Hjem

Slekt

Lenker

 

 

1.6.1-8 - 2-5x tippoldeforeldre

 

1.6.1. Fredrik Löwenhjelm - mfmfff

 

1.6.1.

 

mfmfff

 

Major og brukseier på Ström säteri1

 

Fredrik Löwenhjelm2

 

Født 1750-01-11 i Ström säteri, Kila socken, Värmlands län

Død 1822

                                                                                                                                                                                                                                                                               

mfmffff

 

Hovrettsråd, viseherredshøvding og brukseier på Ströms säteri

 

Gudmund Erik öwenhielm 

(født Nordberg)

 

Adlet Løwenhielm i 1725

 

Født 1706

Gift 1741-11-03 i Hammarsten, Grums, Värmlands län

Død 1759-01-05 i Ström, Kila, Värmlands län

mfmfffm

 

Birgitta Elisabeth Uggla3,4

 

"Brita Lisa"

 

Født 1711 i Grums, Värlands län

Gift 1741-11-03 i Hammarsten, Grums, Värmlands län

Død 1803

mfmfffff

Lagmann og assessor, senere hovrettsråd i Göta hovrätt

 

Gudmund Löwenhielm
(født Nordberg)

 

Adlet Løwenhielm
av Fredrik I i 1725

Født 1656

Død 1739

mfmffffm

Friherinne

 

Maria Cederhielm5

 

Født 1663 i Mariestad, Skaraborgs län

Død 1731 i Säter, Kila, Värmlands län

mfmfffmf

 

Kaptein

 

Carl Uggla

Født 1655

Død 1744

mfmfffmm

 

Elsa Catharina Plenningsköld

Født 1674

Død 1738

1.6.1.1.

 

mfmffffff

 

Prost og rektor

 

 Gudmundus

Erlandi Norenius6

 

Født 1607-03-23 i Nor, Värmlands län

Gift 1645-06-19 i Kristineham

Død 1675

1.6.1.2.

 

mfmfffffm

 

Elisabeth Flygge

 

Gift 1645-06-19 i Kristineham

Død 1667-05-18

1.6.1.3.

 

mfmffffmf

 

Landshövding i Skaraborg og friherre i 1718

 

Germund Cederhielm d.ä.

 

adlet Cederhielm 1686-04-10

Født 1635

Død 1719

1.6.1.4.

 

mfmffffmm

 

Maria Christoffersdotter Stenquist

 

Født 1631

Død 1712

1.6.1.5.

 

mfmfffmff

 

Major, brukseier og kommandant Königstein

 

Hildebrand Claesson

Uggla

 

Født 1608

Død 1677

1.6.1.6.

 

mfmfffmfm

 

Maria Ekeblad

 

Født

Gift 1647-05-01

Død 1677

1.6.1.7.

 

mfmfffmmf

 

Häradshövding

Johan Plenningsköld

 

Død 1684

1.6.1.8.

 

mfmfffmmm

 

Elsa Stake

 

Død 1715-04

 

1 Ström herregård ligger meget vakkert på en høyde ved landsveien med utsikt over sjøen Harefjorden. Det er ca. 15 km nord om Säffle. Nærmeste tettsted er Värmlands Nysäter, nær E18. Huset er bygget mot slutten av 1700-tallet, og eies nå av en nordmann. Kilde: Barbro Gramén.

2 Löwenhielm är en svensk adelsätt från vilken den friherreliga och grevliga ätten med samma namn förgrenat sig. Den adliga ätten fortlever. Ätten har samma ursprung som den utslocknade ätten Nordenborg, och den fortlevande adliga och friherrliga ätten Nordenfalk. Ätterna härstammar från Småland, där dess äldste kände förfader, en bonde vid namn Gudmund, levde i Kånna socken på 1500-talet. Enligt Svenska adelns Ättar-taflor var han vallon och var tornbyggare i Sverige. Hans son Erlandus Gudmundi Norenius (1554-1630) undertecknade beslutet från Uppsala möte och var kyrkoherde i Nor. Den senares första hustru Birgitta Persdotter var syster till prosten Esbernus Petri i Örebro, och hans andra hustru var Anna Kax, dotter till kyrkoherden i Tuna socken. I andra äktenskapet föddes Gudmundus Erlandi Norenius (tvilling) som var rektor i Karlstad och prost över Nordmarks kontrakt. Hans hustru var Elisabeth Flygge, vars mor var en von Brehme. Barnen upptog namnet Nordberg. Deras ene son blev far till Johan Henrik som adlades Nordenborg. Deras andre son Gudmund Nordberg (1656-1739) var lagman och assessor i Göta hovrätt. Han var gift med friherrinnan Maria Cederhielm vars mor var brorsdotter till Anders Siggesson, enligt Johannes Bureus tillhörande Bureätten, och som adlades Falkengren. Gudmund Nordberg adlades av Fredrik I med namnet Löwenhielm 1725, och introducerades på nummer 1791 år 1726. Denna ätt fortlever alltjämt, och nuvarande (2007) huvudman är arkitekten Gunnar Löwenhielm (född 1936). Många av ättens medlemmar stavar namnet Löwenhjelm. En son till Gudmund Löwenhielm och Maria Cederhielm, justitiekanslern och senare riksrådet Carl Gustaf Löwenhielm (1701-1768), upphöjdes 1747 i friherrlig värdighet, och introducerades som sådan 1752 under ättenummer 224. Tio år senare avancerade han vidare till greve (varvid den friherrliga ätten utgick), vilket han introducerades som 1766 under nummer 87. Denna grevliga ätt utdog på svärdssidan 1861 och på spinnsidan 1933. Kilde: http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wenhjelm

3 Slekten Uggla sin hjemmeside:http://uggla100.se/?page_id=2

 

4 Uggla är en svensk frälseätt, troligen härstammande från Västergötland. Äldsta kända stamfader är väpnaren Claes Hansson till Bosgården (levde 1515). Med hans sonsons, befallningsmannen på Älvsborg Claes Arvidsson, söner utgrenade sig ätten i tre huvudgrenar, den finländska grenen, Krokstadsgrenen samt den värmländska grenen. En sonson till Claes Arvidsson var amiralen Claes Uggla (1614-1676) som 1676 upphöjdes till friherre innan han senare samma år stupade i sjöslaget vid Ölands södra udde. Den finländska grenen immatrikulerades 1818 på Finlands Riddarhus som adliga ätten nr 4. Adliga ätten Uggla har nummer 100 och den friherrliga ätten nummer 69 i det svenska Riddarhuset. Uggla är den svenska adelns mest månghövdade ätt. Kilde:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Uggla_(%C3%A4tt)#


Cederhielm var en svensk friherrelig ätt, med samma ursprung som ätten Gyllenpalm. Släkten härstammar från en bonde Olof, som inkom till Sverige från Jylland 1615. Dennes son Johan Olofsson, som inkom samma år tillsammans med riksrådet Claes Bjelke, blev borgmästare i Sala, faktor över alla tyska hantverkare i staden, bruksarrendator och lagförare över Västdalarna och Järnbergslagen. Hans andra hustru var Elisabeth Palma, dotter till prosten och kyrkoherden i Torstuna, hovpredikanten sedermera superintendenten Jonas Germandi Palma. I andra äktenskapet föddes två söner, Johan, adlad Gyllenpalm, och Germund. Denne Germund var landshövding. Han adlades 1668 på namnet Cederhielm och introducerades samma år (nummer saknas), och upphöjdes 1718 till friherre samt introducerades på nummer 134. Hans hustru var Maria Christoffersdotter Stenqvist, dotter till Christophorus Siggonis som enligt Johannes Bureus släkttavlor skulle ha tillhört Bureätten och vara bror till den Anders Siggesson som adlades Falkengren. Hennes mor tillhörde samma släkt som Palmstjerna och Schillerfelt och som hennes ingifta faster. I äktenskapet föddes fyra söner och fyra döttrar. Dottern Anna var gift med en kyrkoherde Brinck, dottern Maria blev stammoder till hela ätten Löwenhjelm, dottern Ebba gifte sig Falkengren, och Brita Dannerhjelm. Två söner avled ogifta. Äldsta sonen Germund Cederhielm d.y. var president i Göta hovrätt. Två söner hamnade i Paris där en sköt sig till döds och den andra, Carl Gustaf Cederhielm, på grund av fordringar hölls kvar på livstid. Kilde og les mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Cederhielm# 


6 Student 1625 och fil. mag. 1632 i Uppsala. Rektor i Karlstad 1642, kyrkoherde i Gillberga pastorat 1648 i Karlstads stift og prost över Nordmark kontrakt 1653.

 

1.6.2. Hedvig Maria Hülphers - mfmffm

 

1.6.2.

 

mfmffm

 

Hedvig Maria1 Hülphers2

 

Født 1767

Død 1842

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

mfmffmf

 

Direktör, svensk musikskriftställare, topograf och genealog

 

Abraham Abrahamsson Hülphers3

 

Født 1734

Død 1798

 

mfmffmm

 

Anna Christina Grave

 

Født 1740

Død 1804

 

mfmffmff

 

Riksdagsmann, rådmann i Hedemora, handelsmann og borger

 

Abraham Danielson Hülphers

 

Født 1704

Død 1770

 

mfmffmfm

 

Christina Westdahl

 

Født 1711

Død 1767

 

mfmffmmf

 

Bergsbruksidkare

Sebastian Grave

 

 

Født 1684
Død 1748

 

mfmffmmm

 

Anna Christina Dionysia Chenon4

 

Født 1713

Død 1769

1.6.2.1.

 

mfmffmfff

 

Rådmann og handelsmann (hattstoffare)

 

Daniel Johansson Hülphers

 

(gift med sin firmening)

 

f. 1670-06-08

d. 1728-01-13

1.6.2.2.

 

mfmffmffm

 

Catharina Torpensis

 

(gift med sin firmening)

 

f. 1676-09-14

d. 1745-09-08

1.6.2.3.

 

mfmffmfmf

 

Rådmann i Västerås og handelsmann

 

Lars Olofsson Westdahl

 

f. 1674

d. 1752-08-26

1.6.2.4.

 

mfmffmfmm

 

Kristina Larsdotter Wettersten

 

Änka efter

"Eric Jons Biörk".

 

f. 1669-04-30

d. 1747-02-18

1.6.2.5.

 

mfmffmmff

 

Rådmann i Kristinehamn og handelsmann

 

Bryngel Sebastiansson Grave

 

Født 1653

Død 1713

1.6.2.6.

 

mfmffmmfm

 

Brita Torstensdotter

1.6.2.7.

 

mfmffmmmf

 

Kyrkoherde i Filipstad

 

Dionysis Dionyssi Chenon

 

"Dennis"

 

Født 1676

Død 1740

1.6.2.8.

 

mfmffmmmm

 

Elsa Wallvik

 

f. 1688-02-04

d. 1759-09-01

 

1 Född och uppvuxen i Västerås. Etter giftermålet var hun bosatt på Bynsberg i Bro socken och senare i Åmåls stad där hon också fick sluta sina dagar. Kilde: Claes Åkerholm.

 

2 Hülphers är en släkt som härstammade från stålsmeden Hans Hilper, som skall ha varit född i Schmalkalden och tillsammans med sin bror Jannich Hilper ha kommit till Nyköping med Marcus Kock. Jannich flyttade därifrån till Vedevågs bruk i Linde, där stålsmeder med namnet Hilpert levde ännu i mitten av 1700-talet. Hans Hilper skall senare ha slagit sig ner i Hedemora, där hans son blev borgare. Det är från denna gren som släkten Hülphers härstammar. Kilde: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%BClphers

 

3 Abraham Abraham Abrahamsson Hülphers, direktör, svensk musikskriftställare, topograf och genealog, född den 27 november 1734 i Västerås, död den 24 februari 1798 i Västerås. Kilde og les mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Abraham_Abrahamsson_H%C3%BClphers 

 

4 I Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) är vallonsläkten Chenon och särskilt dess stamfader Paschilius Dionysius Chenon utförligt behandlade. Släkten är speciell på det sättet, att dess genealogi utreddes och redovisades redan i februari år 1765 av Abraham Abrahamsson Hülphers i boken Ättar-tal öfver den svenska slägten Wallwik. Eftersom namnet Chenon uppträder i primärarkivalierna först drygt ett hundra år efter invandrarens ankomst till Sverige, kan man fråga sig om släkten verkligen hette så från början eller om detta är en efterhandskonstruktion. Frågan kompliceras av det förhållandet, att stamfadern omnämns i källorna under varierande namn som t ex Påke harneskmakare, Påke le Mestre eller Påke Gilliuson. Kilde: Kjell Lindblom i artikkel i Släktshistorisk Forum 5/99. Les mer: http://www.genealogi.se/bokkatalog/merinfo.php?id=867&fulltext=1 

 

1.6.6. Margareta Elisabeth Poignant - mfmmfm

 

1.6.6.

 

mfmmfm

 den

Margareta Elisabeth Poignant1

 

"Greta-Lisa"

Født 1761

Død 1841

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

mfmmfmf

 

Emanuel Poignant

 

Født 1737

Død 1792

mfmmfmm

 

Hedvig Charlotta Schröder

 

Født 1742

Død 1763

mfmmfmff

 

Kaptein i Västgöta Dals regemente

 

Daniel Poignant

 

Født i september 1687

Død 1770-0-15 i Askersunds stad

mfmmfmfm

 

Margareta Wulf

(Daniels 2. hustru)

mfmmfmmf

 

Brukspatron

 

Carl Gustaf Schröder

 

Født 1705

Død 1743

mfmmfmmm

 

Maria Simzon

 

Født 1708

Død 1743

1.6.6.1.

 

mfmmfmfff

 

Gravör

 

Jean George Poignant,

 

Født ca 1640 i Geneve

Død 1709 i Lund

 

Fransk

 

Kom til Sverige i 1670

Rättare på Barsebäcks gods, död i Lund

1.6.6.2.

 

Fremgår ikke

1.6.6.2.

 

Fremgår ikke

1.6.6.2.

 

Fremgår ikke

1.6.6.2.

 

mfmmfmmff

 

Lantmätare, brukspatron,

hammarpatron

 

Carl Gustav Schröder

Født 1672

Død 1721

1.6.6.2.

 

mfmmfmmfm

 

Maria Smidt

Født 1680

Død 1709

1.6.6.2.

 

mfmmfmmmf

 

Handelsmann

 

Simon Simzon

Født 1682

Død 1719

 

Hans bror

ryttmästeren
Erik Simzon ble adlet Simzon

1.6.6.2.

 

mfmmfmmmm

 

Anna Maria Wallengren

Født 1685

Avdød

 

1 The Genealogy of the Poignant family originally from France. The early ancestor, Pierre Poignant was born in the 1460s in France. The first family member in Sweden was Jean George Poignant born in the 1640s in Geneve, Switzerland and died 1709 in Lund, Malmöhus co., Sweden. He married 1675 in Barsebäck, Malmöhus co., Kirstine ?, who lived in Barsebäck. They had seven children. Family members have been traced to the early 1900s in Sweden. Some lived in Finland and even in Canada.
Kilde: http://204.9.225.200/Eng/Library/fhlcatalog/printing/titledetailsprint.asp?titleno=762225

 

1.6.7. Fredrik Wilhelm von Krusestjerna - mfmmmf

 

1.6.7.

 

mfmmmf

 

Major ved örlogsflottan

 

Fredrik Wilhelm von Krusenstjerna1,2 

(Født Graméen)

 

Født 1768

Gift 1805-05-06 i Säffle med sin tremening.

Død 1822-06-22 i Åmål

 

Adoptert og adlet von Krusenstjerna 1806

Avskjed 1812

 

Bosatt på Säffle gård

 

Såret ved Hogland 17883

Ridder av Svärdsorden i 1788 for sin innsats

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

mfmmmff

 

Överste ved örlogsflottan

 

Nils Graméen4

 

Født 1720 i Nättraby, Blekinge

Gift 1763

Død 1785 i Nättraby, Blekinga

 

Ridder av svärdsorden i 1761

(Pommerska kriget?)

 

 

mfmmmfm

 

Johanna Maria von Krusenstjerna

 

Født 1738-11-18

Gift 1763

Død 1802-24-04

 

mfmmmfff

 

Arklimästare

i Karlskrona

 

Peter Grameen

 

Død 1759

 

mfmmmffm

 

Ingrid Bokelund

 

Avdød

 

mfmmmfmf

 

Admiral, admiralitetsråd og kommandant i Karlskrona

 

Mauritz Adolf von Krusenstierna

 

Født 1707

Død 1794

 

Førte kommando over linjeskipet HMS Ömheten (62 kanoner) i slaget ved Hogland 17. juli 1788.

 

 

mfmmmfmm

 

Anna Maria von Gertten

 

Født 1715

Død 1747

1.6.7.1.

1.6.7.2.

1.6.7.3.

1.6.7.4.

1.6.7.5.

 

mfmmmfmff

 

Överste

 

Adolf Fredrik II

von Krusenstierna

 

Født 1679

Død 1713-10-17

 

Stupte i slaget ved Pälkäne i Finland under Den store nordiske krigen

 

1.6.7.6.

 

mfmmmfmfm

 

Johanna Sidonia von Wrangell

 

(1683 - 1714)

1.6.7.7.

 

mfmmmfmmf

 

Admiral

 

Gustaf Wilhelm von Gertten

 

(1679-1754)

1.6.7.8.

 

mfmmmfmmm

 

Friherrinne

 

Anna Maria von Otter

 

(b-1754)

 

 

1 Den adliga ätten 460 von Krusenstierna har sitt ursprung i Tyskland. Som stamfader räknas pastorn Johannes Krause, död 1558. Hans sonson Philip Crusius gick 1644 i svensk tjänst i Reval där han först utnämndes till assessor vid borgrätten och sedan till ståthållare. 1649 adlades han av drottning Kristina. Släkten von Krusenstierna består av två släktgrenar. Den ena släktgrenen har sitt ursprung i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Som stamfader räknas pastorn Johannes Krause, död 1558, vars sonson Philip Crusius gick i svensk tjänst i Reval 1644. Där utnämndes han först till assessor vid borgrätten och sedan till ståthållare. Han adlades 1649 av drottning Kristina med namnet von Kruus, som vid introduktionen den 6/11 1650 ändrades till von Krusenstiern och von Krusenstjerna. På vapenskölden i Riddarhuset skrivs namnet von Krusenstierna. Denna släktgren består av två grenar. Huvudmannagrenen, den estländska ättegrenen, upptogs i Estländska Riddarhuset 1746 och var delvis bosatt i Ryssland fram till 1918 och delvis i Estland fram till 1939. Den lever nu i Polen, Tyskland, Kanada och USA. En linje flyttade till Sverige 1929 och återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1945. Släktens yngre gren, den svenska ättegrenen, flyttade 1713 från svenska Finland till Sverige med Mauritz Adolf (1707-1794). Den andra släktgrenen har sitt ursprung i Blekinge och hette före adlandet Grameen. Nils Grameen var gift med Johanna Maria, född von Krusenstierna och dotter till ovan nämnda Mauritz Adolf. De två sönerna, Mauritz Peter Grameen och Fredrik Vilhelm Grameen, adlades båda med namnet von Krusenstierna, adopterade på den yngre grenen i Riddarhuset, och gav upphov till följande adopterade grenar. 1:a adopterade grenen: Överstelöjtnanten, sedermera konteramiralen Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna 1801, introducerad på Riddarhuset 1803. 2:a adopterade grenen: Majoren Fredrik Vilhelm Grameen, adlad och adopterad von Krusenstjerna 1805, introducerad på Riddarhuset 1806. Kilde: http://www.krusenstierna.se/

 

2 Fredric Wilhelm Gramén, Nobil. och Adopt. von Krusenstjerna (son af Nils Gramén), f. 1768 3/1; Fänrik vid Amiralitetet 1781; Löjtnant derst. 1788; Riddare af Svärds-Orden s.å; Kapten vid Örlogs-Flottan 1792; Major i Flottorna 1795; Adlad och Adopt. von Krusenstjerna 1805 ,17/4 (introd. 1806); Major vid förutn. Flotta 1808; Afsked 1812; + 1822 23/5 i Åmål. Han var med vid Högland. — Gift 1805 % på Säffle i By socken och Wermland med sin syssling, Friherrinnan Eleonora Christina von Rajalin, f. 1784 5/5; dotter af Majoren Frih. Johan Wilhelm von Rajalin, N:o 317, och Friherrinnan Maria Beata Uggla, N:o 69. Kilde: Runeberg.org

 

Sjöslaget vid Hogland utkämpades den 17 juli 1788 då de svenska och ryska flottorna under sex timmar stred hårt vid ön Hoglands norra sida. Den nybyggda svenska flottan leddes av den yngre brodern till den svenske kungen Gustav III, hertig Karl av Södermanland. Den ryska befälhavaren var amiral Samuel Greigh. I slaget dödades 300 svenskar och 600 ryssar. Den ryska flottan var större till numerären men det svenska artilleriet var överlägset. Striden kom att bli oavgjord eftersom de båda flottornas fördelar utjämnade oddsen. En av de främsta orsakerna till varför svenskarna inte kunde avgöra slaget var att man började få brist på ammunition. Efter slaget drog sig den svenska flottan tillbaka till Sveaborg och stannade kvar där tills kampanjens slut. Kilde: http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Hogland

 

Nils Gramén; Antagen i krigstjenst vid Amiralitetet 1735; Kapten-Löjtnant derst. 1752; Kapten 1760; Kommendör-Kapten 1770; Öfverste; Riddare af Svärds-Orden. – Gift 1763 med Johanna Maria von Krusenstjerna, f. 1738 18/11 i Carlskrona, + enka 1802 24/4 i Stockholm; dotter af Mauritz Adolph von Krusenstjerna. Kilde: Runeberg.org.

 

1.6.8. - Eleonora Christina von Rajalin - mfmmm

1.6.8.

mfmmmm

 

Friherinne

 

Eleonora Christina von Rajalin1,2

 

Født 1784-03-30

Gift 1805-05-06 på Säffle med sin tremening

Død 1862-01-02 på Helgebodafors bruk i Eda socken

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

mfmmmmf

 

Sekundmajor

 

Johan Vilhelm von Rajalin

 

Närkes och Värmlands regemente

 

Født 1755-01-21 i Karlskrona

Gift 1783-07-08 i Lund

Død 1817-12-21 på Säffle gård3

 

mfmmmmm

 

Friherrinne

 

Maria Beata Uggla

 

Født

Gift 1783-07-08 i Lund

Død


 Les mer om slekten Uggla

Les mer om slekten Uggla

mfmmmmff

 

Friherre, viseadmiral og landshøvding i Blekinge

 

Johan von Rajalin4

 

f.1715-11-19 i Karlskrona,

G. 1752-11-10 i Karlskrona

d. 1786-11-25 i Karlskrona.

 

Kommendör av Svärdsorden

 

Les mer 

mfmmmmfm

 

Barbara Eleonora

von Gertten

mfmmmmmf

 

Friherre og fänrik

 

Johan Gustaf Uggla

 

Født 1709

Død 1786

mfmmmmmm

 

Ebba Christina Gadde

 

Født 1718

Død 1781

1.6.8.1.

 

mfmmmmfff

 

Viseadmiral

 

Tomas Rajalin4,5

 

adlad

von Rajalin

 

Sjøhelt som arbeidet seg opp fra båtsmann til admiral

 

f.1673 i SF

d. 1741-09-04

a. 1741-04-28

 

C.S.O.

 

Les mer

Les mer

1.6.8.2.

 

mfmmmmffm

 

Botilla Hallongren

 

f. 1687

g. 1706-08-25

d. 1727

1.6.8.3.

 

mfmmmmfmf

 

Admiral

 

Gustaf Wilhelm

von Gertten

 

(1679-1754)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

 

1.6.8.4.

 

mfmmmmfmm

 

Friherrinne

Anna Maria von Otter

 

(b-1754)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

 

1.6.8.5.

 

mfmmmmmff

 

Friherre og kaptein

 

Johan Claesson Uggla

 

(1674 - 1736)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

1.6.8.6.

 

mfmmmmmfm

 

Maria Eleonora Tigerhielm

 

(b. - 1744)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

1.6.8.7.

 

mfmmmmmmf

 

Oberst

 

Gustaf Gustafsson Gadde

 

Adlet

 

(1680 – 1738)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

1.6.8.8.

 

mfmmmmmmm

 

Ebba Magdalena

Falkenberg af Trystorp

 

(1684-1741)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

 

1 Slekten von Rajalin, numer utslocknad adlig släkt med en adlig och en friherrlig gren. Båda dessa grenar härstammar från sjömilitären Tomas von Rajalin, som från enkelt ursprung, som i Finland arbetade sig upp, från båtsman till amiral, under hattarnas ryska krig. Han adlades strax före sin död år 1741. Den friherrliga grenen utgick från Tomas von Rajalins son Johan, som upphöjdes till friherrligt stånd år 1771. Kilde: http://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Rajalin

 

2 Det finske ordet Rajalin kan oversettes til "på land" på norsk og "i land" på svensk.

 

3 Säffle gård kom i Johan von Rajalins besittelse gjennom hustruen Maria Beata Uggla. Kilde: Barbro Gramén.

 

Johan von Rajalin, friherre von Rajalin (son av Tomas Rajalin, adlad von Rajalin), född 1715-11-19 i Karlskrona, död 1786-11-25 i Karlskrona. Varvsmajor i Karlskrona 1754. Kommendör vid amiralitetet 1758. Vice amiral 1765. Landshövding i Blekinge 1769. Överkommendant på Blekinge fästningar 1769. Friherre 1771-10-15. Gift 1752-11-10 i Karlskrona med Barbara Eleonora von Gertten, dotter av amiralen Gustaf Vilhelm von Gertten och friherrinnan Anna Maria von Otter. Kilde: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Rajalin_nr_317

 

5 Thomas von Rajalin; Född i Finland 1673. Föräldrarne obekante. En prestslägt Rajalin har i nära 200 år florerat i Österbotten och utslocknade först 1826. Hade några år farit som Coopverdii-båtsman på resor i Östersjön, då han 1690 for til England, der antog sjötjenst och hade varit förhyrd i flera främmande nationers tjenst, då han 1699 hemkom. Blef s. å. Lärstyrman vid amiralitetet. Gick igenom Underofficersgraderna och hade bevistat landstigningen på Seeland, samt sjöexpeditionerna till Nyen och Ladoga, då han 1705 blef Under-Lieutenant. Öfver-Lieutenant 1709, extra Capitaine 1711, Skepps-Capitaine s. å., confirmerad 1712, Commendeur 1715, Equipagemästare 1732 och vice Amiral 1741. Adlad s. å. I sitt förra gifte med Botilla Hallengren hade han sönerne Olof, Commendeur vid amiralitetet, och Johan, Friherre 1771, Vice Amiral, Landshöfding i Blekinge och C.S.O. (kommendör av Svärdsorden. Redaktørens anmerkning). Andra hustrun hette Maria Brita Fust. Kilde:http://www.bruzelius.info/Nautica/Biography/SE/Rajalin(1673-1741).html.

 

Thomas Rajalin, adlad von Rajalin, född 1673 i Finland, död 1741-09-04 ombord på sitt amiralskepp Ulrika Eleonora. Adlad 1741-04-28. I svenska flottans operationer under Carl XII:s krig deltog han oavbrutet och befordrades 1715 till kommendör. Bland hans därunder utförda bedrifter förtjänar särskildt omnämnas hans uppträdande vid Hanö i Blekingsskären 1717. Befälhavare å linjeskeppet »Verden», höll han där ensam ut i kampen mot tre fientliga linjeskepp och två fregatter. Efter krigets slut sysselsatte han sig med studier i sjöväsendet och utgav 1730 till detsammas höjande i Sverige två skrifter: Nödig underrättelse om navigation eller styrmanskonsten och Nödig underrättelse om skeppbyggeriet och därutav härflytande högnödiga och sjöväsendet samt taklingen tillhörige proportioner efter höga vederbörandes befalning. Regeringen fann dessa skrifter så förtjänstfulla, att hon belönade dem med gratifikationer å tillsammans 3,800 daler silver mynt. Ett av honom utarbetat sjöreglemente blef av regeringen antaget att lända vederbörande till efterrättelse. Utnämnd 1732 till ekipagemästare, befordrades han 1741 till vice amiral, och då ryska kriget utbröt samma år, erhöll han befälet över den flotta, som avgick till Finska viken. På grund av att hans instruktion förbjöd honom inlåta sig i något företag utan regeringens uttryckliga order, nödgades han hela sommaren ligga med sin flotta för ankar vid Aspögaddarna utanför Fredrikshamn. För den därunder uppkomna bristen på vatten och proviant och därav härflytande sjukdomar dukade en stor del av besättningen under. Gift 1:o 1706-08-25 med Botilla Hallongren, dotter av skepparen Olof Hallongren. Gift 2:o 1738-11-29 i Karlskrona med Maria Birgitta Fust, dotter av smedjeskrivaren i Karlskrona Gabriel Fust. Kilde: http://www.adelsvapen.com/genealogi/Von_Rajalin _nr_1903

 

Redaktør for nettstedet er Geir Winnæss (kontakt@aner.priv.no)

 

aner.priv.no

 

Löwenhielm-grenen