Bildet under til venstre viser Anna Sofias forfader fra Rajalin-grenen, Balduin II av Jerusalem sammen med grunnleggerne av Tempelridderordenen Hugues de Payns og Gottfried av Saint-Omer. Les mer

  

 

Slektstre - von Rajalin-grenen »

 

Våre 3-5x tippoldeforeldre

 

• 1.6.8. - mfmmmm - 3x tippoldemor Eleonora Christina von Rajalin. Se siden

 

• mfmmmm f - 4x tippoldefar Johan Wilhem von Rajalin.

• mfmmmm ff - 5x tippoldefar Johan von Rajalin. Les mer

• mfmmmm fm - 5x tippoldemor Barbara Eleonora von Gertten.

• mfmmmm m - 4x tippoldemor Maria Beata Uggla.

• mfmmmm mf - 5x tippoldefar Johan Gustaf Uggla.

• mfmmmm mm - 5x tippoldemor Ebba Christina Gadde.

 

Våre 6-8x tippoldeforeldre - Under konstruksjon

 

• 1.6.8.1. - mfmmmm fff - 6x tippoldefar Tomas von Rajalin. Les mer/Les mer og Se siden

 

• mfmmmm fff f - 7x tippoldefar Johannes Thomæ Rajalenius. Les mer

• mfmmmm fff ff - 8x tippoldefar Tomas Bartholdi Rajalenius. Les mer

• mfmmmm fff fm - 8x tippoldemor Katarina Klemetsdotter Mulinus.

• mfmmmm fff m - 7x tippoldemor Kristina (Kirstin) Eriksdotter (Pihl).

• mfmmmm fff mf - 8x tippoldefar Erik Pihl.

 

• 1.6.8.2. - mfmmmm ffm - 6x tippoldemor Botilla Hallongren. Se siden

 

• mfmmmm ffm f - 7x tippoldefar Olof Hallongren.

 

• 1.6.8.3. - mfmmmm fmf - 6x tippoldefar Gustaf Wilhelm von Gertten. Les mer og Se siden

 

• mfmmmm fmf f - 7x tippoldefar Mauritz von Gertten.

• mfmmmm fmf ff - 8x tippoldefar Hans von Gertten. Les mer

• mfmmmm fmf fm - 8x tippoldemor Lucia von Spreckelsen.

• mfmmmm fmf m - 7x tippoldemor Anna Möller.

• mfmmmm fmf mf - 8x tippoldefar Arendt Möller zu Uttala.

• mfmmmm fmf mm - 8x tippoldemor Barbro Pedersdotter Stiernfelt.

 

• 1.6.8.4. - mfmmmm fmm - 6x tippoldemor Anna Maria von Otter. Se siden

 

• mfmmmm fmm f - 7x tippoldefar Salomon von Otter. Les mer

• mfmmmm fmm ff - 8x tippoldefar Casten Otter. Les mer

• mfmmmm fmm fm - 8x tippoldemor Christina Hansdotter Schemmelkorn.

• mfmmmm fmm m - 7x tippoldemor Barbara Schaeij.

• mfmmmm fmm mf - 8x tippoldefar Peter Schaeij.

• mfmmmm fmm mm - 8x tippoldemor Eva Hansdotter Krusbart.

 

• 1.6.8.5. - mfmmmm mff - 6x tippoldefar Johan Claesson Uggla. Se siden

 

• mfmmmm mff f - 7x tippoldefar Claes Johansson Uggla d.y. Les mer

• mfmmmm mff ff - 8x tippoldefar Johan Claesson Uggla.

• mfmmmm mff fm - 8x tippoldemor Margareta Gyllenmärs.

• mfmmmm mff m - 7x tippoldemor Christina Maria Johansdotter Sparre af Rossvik.

• mfmmmm mff mf - 8x tippoldefar Johan Bengtsson Sparre af Rossvik.

• mfmmmm mff mm - 8x tippoldemor Emerita Olofsdotter Stake.

 

• 1.6.8.6. - mfmmmm mfm - 6x tippoldemor Maria Eleonora Tigerhielm. Se siden

 

• mfmmmm mfm f - 7x tippoldefar Bengt Gustaf Tigerhielm.

• mfmmmm mfm ff - 8x tippoldefar Gustav Börgesson Karlström.

• mfmmmm mfm fm - 8x tippoldemor Ellika Elfdalia.

• mfmmmm mfm m - 7x tippoldemor Maria Regina Leijoncrona.

• mfmmmm mfm mf - 8x tippoldefar Johan Holm Leijoncrona. Les mer

• mfmmmm mfm mm - 8x tippoldemor Barbara Dorotea Crumbügel.

 

• 1.6.8.7. - mfmmmm mmf - 6x tippoldefar Gustaf Gustavsson Gadde. Les mer og Se siden

 

• mfmmmm mmf f - 7x tippoldefar Gustaf Olofsson Gadde.Les mer

• mfmmmm mmf ff - 8x tippoldefar Olof Bengtsson Gadd.

• mfmmmm mmf fm - 8x tippoldemor Brita Bertilsdotter (Ruthanus).

• mfmmmm mmf m - 7x tippoldemor Susanna Kristina Petersdotter Ridder.

• mfmmmm mmf mf - 8x tippoldefar Peter Holländer Ridder. Les mer

• mfmmmm mmf mmf mm - 8x tippoldemor Brita Silfversparre.

 

• 1.6.8.8. - mfmmmm mmm - 6x tippoldemor Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp. Se siden

 

• mfmmmm mmm f - 7x tippoldefar Carl Conradsson Falkenberg.

• mfmmmm mmm ff - 8x tippoldefar Conrad Falkenberg af Trystorp. Les mer

• mfmmmm mmm fm - 8x tippoldemor Catharina Bonde till Lajhela.

• mfmmmm mmm m - 7x tippoldemor Ebba Jacqette Pedersdotter Sparre.

• mfmmmm mmm mf - 8x tippoldefar Per Larsson Sparre. Les mer

• mfmmmm mmm mm - 8x tippoldemor Ebba Margaretha Jacobsdatter De la Gardie.

 

Våre 9-11x tippoldeforeldre

 

1.6.8.1.1. - mfmmmm fff fff Bertil Mattsson

1.6.8.1.2. - mfmmmm fff ffm Margareta Jakobsdotter

1.6.8.1.3. - mfmmmm fff fmf Klemet Simoni Mulinus Les mer

1.6.8.1.4. - Anna Eriksdotter Spoof

• 1.6.8.3.1. - mfmmmm fmf fff - 9x tippoldefar Berend von Gertten. Les mer

• 1.6.8.3.2. - mfmmmm fmf ffm - 9x tippoldemor Margareta von Rees (Reese). Les mer

• 1.6.8.3.3. - mfmmmm fmf fmf - 9x tippoldefar Peter von Spreckelsen. Les mer

• 1.6.8.3.5. - mfmmmm fmf mff- 9x tippoldefar Johan Möller zu Lillienhagen. Les mer

• 1.6.8.3.6. - mfmmmm fmf mfm - 9x tippoldemor Catharina Stopia. Les mer

• 1.6.8.3.7. - mfmmmm fmf mmf - 9x tippoldefar Peder Stiernfelt. Les mer

• 1.6.8.3.8. - mfmmmm fmf mmm - 9x tippoldemor Anna Pedersdotter Skute. Les mer

 

• 1.6.8.4.3. - mfmmmmf mm fmf - 9x tippoldefar Hans Bertels Schemmelkorn. Les mer

• 1.6.8.4.4. - mfmmmm fmm fmm - 9x tippoldemor Elisabeth Bastiansdotter Geijer. Les mer

• 1.6.8.5.1. - mfmmmm mff fff - 9x tippoldefar Claes Arvidsson Uggla till Afverstad. Les mer

• 1.6.8.5.2. - mfmmmm mff ffm - 9x tippoldemor Estrid Knutsdotter Hård af Torestorp. Les mer

• 1.6.8.5.3. - mfmmmm mff fmf - 9x tippoldefar Olof Andersson Gyllenmärs. Les mer

• 1.6.8.5.4. - mfmmmm mff fmm - 9x tippoldemor Kerstin Larsdotter Bröms. Les mer

• 1.6.8.5.5. - mfmmmm mff mff- 9x tippoldefar Bengt Göransson Sparre af Rossvik. Les mer

• 1.6.8.5.6. - mfmmmm mff mfm - 9x tippoldemor Kerstin Åkesdotter Bååt. Les mer

• 1.6.8.5.7. - mfmmmm mff mmf - 9x tippoldefar Olof Eriksson Stake. Les mer

• 1.6.8.5.8. - mfmmmm mff mmm - 9x tippoldemor Anna Eriksdotter Ribbing. Les mer

 

• 1.6.8.6.1. - mfmmmm mfm fff - 9x tippoldefar Börge Olofsson. Les mer

• 1.6.8.6.2. - mfmmmm mfm ffm - 9x tippoldemor Anna Pedersdotter Svenske. Les mer

• 1.6.8.6.3. - mfmmmm mfm fmf - 9x tippoldefar Benedictus Erici. Les mer

• 1.6.8.6.4. - mfmmmm mfm fmm - 9x tippoldemor Magdalene Svendsdotter Brunia. Les mer

• 1.6.8.6.5. - mfmmmm mfm mff- 9x tippoldefar Ola Holm. Les mer

• 1.6.8.6.7. - mfmmmmmfmmmf - 9x tippoldefar Christoffer Crumbügel. Les mer

• 1.6.8.6.8. - mfmmmmmfmmmm - 9x tippoldemor Regina Cammerath. Les mer

 

• 1.6.8.7.1. - mfmmmm mmf fff - 9x tippoldefar Bengt Gadd. Les mer

• 1.6.8.7.3. - mfmmmm mmf fmf - 9x tippoldefar Bertil Pehrsson Ruuth. Les mer

• 1.6.8.7.4. - mfmmmm mmf fmm - 9x tippoldemor Kristina Enevaldsdotter Enevaldi. Les mer

• 1.6.8.7.5. - mfmmmm mmf mff- 9x tippoldefar Hans Hollander Ridder. Les mer

• 1.6.8.7.6. - mfmmmm mmf mfm - 9x tippoldemor Susanna N. Les mer

• 1.6.8.7.7. - mfmmmm mmf mmf - 9x tippoldefar Silfversparre. Les mer

• 1.6.8.7.8. - mfmmmm mmf mmm - 9x tippoldemor XY. Les mer

 

• 1.6.8.8.1. - mfmmmmmmmfff - 9x tippoldefar Henrik von Falkenberg. Les mer

• 1.6.8.8.3. - mfmmmmmmm fmf - 9x tippoldefar Karl Philipsson Bonde. Les mer

• 1.6.8.8.4. - mfmmmmmmmfmm - 9x tippoldemor Beata Oxenstierna. Les mer

• 1.6.8.8.5. - mfm mmmmmmmff- 9x tippoldefar Lars Eriksson (Sparre af Rossvik). Les mer

• 1.6.8.8.6. - mfmmmmmmmmfm - 9x tippoldemor Märta Gustafsdotter Banér. Les mer

• 1.6.8.8.7. - mfmmmmmmmmmf - 9x tippoldefar Jacob Pontesson De la Gardie. Les mer

• 1.6.8.8.8. - mfmmmmmmmmmm - 9x tippoldemor Ebba Magnusdotter Brahe. Les mer

 

Våre 12-14x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 15 -17x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 18-20x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 21-23x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 24-26x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

(Geir Winnæss - Jan 2012)

 

Adelsslekten von Rajalin »

 

Adlad 1741-04-28. Siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet. I Finland fanns i slutet av 1600-talet såväl en borgaresläkt Rajalin som en i Satakunta bosatt, sedermera till Österbotten utgrenad prästsläkt Rajalenius. Sannolikt tillhörde den adlade Tomas Rajalin nämnda prästsläkt, men det är icke troligt att hans föräldrar, såsom antagits, voro sockenadjunkten i Tyrvis, sedermera kapellanen i Karkku Johannes Rajalenius och Kirstin Eriksdotter, ty han förekommer icke i Tyrvis sockens doplängd.

Kilde: adelsvapen.com. Les mer
Friherrlige ätten. Les mer

(Mars 2012)

 

Det er tvert imot min oppfatning at Tomas Johansson von Rajalin er kapellan Johannes Thomæ Rajalenius og Kristina Eriksdotter (Pihl) sin sønn.

 

(Geir Winnæss - Mars 2012)

 

 

xxxxxx »

 

• xxxxx

 

 

xxxxxx »

 

• xxxxx

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Slekt - von Rajalin-grenen - Under konstruksjon