Bildet under til venstre viser Erik Werenskiolds tegning fra 1895-99 hvor kong Inge forliker Erling Skakke og Gregorius.  Foto fra Nasjonalmuseet av Anne Hansteen Jarre. Erling Skakke var Anna Sofias 21x tippoldefar. Les mer

  

 

Slektstre - Koch-grenen » Under arbeid »

 

Våre 3-5x tippoldeforeldre

 

1.6.5. - mfmmf  f - 3x tippoldefar Nils Christian Kock (Kock-grenen). Se neste side

 

mfmmf ff - 4x tippoldefar Johan Christian Rutger Koch

mfmmf fff - 5x tippoldefar Rutger Koch

mfmmf ffm - 5x tippoldemor Judith Shortland

mfmmf fm - 4x tippoldemor Anna Christina Robsahm

mfmmf fmf - 5x tippoldefar Jacob Robsahm

mfmmf fmm - 5x tippoldemor Anna Kristina "Stina" Risell

 

Våre 6-8x tippoldeforeldre

 

1.6.5.1. mfmmf fff f - 6x tippoldefar Michaël Christiani Koch

 

mfmmf fff ff - 7x tippoldefar - Christen Koch

mfmmf fff fm - 7x tippoldemor - Anna Andersdotter (av den norske ætten Månesköld)

 

 

1.6.5.2. mfmmf fff m - 6x tippoldemor Ingeborg Jönsdotter Holst

 

mfmmf fff mf - 7x tippoldemor - Jens Hansson Holst

mfmmf fff mff - 8x tippoldemor - Hans Jensson Holst

mfmmf fff mfm - 8x tippoldemor - Elsa Lauritzdotter

mfmmf fff mm - 7x tippoldemor - Katharina Hansdotter Ström Les mer

mfmmf fff mmf - 8x tippoldemor - Hans Söfrensen Ström Les mer

mfmmf fff mmm - 8x tippoldemor - Barbro Povelsdatter

 

1.6.5.5. mfmmf fmf f - 6x tippoldefar Herman Robsahm

 

mfmmf fmf ff - 7x tippoldefar Jacob Per Christiansson Robsahm

mfmmf fmf fff - 8x tippoldefar Christian Robsahm

mfmmf fmf ffm - 8x tippoldemor Catharina Christina Bartels

mfmmf fmf fm - 7x tippoldemor Catharina Hermansdotter Tersmeden

mfmmf fmf fmf - 8x tippoldefar Herman Tor Schmede Zeerschmitten (Herman Tersmeden) Les mer

mfmmf fmf fmm - 8x tippoldemor Catharina Klein

 

1.6.5.6. mfmmf fmf m - 6x tippoldemor Catharina Ling

 

1.6.5.7. mfmmf fmm f - 6x tippoldefar Nicolai Christphorii Risell Les mer/Les mer

 

mfmmf fmm ff - 7x tippoldefar Christophorus Nicolai Spak (senere Uranius) Les mer

mfmmf fmm fff - 8x tippoldefar Nils Eriksson Spak Les mer

mfmmf fmm fm - 7x tippoldemor Sofia Robertsdotter Feif

mfmmf fmm fmf - 8x tippoldefar Robert Feif

 

1.6.5.8. mfmmf fmm m - 6x tippoldemor Kristina Welina

 

mfmmf fmm mf - 7x tippoldefar Andreas Andreae Welinus

mfmmf fmm mff - 8x tippoldefar Anders NN

mfmmf fmm mm - 7x tippoldemor Sigrid Hansdotter Iser

mfmmf fmm mmf - 8x tippoldefar Johannes Johannis Iser Les mer

mfmmf fmm mmm - 8x tippoldemor Märta Svensdotter Ekeblad

 

Våre 9-11x tippoldeforeldre

 

1.6.5.5.1. mfmmf fmf fff f - James (Jacob) Robsahm

1.6.5.5.2. mfmmf fmf fff m - Joan Graham

1.6.5.5.3. mfmmf fmf ffm f - Peter Bertels

1.6.5.5.5. mfmmf fmf fmf f - Thomas tor Schmede

1.6.5.5.6. mfmmf fmf fmf m - Magdalena Hoyer

1.6.5.5.7. mfmmf fmf fmm f - Peter Klein

1.6.5.5.8. mfmmf fmf fmm m - Gertrud Rouglans

 

1.6.5.7.1. mfmmf fmm fmf f - Erik Olofsson Spak Les mer

 

1.6.5.8.6. mfmmf fmm mmf m - Kerstin Hansdotter Les mer

1.6.5.8.7. mfmmf fmm mmm f - Sven Ekeblad

 

 

Våre 12-14x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

 

(Geir Winnæss - August 2013)

 

 

 

 

 

 

Slekten Koch »

 

Koch, släkt, enligt uppgift härstammande från borgaren Christen Koch (d mellan 1675 o 1680) i Kungälv. Han skal ha vært far (Fryxell) til prosten Michaël Christianii Koch (1661-1733) i Stenkyrka, vilken torde være identisk med den "Michael Christiani Coccius" som inskrevs ved LU 1683.

Slekten, som antas å stamme fra Livland, var redan i midten av 1600-tallet var bosatt i Bohuslän. Kjøpmann i Kungelf Christian Koch var far till kontraktsprosten och kyrkoherden i Tjörns pastorat i Bohuslän Michael Koch, f. 1061, d. 1733, gift med Ingeborg Holst, f. 1670, d. 1747.

Kilder: Svenskt biografiskt lexikon og Svenska släktskalendern (1913) utgifven af Gustaf Elgenstierna.

 

(Geir Winnæss - Januar 2014)

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Slektstre - Koch-grenen - Under konstruksjon