Matrisen under til venstre viser oldemor Anna Sofia Gramén og hennes foreldre, besteforeldre og oldeforeldre. I den etterfølgende lenken presenteres flere forfedre. Se presentasjonen

 

Anna Sofia Gramén aka Sofie A. Hansen »

 

Dette er historien om vår oldemor, Sofia A. Hansen, vår morfars mor som innvandret til Kristiania fra Värmland 10. august 1884. Hennes døpenavn var Anna Sofia Gramén. Den unge svenske jenta fikk arbeid som koldjomfru på Grand Hotel, og i Kristiania møtte og giftet hun seg med turneren, restauratøren og avholdsmannen Karl Gunerius Hansen, "Mjælkehansen".

 

Det viser seg at flere av hennes forfedre har hatt stor innflytelse på nordisk og europeisk historie. De utgjør tjenere og arbeidere, militære og geistlige, bønder og borgere, aristokrater og fyrster, fattige og rike, helter og syndebukker, og katastrofene har alltid vært tilbakevendende. Noen har død av sykdom, andre i strid, flere har blitt henrettet, og mange har selv drept og myrdet. De fleste har germansk avstamning, men det finnes også de med slavisk, latinsk og arabisk. Anene fører oss til blant annet til den industrielle revolusjon, Køge bukt 4. oktober 1710, Sturemordene 24. mai 1567, reformasjonen, Stockholms blodbad 7.-10. november 1520, Det Hellige Land, Det østromerske riket, Gardarike, vikingtidens endelikt ved Stamford bridge 25. september 1066 og slaget ved Tours 10. oktober 732 hvor muslimsk ekspansjon ble stoppet og grunnlaget for et kristent Europa lagt.

 

Anna Sofia ble født i Säffle i Värmland 15. juni 1867 som ett av feltjegeren og regimentsskomakeren Nils August Carlsson og hustruen Josephina Fredrika Kock sine åtte barn. Faren Nils var sønn av bondedatteren og tjenestejenta Kajsa Nilsdotter og ett av fire uekte barn som barnefaren, adelsmannen og løytnanten Carl Gustav Löwenhjelm, godseieren på Ström säteri betalte for og fostret opp. Moren Josephina var datter av bruksinspektøren på Säffle gård Emanuel Christian Kock og adelskvinnen Eleonora Wilhelmina von Krusenstjerna. Emanuel var igjen sønn av bruksregnskapsfører Nils-Christian Kock og brukseierdatteren Margareta Elisabeth Poignant. Eleonora var datter av adelsmannen, marineoffiseren og godseieren på Säffle herregård Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna, født Gramén og friherrinne (baronesse) Eleonora Christina von Rajalin.

 

Den assimilerte nordmannen Sofie A. og vår oldefar Karl Gunerius fikk seks barn; Gunnar, født 1897 og som døde kun 14 år gammel, Solveig Opsahl, født 12. juni 1900, Hjørdis Johannesen, født 9. august 1902, vår morfar Asbjørn Oscar Rüno Hansen, født 17. november 1904, Aslaug "Mossa" Ranfeldt, født 6. januar 1907 og Sigurd Gramén, født 26. januar 1910. Da Karls mor Josephine, "Hansa i Vika" døde, overtok Karl og Sofie vertshuset "Den grønne Jæger" i Sjøgaden 14 som lå i Pipervika, der rådhusplassen ligger i dag. Anna Sofia døde 23. august 1950, og er gravlagt på Vår Frelsers Gravlund.

 

(Geir Winnæss - Desember 2011)

 

Forfader 3. kvartal 2013 - Direktøren, brukspatronen, topografen, musikkhistorikeren og genealogen Abraham Abrahamsson Hülphers »

Anna Sofias tippoldefar (ffmf) Abraham Abrahamsson Hülphers var en svensk bedriftsleder, forfatter, musikkhistoriker, topograf og genealog. Han ble født 27. november 1734 i Västerås, og døde 24. februar 1798 i samme by. Abraham var den eldste av de tretten barna til handels- og oldermannen Abraham Danielsson Hülphers fra Hedemora og hustruen Kristina Westdahl fra Västerås. Faren eide flere fabrikker og drev en omfattende forretningsdrift. Gjennom sine lærere i det borgerlige hjemmet fikk Abraham en religiøs, men mangfoldig oppdragelse. Denne vekket tidlig hans interesse for kunnskap og vitenskap. Han ble undervist av magister Olof Lindblom, senere prost i Köping og konglig hoffpredikant og magister Olof Strandberg, senere prost i Torshälla.


Den unge Abraham Hülphers
(riksarkivet.se)

Det var forventet at Abraham som eldste sønn ville følge i sin fars fotspor, hvilket han også gjorde. Vitenskapen ble likevel ikke lagt til side, og han benyttet svært gjerne ledige stunder til musikk. I 1753 ble han kompanjong og en betrodd medarbeider i farens virksomhet som endret navn til Hülphers & Söner. Som en av sjefene for foretaket hadde han mulighet til å disponere sin tid noe friere. Det var viktig ettersom hans helse alt fra barndommen hadde vært skrøpelig. Han hadde behov for å redusere arbeidsbelastningene, og besluttet derfor å realisere en gammel drøm om å reise til traktene nord for Västmanland. Helseproblemene skulle imidlertid følge ham gjennom livet.

Den 21. juni 1757 reiste Hülphers, sammen med prosten i Mora, Anders Svedelius til Dalarna. I løpet av to måneder på reise på kryss og tvers i landskapet nedtegnet han alt som kunne være verdt å ta vare på. Noen år senere, i 1762 kom reiseskildringen; ”Dagbok öfver en resa genom de under Stora Kopparbergs höfdingdöme lydande lähn och Dalarne 1757”, en koloss på 656 ut på trykk. Den påfølgende vinteren la han i selskap med stadsfysikus Jacob Prinz i Gävle ut på sin andre reise. Denne førte han gjennom Norrland, herunder Lappland og helt opp til Torneå. Som under reisen til Dalarna noterte han flittig i dagboken ting som angikk trakten vedrørende handel, industri, reindrift, naturforhold, folklore, historie og lignende, historier som senere ble innrapportert til det konglige handelskollegiet. Det tok hele tretti år å utarbeide den trykte versjonen; Dagbok öfver en resa genom Norrland 1758. Den kom til å omfatte hele seks deler, hvor den siste om Gästrikland, først ble ferdig i 1793.

I 1759 slo Hülphers seg sammen med hoffpredikanten, magister Carl Wilhelm Sträng på en ferd til det svenske rikets sydlige provinser og til København. Han reiste gjennom Hammenhög samtidig som et nytt fengsel ble oppført. Det er nå Hammenhögs eldste bygning. Sommeren 1760 foretok Abraham sammen med jus- og filosofiprofessoren i Uppsala, Pehr Christernin en reise; ”Westerås till Petersburg och Ryssland, fram och åter sjöledes emellan Stockholm och Åbo, men sedan igenom Finland, Nyland, Tavastland mm.” Også under denne reisen førte han nøye dagboksnedtegnelser. Disse ble imidlertid liggende ubemerkede blant de øvrige dokumentene som er bevart i de Hülpherske håndskrevne samlingene frem til 1886. Da ble de gitt ut av den finske professoren Karl Gabriel Leinberg som tok de inn i den av han redigerte samlingen; ”Bidrag till kännedomen af vårt land".

I løpet av fire år hadde Abraham Hülphers reist rundt i Sverige, Danmark, Finland og Russland. Reiselysten hadde ikke avtatt, men hans foreldre hadde blitt eldre og trengte stadig mer hjelp til å styre forretningene. I 1768 ble han den voksende bedriftens sjef, og ledet denne med foretaksomhet og omhu frem til 1775. I tillegg slo hans hjerte for den dydige jomfru Anna Christina Grave. Hun var født i Ulriksberg i Säfsnes i Kopparbergslän i 1740 som datter av Hans Sebastian Grave, brukseieren på Gravendals og Fredriksbergs bruk i Dalarna og hans hustru, fru Anna Christina, født Chenon. Den unge Anna Christina besvarte hans kjærlighet, og bryllup stod den 23. juni 1761. De fikk i 36 ½ år og åtte barn sammen. I forbindelse med giftermålet kom Abraham til å overta Fredriksbergs bruk. Fra 1775 bosatte ekteparet seg i Säfnes. Abraham egnet seg til driften av Fredriksbergs bruk som takket være hans disposisjoner gav god avkastning.

En annen av Abraham Hülphers store interesser var musikk. Etter flere års arbeid utgav han i 1773; ”Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet, jämte Kort Beskrifning öfwer orgwerken i Swerige”. Verket inneholder en faktaspekket omtale av den svenske frihetstidens musikkliv og orgelkunst, og inneholder et stort antall orgeldisposisjoner fra hele Sverige. Kildematerialet har vært innhentet gjennom en omfattende korrespondanse med prester, organister og orgelbyggere. Verket utmerker seg med en fra den tiden uvanlig høy pålitelighet. Hülphers var imidlertid svært avhengig av sine informanter; Johan Miklin (1726-1787), domkirkeorganist i Linköping (1754-1787), Henrik Philip Johnsen cembalist, organist og tonsetter i Stockholm, som skrev et kapittel om orgler, Tobias Westbladh, Sven Hof, m.fl.

Det er ikke kjent hvor aktiv Hülphers var som musiker. At han var en utøvende klaverspiller fremgår av en passus fra talen i hans begravelse; "Dess lediga stunder ägnades Musiquen, hwilken konst han grundeligen kände, och med yppersta färdighet öfwade". En rekke tangentinstrumenter inngikk i inventaret i hans bo; orgler, cembaloer, klavikorder og et spinett.Dame am Spinett - Jan Miense Molenaer
(Rijksmuseum, Amsterdam)

Abraham Hülphers var borger i Västerås, og innehadde tittel, heder og rang som direktør i Handelskollegiet. I 1775 ble han medlem av det Konglige Patriotiska sällskapet, i 1776 Samfundet Pro Fide et Christianismo og Sällskapet Utile Dulci, i 1777 Witterhets Sällskapet, i 1786 Upfostringssällskapet i Stockholm og i 1794 Sällskapet för Allmänna medborgerliga kunskaper. Han var som sådan sentral i etableringen av en svensk nasjonal identitet, hvilket også den Svenska Turistföreningen, stiftet i 1885 påpeker i en omfattende minneartikkel i sitt årsskrift i 1898, hundre år etter hans bortgang. Foreningens motto er; ”Känn ditt land”, og de er selvfølgelig opptatt av hans reiseskildringer av sine natur- og kulturopplevelser. Monn tro var Abraham Hülphers reiser Selma Lagerlöfs inspirasjon da hun skrev; ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Abraham Hülphers donerte sine manuskripter, herunder ti bind med genealogiske notater, korrespondansen og størstedelen av sin boksamling til Västerås gymnasium. Samlingene er i dag i Västerås statsbiblioteks eie. Dette omfatter blant annet de såkalte Hülphers genealogier. Disse er fremdeles en viktig kilde for slektsforskere. I 1960 ble det laget kartotekkort for de omtrent 40.000 individene som er nevnt i genealogiene. Kartotekkortene har senere blitt digitalisert og gjort allment tilgjengelige av slektsforskerklubben i Västerås.

I han bibliografi inngår; Genealogisk tafla, som viser några grenar af fordom biskopens i Westerås m:r Olai Stephani Bellini efterkommande (1758), Dagbok öfver en resa genom de under Stora Kopparbergs höfdingdöme lydande lähn och Dalarne 1757, utg. 1762, Ättar-tal öfver den svenska slägten Wallwik, utg. Västerås 1765, sid. 43 (genealogi), Samlingar til en beskrifning öfver Norrland, del 1-6, utg. 1771-1797, faksimilutgåvor 1972, 1985, Samling til korta beskrifningar öfwer swenska städer 1778, Dagbok öfver en resa genom Norrland 1758, utg. 1978, Samlingar til en beskrifning öfver Norrland, delen Lappmarken, tryckt första gången 1922 og Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet, jämte Kort Beskrifning öfwer orgwerken i Swerige, utg. 1773, faksimilutgåva 1969, 1971. Abraham Hülphers var også en i sin samtid anerkjent og dyktig poet som inkognito sendte inn dikt til Wästerås Stifts Tidning og utarbeidet alexandriner og minne- og gravskrifter.

Kilder: wikipedia.se, Västerås stadbibliotek, riksarkivet.se og Svenska Turistförenings årsskrift 1898. Les mer

Hülphers Genealogier. Lenke

(Geir Winnæss - Juli 2013)

Reduksjonen og forfader 3. kvartal 2013 - Fransk greve, svensk baron, riksråd, kammerherre, general, generalfelttøymester,  guvernør, ambassadør, landshøvding og fredsforhandler Per Larsson Sparre »Per Larsson Sparre (riksarkivet.se) 

Anna Sofias 5x tippoldefar (mmmmmmf) Per Larsson Sparre var svensk baron og senere fransk greve, riksråd, kammerherre, general, generalfelttøymester, ambassadør, fredsdelegat og fredsmegler. Han ble født 12. mars 1628 som sønn av landmarskalk, riksråd og landshøvding Lars Eriksson Sparre af Rossvik, sønnen til kansler Erik Larsson Sparre som ble halshugget i Linköpings blodbad og Märta Gustafsdotter (Banér), en etterkommer av kong Karl Knutsson (Bonde). Per Larsson Sparre var gift med grevinne Ebba Margaretha Jakobsdotter De la Gardie, datter til riksmarskalk, feltmarskalk og greve Jakob De la Gardie og grevinne og hoffdame Ebba Magnusdotter Brahe. Han døde i Stockholm 4. april 1692.


Våpenskjold for den baronslekten Sparre nr F11
(Kilde: adelsvapen.com)

Sparre var landshøvding i Elfsborg len i perioden 1663 til 1674 og rikstøymester fra 1674. På samme tid var han aktiv som diplomat, og under kongressen i Köln i 1672 fikk han i oppdrag å megle mellom kong Ludvig XIV, Solkongen og dennes fiender. I tisrommet 1672 til 1676 var han svensk ambassadør ved det engelske og ved det franske hoffet. Han ble opphøyd til fransk greve ved patentbrev (Lettres patentes) i 1675, og med arvelig verdighet for samtlige mannlige og kvinnelige arvinger, hvilket var et avvik fra det franske prinsippet om at kun eldste sønn i hvert slektsledd skulle arve den adelige eller høyadelige verdigheten. Dette viser den betydelige gunsten han nøt hos Solkongen. Samme år returnerte han til Sverige, hvor han deltok i den skånske krigen som fant sted fra 1675 til 1679. På riksdagen i 1680 førte han med kraft og veltalenhet ordet på vegne av høyadelen mot kong Karl XI sine reduksjonsplaner, det vil si inndragelse av adelens eiendommer til kronen. Per Larsson Sparre var selv en stor eiendomsbesitter, og innehadde blant annet Näsby slott. Hans svoger, grev Magnus De la Gardie som før reduksjonen hadde vært en av Sveriges største eiendomsbesittere stod etter reduksjonen ribbet tilbake.Per Sparre deltok i kryssingen på isen over Storebælt i 1657 (wikipedia.se)

Reduksjoner var intet nytt i Sverige, og flere hadde fant sted fra 1200- til 1600-tallet. Lavadelen og de lavere stendene var for reduksjonen i 1680, mens høyadelen var mot. Kong Karl XI, med bistand fra blant annet sin rådgiver Hans Wachtmeister fremla på dette som var hans første riksdag et reduksjonsforslag som ble godkjent av riksdagen. Samtlige donasjoner fra provinsene skulle inndras til fordel for kronen, og de innbringende baroniene og grevskapene skulle avskaffes. Donasjoner med høyere årlig avkastning enn 600 daler i sølv skulle inndras. Det betød at lavadelen gikk fri, mens høyadelen ble hardt rammet. Til sammen 80% av 1600-tallets godstildelinger ble tatt tilbake av kronen.

I henhold til et dekret fra Karl XI skulle også han selv i ettertid bestemme hvilke spørsmål som skulle legges frem for riksrådet, Kongen viste til at han i tiden fremover kun var ansvarlig overfor Gud. Eneveldet var innført i Sverige.

Kilder: wikipedia.se og riksarkivet.se. Les mer

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Forfedre »

 

I tredje kvartal 2013 presenter vi forretningsmannen og industrilederen Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-98), Anna Sofias tippoldefar (ffmf) som var svensk brukspatron, direktør, topograf, musikkhistoriker og genealog. Les mer

 

I fjerde kvartal 2013 presenterer vi hoffrøken Ebba Magnusdotter Brahe (1596-1674), Anna Sofias 6x tippoldemor (mmmmmmmmm) som var brukspatron, entreprenør og grevinne. Hun var forlovet med og elsket av prinsen, men enkedronning Kristina forhindret ekteskapet med den kommende kong Gustav II Adolf. Les mer

 

-----

 

I andre kvartal 2013 presenterte vi Sveriges regent Kristina Nilsdotter Gyllenstierna "Fru Kristina" (1494-1559), Anna Sofias 9x tippoldemor (mmmmmmmfmmfm) som etter at regent og ektemann Sten Sture d.y. falt ledet frigjøringskampen og motstanden mot Danmark. Les mer

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Militære forfedre »

 

I tredje kvartal 2013 presenterer vi general og greve Per Larsson Sparre (1628-1692), Anna Sofias 5x tippoldefar (mmmmmmmf) som blant annet var fransk greve, svensk friherre, riksråd, landshøvding, guvernør, ambassadør, fredsdelegat og fredsmegler, og som holdt høyadelens tale mot Karl IXs planer om reduksjon under riksdagen i 1680. Les mer

 

I fjerde kvartal 2013 presenterer vi feltmarskalk friherre Pontus De la Gardie (1520-85), Anna Sofias 7x tippoldefar (mmmmmmmmff) som ble svensk riksråd og stattholder i Estland. Les mer

 

-----

 

I andre kvartal 2013 presenterte vi översten Nils Assersson Mannersköld (1586-1655) Anna Sofias 6x tippoldefar (mmfmfmmmf) som var sjef Östergöte kavaleriregiment og kommandant i Göteborg, generalguvernør i Livland og Ingermanland, guvernør for Älvsborg len og som slo tilbake det dansk-norske angrepet på Gøteborg i den såkalte Hannibalfeiden. Les mer

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Fyrstelige forfedre »

 

I tredje kvartal 2013 presenterer vi Johan III Vasa (1537-1597), Anna Sofias 8x tippoldefar (mmmmmmmmfmf), Gustav Vasa sin sønn og svensk konge. Han er den siste av våre forfedre som har vært konge. Les mer

 

I fjerde kvartal 2013 presenterer vi Fredrik 1. av Danmark og Norge (1471-1533), Anna Sofias 10x tippoldefar (mffmffmfmfmmf) som tilhørte fyrstehuset Oldenburg. Den glückburgske linjen av slekten er i dag i monarker i Danmark og Norge. Les mer


-----

 

I andre kvartal 2013 presenterte vi Alexios I Komnenos (1048-1118), Anna Sofias 27x tippoldefar som var Østromerikets keiser i Bysantz. Les mer

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Lyseblått blod »

 

Renessansekongen Johan III Vasa (1537-1597), Anna Sofia sin 8x tippoldefar (mmmmmmmmfmf) er den siste av våre forfedre som har vært konge. Han ble født 20. desember 1537 i Stegeborg i Östergötland, og døde 17. november 1592 i Stockholm. Johan III var konge av Sverige i tiden 1568 til 1592 og storfyrste av Finland fra 3. august 1577. Han var sønn av Gustav Vasa og Margareta Leijonhufvud, og ble kronet 10. juli 1569.

 

Valgspråk: "Deus protector noster"
(Gud vår beskytter).

 

Johan III er gravlagt i Uppsala domkirke.Kong Johan III (wikipedia.no)

Kilde: wikipedia.no. Les mer

(Geir Winnæss – Juli 2013)

Kong Johan III Vasa av Sverige & frille Katarina Hansdotter

Kongsdatter Sofia Gyllenhielm & baron og feltmarskalk Pontus De la Gardie

Greve, riksmarskalk og feltmarskalk Jacob Pontesson De la Gardie & grevinne, hoffdame og brukspatron Ebba Magnusdotter Brahe

Grevinne Ebba Margaretha Jacobsdotter De la Gardie & fransk greve, svensk baron, general, riksråd, guvernør, landshøvding, ambassadør, generalfelttøymester og fredsmegler Per Larsson Sparre

Fransk grevinne og svensk baronesse Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre & oberst og landshøvding Carl Conradsson Falkenberg av Trystorp

Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp & ridder og oberst Gustaf Gustafsson Gadde

Ebba Christina Gadde & baron, fenrik og godseier Johan Gustaf Uggla

Baronesse Maria Beata Uggla & baron, major og godseier Johan Wilhelm von Rajalin

Baronesse Eleonora Christina von Rajalin & major i orlogsflåten og godseier Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna (født Gramén)

Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna & bruksforvalter Emanuel Christian Kock

Josephina Maria Fredrika Kock & feltjeger Nils August Carlsson

Anna Sofia Gramén (vår oldemor)

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

Säffle herrgård »

 

Anna Sofias mormor frøken Eleonora Wilhelmina von Krusenstierna, oldemor friherrinne Eleonora Christina von Rajalin og tippoldemor friherrinne Maria Beata Uggla vokste alle opp på Säffle herrgård.

 

(Foto: Barbro Gramén)

 

Hovedbygningen består fremdeles, og er i dag gymnas. Tettstedet Säffle ble bygget opp på markene til gården. Skorsteinene er laget av kanonrør.

 

Siden Eiendom inneholder informasjon om noen av forfedrenes gårder og bruk.

 

(Geir Winnæss - Februar 2012)

 


Våpenskjold »

 

Siden Våpenskjold gir en så langt oversikt over de nærmeste forfedrenes våpen. Et eksempel er våpenskjoldet til slekten til Anna Sofias oldemor (mmm), baronesse Eleonora Christina von Rajalin.

 

Våpenskjold for den friherrlige slekten von Rajalin, nr 317. Anna Sofias 3x tippoldefar (mmmfff), landshøvding og viseadmiral Johan von Rajalin (KmSO) som levde fra 1715 til 1786. Han ble opphøyet til baron 15. oktober 1771.

 

Kilde: adelsvapen.com Les mer

 

Viseadmiral, baron Johan von Rajalin
(Gustaf Lundberg. marinmuseum.se) 

 

(Geir Winnæss - November 2012)

 

 

Anna Sofias slektstre/forfedre »

 

Sidene Morssiden og Farssiden gir raske presentasjoner av Anna Sofias røtter og ca. 2000 forfedre. Herunder er det lenker til detaljinformasjon om en rekke av dem. Det er utarbeidet 84 sider med røtter og informasjon om hver fire generasjoner. Sidene er ennå ikke lagt ut da formatet er under vurdering. Listen over forfedre er imidlertid ikke uttømt, og søk avdekker mulighet til å gå enda lenger tilbake i tid enn det som allerede er presentert.

 

(Geir Winnæss - Februar 2013)

 


Anna Sofias etterkommere »

 

Anna Sofias egne barn har gått bort, men hun har et stort antall etterkommere. 

 

To av oldebarna, tremenningene Viggo og Geir på Omland gård i Drangedal i 1961

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Musikk »

Gustafs skål är en visa av Carl Michael Bellman. Den skrevs som en hyllning till kung Gustav III vid dennes statskupp den 19 augusti 1772. Bellman hade innan statskuppen ägde rum komponerat Gustafs skål som han lärde ut till en grupp officerare vid flottan. Dessa hade samlats vid en punschbål på Skeppsholmen tillsammans med Bellman under revolutionsnatten och övat in sången. När kungen sedan passerade sjöng man för full hals: Gustafs skål!, den bäste kung som norden äger... varvid kungen ropat högt tillbaka: "Tack för skålen"!

När kungen senare frågade amiral Carl Tersmeden vem som komponerat den vackra sången skall han ha svarat: "Allernådigste Herre, stadens kända poet, Bellman." Visan blev mycket omtyckt av kungen och fungerade under den gustavianska eran i princip som kungssång. Visan ska enligt en annons ha spelats som sats ur en symfoni vid en konsert av Joachim Nicolas Eggert 14 maj 1807. Hør visen

Visen presenteres av Bellmanntolkeren, gittarist og sanger Bo Lund.

Kilder: wikipedia.se og bolund.com

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

Tidligere forsider »

 

• 1. kvartal 2012. Les

• 2. kvartal 2012. Les

• 3. kvartal 2012. Les

• 4. kvartal 2012. Les

• 1. kvartal 2013. Les

• 2. kvartal 2013. Les

 

(Geir Winnæss - Juli 2013)

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med de fem eldste barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis. Sigurd var ennå ikke født.

Hvem var vår oldemor Sofie A. Hansen?

3. Kvartal 2013