Farskapet dokumenteres også i husförhörslängd fra Ströms. Mens farfaren Carl Gustav fikk fem barn med tre tjenestejenter, forble hans to ekteskap barnløse. Carl Gustav var igjen sønn av major og godseier Fredrik Löwenhjelm og Hedvig Maria Hülphers. Jeg mangler imidlertid kunnskap om Kajsa sine foreldre Nils Nilsson og Katarina Olsdotter fra Närbyn, Gillberga, men dette krever egentlig kun studier av svenske kirkebøker og husförhörslängd.

Kilden til de ulike slektsforholdene bygger i stor grad på den svenske adelens ættetavler og nettleksika. Lenker til digitaliserte kilder finnes på sidene Slekt, Farssiden og Morssiden. Når det angår artikler som setter våre forfedre inn i sin samtid, har vi så langt mulig søkt å vise til kildene. I det siste har jeg også lagt inn slektslinjen, herunder med lenker fra oldemor og frem til den beskrevne forfaderen/-moderen.

(Geir Winnæss - Mai 2013)

Forklaring av utmerkelser »


Båndstriper (foto Geir Winnæss)

Øverst fra venstre: Politimedaljen m/laurbærgren, Forsvarsmedaljen m/to stjerner og Forsvarets vernedyktighetsmedalje m/tre stjerner. Nederst fra venstre: Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, NATO-medaljen for tidligere Jugoslavia og NATO-medaljen for Kosovo.

(Geir Winnæss - Oktober 2013) 


E-post »

kontakt@aner.priv.no

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

 

Kontakt