Bildet under til venstre viser Gerhard Munthes illustrasjon fra 1896 av Magnus Erlingsson Saga, Heimskringla. Anna Sofia avstammer fra kong Magnus V Erlingsson både gjennom Löwenhielm- og Rajalin-grenen. Les mer

  

 

Slektstre - Löwenhielm-grenen »

 

Våre 3-5x tippoldeforeldre

 

• 1.6.1. - mfmfff - 3x tippoldefar Fredrik Löwenhielm. Se siden

 

mfmfff f - 4x tippoldefar Gudmund Erik Löwenhielm.

mfmfff ff - 5x tippoldefar Gudmund Löwenhielm. Les mer

mfmfff fm - 5x tippoldemor Maria Cederhielm.

mfmfff m - 4x tippoldefar Birgitta Eliasabeth Uggla.

mfmfff mf - 5x tippoldefar Carl Uggla.

mfmfff mm - 5x tippoldemor Elsa Catharina Plenningsköld.

 

Våre 6-8x tippoldeforeldre

 

• 1.6.1.1. - mfmfff fff - 6x tippoldefar Gudmundus Erlandi Norenius. Les mer og Se siden

 

• mfmfff fff f - 7x tippoldefar Erlandus Gudmundi Norenius. Les mer

• mfmfff fff ff - 8x tippoldefar Gudmund NN. Les mer

• mfmfff fff m - 7x tippoldemor Anna Eriksdotter Kax.

• mfmfff fff mf - 8x tippoldefar Ericus Olai Kaxe.

• mfmfff fff mm - 8x tippoldemor Maria Svensdotter.

 

• 1.6.1.2. - mfmfff ffm - 6x tippoldemor Elisabeth Flygge Se siden

 

• mfmfff ffm f - 7x tippoldefar Peter Flygge till Bro. Les mer

• mfmfff ffm ff - 8x tippoldefar Chrispinius Flüge Lubecensis.

• mfmfff ffm m - 7x tippoldemor Margareta Didriksdotter von Brehmen.

• mfmfff ffm mf - 8x tippoldefar Didrich von Brehmen.

• mfmfff ffm mm - 8x tippoldemor Margareta Larsdotter.

 

• 1.6.1.3. - mfmfff fmf - 6x tippoldefar Germund Cederhielm d.ä. Les mer og Se siden

 

mfmfff fmf f - 7x tippoldefar Johan Olofsson.

mfmfff fmf ff - 8x tippoldefar Olof NN.

mfmfff fmf m - 7x tippoldemor Elisabet Palma

mfmfff fmf m - 8x tippoldefar Jonas Germundi Palma. Les mer

 

• 1.6.1.4. - mfmfff fmm - 6x tippoldemor Maria Christoffersdotter Stenquist. Se siden

 

• mfmfff fmm f - 7x tippoldefar Christophorus Siggonis.

• mfmfff fmm ff - 8x tippoldefar Sigge Kristoffersson.

• mfmfff fmm fm - 8x tippoldemor Ebba Andersdotter.

• mfmfff fmm m - 7x tippoldemor Elisabet Abrahamsdotter Lod.

• mfmfff fmm mf - 8x tippoldefar Abraham Petri Lod.

• mfmfff fmm mm - 8x tippoldemor Karin Månsdotter. (Kula)

 

• 1.6.1.5. - mfmfff mff - 6x tippoldefar Hildebrand Claesson Uggla. Se siden

 

• mfmfff mff f - 7x tippoldefar Claes Arvidsson Uggla.

• mfmfff mff ff - 8x tippoldefar Arvid Claesson Uggla till Påarp.

• mfmfff mff fm - 8x tippoldemor Brita Michaelsdotter Halvhjort av Ärnäs.

• mfmfff mff m - 7x tippoldemor Ingrid Eriksdotter.

 

• 1.6.1.6. - mfmfff mfm - 6x tippoldemor Maria Ekeblad. Se siden

 

• mfmfff mfm f - 7x tippoldefar Göran Johansson Ekeblad. Les mer

• mfmfff mfm ff - 8x tippoldefar Johan Andersson Ekeblad.

• mfmfff mfm fm - 8x tippoldemor Anna Christoffersdotter Forstena.

• mfmfff mfm m - 7x tippoldemor Märta Botvidsdotter Anckar.

• mfmfff mfm mf - 8x tippoldefar Botvid Larsson Anckar till Agnhammar.

• mfmfff mfm mm - 8x tippoldemor Beata Knutsdotter Hård af Torestorp. Les mer

 

• 1.6.1.7. - mfmfff mmf - 6x tippoldefar Johan Plenningsköld. Se siden

 

• mfmfff mmf f - 7x tippoldefar Mattias Eriksson Plennung.

• mfmfff mmf ff - 8x tippoldefar Erik Axelsson.

• mfmfff mmf m - 7x tippoldemor Christina NN.

 

• 1.6.1.8. - mfmfff mmm - 6x tippoldemor Elsa Stake. Se siden

 

• mfmfff mmm f - 7x tippoldefar Gustav Stake.

• mfmfff mmm ff - 8x tippoldefar Olof Mauritzson Stake.

• mfmfff mmm fm - 8x tippoldemor Brita Gustafsdotter.

• mfmfff mmm m - 7x tippoldemor Elsa Magdalena Turesdotter Silfversparre.

• mfmfff mmm mf - 8x tippoldefar Ture Månsson Silfversparre.

• mfmfff mmm mm - 8x tippoldemor Anna Andersdotter Rosenstråle.

 

Våre 9-11x tippoldeforeldre

 

• 1.6.1.1.5. - mfmffffffmff - 9x tippoldefar Olaus Kaxe. Les mer

 

  • mfmffffffmfff -
    • mfmffffffmffff -
    • mfmffffffmfffm -
  • mfmffffffmffm -
    • mfmffffffmffmf -
    • mfmffffffmffmm -

 

• 1.6.1.1.7. - mfmffffffmmf - 9x tippoldefar Olof Larsson. Les mer

• 1.6.1.1.8. - mfmffffffmmm - 9x tippoldemor Lussi N. Les mer

 

• 1.6.1.2.5. - mfmfffffmmff- 9x tippoldefar Hans von Brehmen. Les mer

• 1.6.1.2.7. - mfmfffffmmmf - 9x tippoldefar Lars Joensson. Les mer

• 1.6.1.2.8. - mfmfffffmmmm - 9x tippoldemor Margareta Hartmannsdotter. Les mer

 

• 1.6.1.3.5. - mfmffffmfmff- 9x tippoldefar Germundus Jonæ. Les mer

 

• 1.6.1.4.1. - mfmffffmmfff - 9x tippoldefar Kristoffer Siggesson. Les mer

• 1.6.1.4.5. - mfmffffmmmff- 9x tippoldefar Peder Pedersson Kula (till Kapelnäs). Les mer

 

• 1.6.1.5.1. - mfmfffmfffff - 9x tippoldefar Claes Hansson Uggla. Les mer

• 1.6.1.5.2. - mfmfffmffffm - 9x tippoldemor Christina Arvidsdotter (sparre över stjärna). Les mer

• 1.6.1.5.3. - mfmfffmfffmf - 9x tippoldefar Mickel Nilsson Halfhjort till Ärnäs. Les mer

• 1.6.1.5.4. - mfmfffmfffmm - 9x tippoldemor Anna Josefsdotter Björn till Djula. Les mer

 

• 1.6.1.6.1. - mfmfff mfm fff - 9x tippoldefar Hans Andersson Ekeblad. Les mer

• 1.6.1.6.2. - mfmfff mfm ffm - 9x tippoldemor Agneta Nilsdotter (Stolaätten). Les mer

• 1.6.1.6.3. - mfmfff mfm fmf - 9x tippoldefar Christoffer Torstensson Forstena. Les mer

• 1.6.1.6.4. - mfmfff mfm fmm - 9x tippoldemor Brita Olofsdotter Stake. Les mer

• 1.6.1.6.5. - mfmfff mfm mff- 9x tippoldefar Lasse Botvidsson Anckar d.y.. Les mer

• 1.6.1.6.6. - mfmfff mfm mfm - 9x tippoldemor Anna Arvidsson (Båt av Billa). Les mer

• 1.6.1.6.7. - mfmfff mfm mmf - 9x tippoldefar Knut Bengtsson Hård av Torestorp. Les mer

• 1.6.1.6.8. - mfmfff mfm mmm - 9x tippoldemor Märta Pedersdotter Ulfsax. Les mer

 

• 1.6.1.8.1. - mfmfff mmm fff - 9x tippoldefar Mauritz Olofsson Stake. Les mer

• 1.6.1.8.2. - mfmfff mmm ffm - 9x tippoldemor Anna Göransdotter (Forstena). Les mer

• 1.6.1.8.3. - mfmfff mmm fmf - 9x tippoldefar Gustaf Arvidsson (Bååt av Billa). Les mer

• 1.6.1.8.5. - mfmfff mmm mff- 9x tippoldefar Måns Persson (Silfversparre). Les mer

• 1.6.1.8.6. - mfmfff mmm mfm - 9x tippoldemor Elsa Nilsdotter (gamle Bölja). Les mer

• 1.6.1.8.7. - mfmfff mmm mmf - 9x tippoldefar Anders Eriksson Rosenstråle. Les mer

• 1.6.1.8.8. - mfmfff mmm mmm - 9x tippoldemor Brita Christersdotter (Siöblad). Les mer

 

Våre 12-14x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

 

Våre 15 -17x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

 

Våre 18-20x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

 

Våre 21-23x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

 

Våre 24-26x tippoldeforeldre

 

Legges inn senere. Les mer

 

 

(Geir Winnæss - Jan 2012)

 

Adelsslekten Löwenhielm »

 

Löwenhielm är en svensk adelsätt från vilken den friherreliga och grevliga ätten med samma namn förgrenat sig. Den adliga ätten fortlever. Ätten har samma ursprung som den utslocknade ätten Nordenborg, och den fortlevande adliga och friherrliga ätten Nordenfalk.

Ätterna härstammar från Småland, där dess äldste kände förfader, en bonde vid namn Gudmund, levde i Kånna socken på 1500-talet. Enligt Svenska adelns Ättar-taflor var han vallon och var tornbyggare i Sverige. Hans son Erlandus Gudmundi Norenius (1554-1630) undertecknade beslutet från Uppsale möte och var kyrkoherde i Nor. Den senares första hustru Birgitta Persdotter var syster till prosten Esbernus Petri i Örebro, och hans andra hustru var Anna Kax, dotter till kyrkoherden i Tuna socken. I andra äktenskapet föddes Gudmundus Erlandi Norenius (tvilling) som var rektor i Karlstad och prost över Nordmarks kontrakt. Hans hustru var Elisabeth Flygge, vars mor var en von Brehme. Barnen upptog namnet Nordberg. Deras ene son blev far till Johan Henrik som adlades Nordenborg.

Deras andre son Gudmund Nordberg (1656-1739) var lagman och assessor i Göta hovrätt. Han var gift med friherrinnan Maria Cederhielm vars mor var brorsdotter till Anders Siggesson, enligt Johannes Bureus tilhörande Bureätten, och som adlades Falkengren. Gudmund Nordberg adlades av Fredrik I med namnet Löwenhielm 1725, och introducerades på nummer 1791 år 1726. Denna ätt fortlever alltjämt, och nuvarande (2007) huvudman är arkitekten Gunnar Löwenhielm (född 1936). Många av ättens medlemmar stavar namnet Löwenhjelm.

En son till Gudmund Löwenhielm och Maria Cederhielm, justitiekanslern och senare riksrådet Carl Gustav Löwenhielm (1701-1768), upphöjdes 1747 i friherrlig värdighet, och introducerades som sådan 1752 under ättenummer 224. Tio år senare avancerade han vidare till greve (varvid den friherrliga ätten utgick), vilket han introducerades som 1766 under nummer 87. Denna grevliga ätt utdog på svärdssidan 1861 och på spinnsidan 1933.

Kända ättemedlemmar (utöver ovan nämnda):

Augusta Löwenhielm (född von Fersen, 1754-1846), hovdam, älskarinna till Karl XIII
Gustaf Löwenhielm (1771-1856), general och diplomat; den föregåendes son
Carl Löwenhielm (1772-1861), militär, diplomat och politiker; bror till Gustaf f. 1771.
Carl Gustaf Löwenhielm (1790-1858), landshövding
Carl Löwenhielm, läkare äldre bror till Harriet Löwenhjelm
Laura Löwenhielm, pedagog och bibliotekarie
Crispin Löwenhilem (f. 1892) var officer och kammarherre
Harriet Löwenhjelm (1887-1918), konstnär, poet
Brita Löwenhielm (1904-1963), rektor, riksdagsledamot
Fredrik Löwenhielm (1916-2008), generalmajor, hovman

Kilde: wikipedia.se. Les mer

(Mars 2012)

 

 

xxxxxx »

 

• xxxxxx

 

 

xxxxxx »

 

• xxxxxx

 

 

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

 

Bildet over viser oldemor Sofie A. (Anna Sofia) og oldefar Karl sammen med barna (f.v.) Solveig, "Mossa", Gunnar, Asbjørn (morfar) og Hjørdis.

Slektstre - Löwenhielm-grenen - Under konstruksjon