Bildet under til venstre viser Turaida slott i Latvia, festningen/slottet til Anna Sofias forfader gjennom Krusenstierna-grenen Kaupo av Turaida, "kongen av Livland", korsridderen som innførte kristendommen i Baltikum. Foto: Ukjent. Les mer 

  

 

Slektstre - von Krusenstierna-grenen »

 

Våre 3-5x tippoldeforeldre

 

• 1.6.7. - mfmmmf - 3x tippoldefar Fredrik Vilhelm von Krusenstierna (født Graméen). Les mer og Se siden

 

• mfmmmf f - 4x tippoldefar Nils Graméen. Les mer

• mfmmmf ff - 5x tippoldefar Peter Graméen.

• mfmmmf fm - 5x tippoldemor Ingrid Bokelund.

• mfmmmf m - 4x tippoldemor Johanna Maria von Krusenstierna.Les mer

• mfmmmf mf - 5x tippoldefar Mauritz Adolf von Krusenstierna. Les mer

• mfmmmf mm - 5x tippoldemor Anna Maria von Gertten.

 

Våre 6-8x tippoldeforeldre

 

 

• 1.6.7.5. - mfmmmf mff - 6x tippoldefar Adolf Fredrik II von Krusenstierna. Les mer og Se siden

 

• mfmmmf mff f - 4x tippoldefar Adolf Friedrich I von Krusenstjerna. Les mer

• mfmmmf mff ff - 5x tippoldefar Phillip von Krusenstierna (født Crusius). Les mer og Les mer

• mfmmmf mff fm - 5x tippoldemor Margaretha von Müller.

• mfmmmf mff m - 4x tippoldemor Johanna Catharina Christina Taube.

• mfmmmf mff mf - 5x tippoldefar Eberhard (Edvard) (Evert) Taube till Odenkat, Machters och Pallal. Les mer

• mfmmmf mff mm - 5x tippoldemor Elisabeth Catharina von Wrangel a.d.H. Sauss.

 

• 1.6.7.6. - mfmmmf mfm - 6x tippoldemor Johanna Sidonia von Wrangell. Se siden

 

• mfmmmf mfm f - 4x tippoldefar Moritz von Wrangel.

• mfmmmf mfm ff - 5x tippoldefar Jürgen von Wrangel, a. Sicklecht.

• mfmmmf mfm fm - 5x tippoldemor Dorothea von Fahrensbach.

• mfmmmf mfm m - 4x tippoldemor Kristina Vellingk.

• mfmmmf mfm mf - 5x tippoldefar Otto Gotthardsson Vellingk d.ä. till Jama og Kalmatka. Les mer

• mfmmmf mfm mm - 5x tippoldemor Christina Mannersköld.

 

• 1.6.7.7. - mfmmmf mmf - 6x tippoldefar Gustaf Wilhelm von Gertten. Se siden

 

• mfmmmf mmf f - 4x tippoldefar Mauritz von Gertten.

• mfmmmf mmf ff - 5x tippoldefar Hans von Gertten.

• mfmmmf mmf fm - 5x tippoldemor Lucia von Spreckelsen.

• mfmmmf mmf m - 4x tippoldemor Anna Möller.

• mfmmmf mmf mf - 5x tippoldefar Arendt Möller zu Uttala.

• mfmmmf mmf mm - 5x tippoldemor Barbro Stiernfelt.

 

• 1.6.7.8. - mfmmmf mmm - 6x tippoldemor Anna Maria von Otter. Se siden

 

• mfmmmf mmm f - 4x tippoldefar Salomon von Otter. Les mer

• mfmmmf mmm ff - 5x tippoldefar Casten Otter. Les mer

• mfmmmf mmm fm - 5x tippoldemor Christina Hansdotter Schemmelkorn.

• mfmmmf mmm m - 4x tippoldemor Barbara Schaeij.

• mfmmmf mmm mf - 5x tippoldefar Peter Schaeij.

• mfmmmf mmm mm - 5x tippoldemor Eva Hansdotter Krusbart.

 

Våre 9-11x tippoldeforeldre

 

• 1.6.7.5.1. - mfmmmfmfffff - 9x tippoldefar Johannes Crusius. Les mer

• 1.6.7.5.2. - mfmmmfmffffm - 9x tippoldemor Barbara Kreijer. Les mer

• 1.6.7.5.3. - mfmmmfmfffmf - 9x tippoldefar Johann von Müller. Les mer

• 1.6.7.5.4. - mfmmmfmfffmm - 9x tippoldemor Margarethe von Pröbsting. Les mer

• 1.6.7.5.5. - mfmmmfmffmff- 9x tippoldefar Fredrik Taube. Les mer

• 1.6.7.5.6. - mfmmmfmffmfm - 9x tippoldemor Joahann von Vietinghoff. Les mer

• 1.6.7.5.7. - mfmmmfmffmmf - 9x tippoldefar Jürgen Tönnesson Wrangel af Saus. Les mer

• 1.6.7.5.8. - mfmmmfmffmmm - 9x tippoldemor Anna Elisabeth von Neukirch. Les mer

 

• 1.6.7.6.1. - mfmmmfmfmfff - 9x tippoldefar Moritz von Wrangell. Les mer

• 1.6.7.6.2. - mfmmmfmfmffm - 9x tippoldemor Christina von Wrangell a. Sage u. Sicklecht. Les mer

• 1.6.7.6.3. - mfmmmfmfmfmf - 9x tippoldefar Heinrich von Fahrensbach (auf Pedua & Waddemois). Les mer

• 1.6.7.6.4. - mfmmmfmfmfmm - 9x tippoldemor Agneta von Hastfer. Les mer

 

• 1.6.7.7.1. - mfmmmfmmffff - 9x tippoldefar Berend von Gertten. Les mer

• 1.6.7.7.2. - mfmmmfmmfffm - 9x tippoldemor Margareta von Rees. Les mer

• 1.6.7.7.3. - mfmmmfmmffmf - 9x tippoldefar Peter von Spreckelsen. Les mer

• 1.6.7.7.5. - mfmmmfmmfmff- 9x tippoldefar Johan Möller zu Lillienhagen. Les mer

• 1.6.7.7.6. - mfmmmfmmfmfm - 9x tippoldemor Catharina Stopia. Les mer

• 1.6.7.7.7. - mfmmmfmmfmmf - 9x tippoldefar Peder Stiernfelt. Les mer

• 1.6.7.7.8. - mfmmmfmmfmmm - 9x tippoldemor Anna Pedersdotter Skute. Les mer

 

• 1.6.7.8.3. - mfmmmfmmm fmf - 9x tippoldefar Hans Bertels Schemmelkorn. Les mer

• 1.6.7.8.4. - mfmmmfmmmfmm - 9x tippoldemor Elisabeth Bastiansdotter Geijer. Les mer

 

Våre 12-14x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 15 -17x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 18-20x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 21-23x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

Våre 24-27x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

(Geir Winnæss - Jan 2012)

 

Adelsslekten von Krusenstierna »

 

Den adliga ätten 460 von Krusenstierna har sitt ursprung i Tyskland. Som stamfader räknas pastorn Johannes Krause, död 1558. Hans sonson Philip Crusius gick 1644 i svensk tjänst i Reval där han först utnämndes till assessor vid borgrätten och sedan till ståthållare. 1649 adlades han av drottning Kristina. Släkten består av flera grenar med medlemmar bosatta i Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland, USA, Australien och Canada. Inom släkten förekommer flera varianter av namnet: von Krusenstierna, von Krusenstjerna, Krusenstjerna, Krusen, Cruse, von Krusenstiern, von Krusenstjern och von Krusenstern.

 

Släkten von Krusenstierna består av två släktgrenar. Den ena släktgrenen har sitt ursprung i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Som stamfader räknas pastorn Johannes Krause, död 1558, vars sonson Philip Crusius gick i svensk tjänst i Reval 1644. Där utnämndes han först till assessor vid borgrätten och sedan till ståthållare. Han adlades 1649 av drottning Kristina med namnet von Kruus, som vid introduktionen den 6/11 1650 ändrades till von Krusenstiern och von Krusenstjerna. På vapenskölden i Riddarhuset skrivs namnet von Krusenstierna.

Denna släktgren består av två grenar:

Huvudmannagrenen, den estländska ättegrenen, upptogs i Estländska Riddarhuset 1746 och var delvis bosatt i Ryssland fram till 1918 och delvis i Estland fram till 1939. Den lever nu i Polen, Tyskland, Kanada och USA. En linje flyttade till Sverige 1929 och återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1945.

Släktens yngre gren, den svenska ättegrenen, flyttade 1713 från svenska Finland till Sverige med Mauritz Adolf (1707-1794).

Den andra släktgrenen har sitt ursprung i Blekinge och hette före adlandet Grameen. Nils Grameen var gift med Johanna Maria, född von Krusenstierna och dotter till ovan nämnda Mauritz Adolf. De två sönerna, Mauritz Peter Grameen och Fredrik Vilhelm Grameen, adlades båda med namnet von Krusenstierna, adopterade på den yngre grenen i Riddarhuset, och gav upphov till följande adopterade grenar:

1:a adopterade grenen: Överstelöjtnanten, sedermera konteramiralen Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna 1801, introducerad på Riddarhuset 1803.

2:a adopterade grenen: Majoren Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna 1805, introducerad på Riddarhuset 1806.

I släkten finns flera framstående historiska personer:

Agnes von Krusenstierna, 1894-1940, författare.
Adam Johan von Krusenstern, 1770-1846, världsomseglare.
Folke von Krusestjerna, 1872–1966, ämbetsman.
Henning von Krusenstierna, 1862-1933, sjöofficer.
Edvard von Krusenstjerna, 1841–1907, ämbetsman, politiker.
Salomon Mauritz von Krusenstierna, 1794-1876, sjöofficer.
Maurits Peter von Krusenstierna, 1766-1813, sjöofficer.

Kilde: krusenstierna.se. Les mer

(Mars 2012)

 

 

xxxxxx »

 

• xxxxxxx

 

 

xxxxxx »

 

xxxxxxxx

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Slektstre - von Krusenstierna-grenen - Under konstruksjon